Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Tinerii împotriva violenței

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării anunță lansarea proiectului

Tinerii împotriva violenței

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării anunță lansarea proiectului "Tinerii împotriva violenței".

 Obiectivul general vizează dezvoltarea unor structuri și mecanisme de informare, formare, monitorizare și comunicare la nivel local, regional și național în domeniul prevenirii și combaterii fenomenelor de violență în școală.
  Grupul țintă vizat este constituit din elevi, personal cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control din inspectoratele școlare, directori și membri ai consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. Ca rezultate, proiectul își propune să obțină perfectarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violență în școli, sprijin pentru dezvoltare instituțională, formarea în domeniul prevenirii și combaterii violenței în școală, respectiv formarea elevilor implicați în programul de gestionare a conflictelor și comunicare/interacțiune non-violentă.
 
Cofinanțat din Fondul Social European, cu un buget de 5 milioane Euro, proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni. Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane - POS DRU și se înscrie în domeniul major de intervenție 1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate. (Biroul de presă)

 

 

Trimite email

marţi, 31 martie 2020