Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Standardele de calitate

În dezbatere publică

Standardele de calitate

Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ preuniversitar supuse dezbaterii publice 13.04.2007

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) inițiază dezbaterea publică privind standardele de referință (de calitate) pentru instituțiile de învățământ preuniversitar. Documentul se găsește pe site-ul ARACIP http://aracip.edu.ro/, în pagina dedicată documentelor supuse dezbaterii publice.
Standardele de referință reprezintă un nivel superior al calității serviciilor educaționale, specificând setul cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activități educaționale, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial.
„Având în vedere că acest tip de standarde reprezintă o noutate pentru sistemul național de învățământ preuniversitar, considerăm necesară o consultare complexă a tuturor părților interesate - asociații reprezentative ale părinților și ale elevilor, cadre didactice și directori de unități școlare, atât din învățământul public cât și din cel privat, experți în educație și inspectori, uniuni sindicale și patronale, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, organizații nonguvernamentale care activează în educație etc", a declarat Șerban Iosifescu, președintele ARACIP.

Ca urmare, ARACIP va organiza, în următoarele două luni, ateliere, mese rotunde, seminare în care problemele privind calitatea educației și standardele asociate să fie dezbătute, în mod eficient și constructiv, cu toate aceste părți interesate.
Toate instituțiile, organizațiile și persoanele interesate pot trimite în scris, propunerile, sugestiile și observațiile privind conținutul și forma acestor standarde până la data de 1 iulie 2007, după cum urmează: prin poștă (pe adresa ARACIP, Str. Spiru Haret nr. 12, et. I, cam. 43, București, cod 010176), prin fax (021/319.20.96) sau prin e-mail: aracip@mec.edu.ro.
Reamintim că, pornind de la faptul că acreditarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studiu este parte a asigurării calității, ARACIP a elaborat, până acum, standardele de autorizare de funcționare provizorie, precum și standardele de acreditare și de evaluare periodică pentru furnizorii de educație de nivel preuniversitar. Prin acest prim set de standarde, recent aprobate prin Hotărâre de Guvern, se certifică respectarea cerințelor referitoare la existența și funcționarea unor structuri ale organizațiilor furnizoare de educație și privind programele lor de studii
ca nivel minim acceptabil al calității educației.

Biroul de Presă

 

 

 

Trimite email

sâmbătă, 28 martie 2020