Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Treizeci de ani de ,,Vatră Românească” în Bihor!

,,Unde-i fratele David”? Unde-s Andrei și Alexandru?

Treizeci de ani de ,,Vatră Românească” în Bihor!

Domnul economist Ioan Chivari, prim-vicepreședinte al Uniunii ,,Vatra Românească", Filiala Bihor , ne-a invitat marți, 10 martie 2020, în Amfiteatrul Bibliotecii Județene ,,Gheorghe Șincai" Bihor, la sărbătorirea celor treizeci de ani de ,,Vatră Românească" în Bihor, vorba domniei sale, Ioan Chivari. Puteam să-l refuz pe Excelența sa?

,,Dacă fratele Dabija" (cum i-ar spune ,,fratele David" - domnul profesor Teodor David), distinsul academician și scriitor Nicolae Dabija, românul cu titlu de excelență din Republica Moldova, ar fi participat, ieri, la Oradea, la sărbătoarea ,,Vetrei Românești", ar fi întrebat: ,,Unde-i fratele David"?  observând absența domnului profesor Teodor David din prezidiul manifestării.
Unde sunt mai tinerii vrednici, studentul Andrei și profesorul Alexandru, reprezentanți ai viitorului ,,Vetrei" orădene și bihorene? întrebăm noi...
,,Iubiți-vă vatra și nu o lăsați nimănui pentru nimic"!
Domnul președinte Ioan Laza a propus și s-a intonat Imnul național al României, după care părintele Vasile Sabău a rostit rugăciunea Domnească ,,Tatăl Nostru", fiind și primul vorbitor  (din public) care a arătat că este printre cei care au fost prezenți în sală (sala festivă a Lic. T. ,,Aurel Lazăr"), la 1 martie 1990, la constituirea Filialei Bihor a ,,Vetrei Românești". ,,Țineți-vă de vatră. Iubiți-vă vatra și nu o lăsați nimănui pentru nimic", a conchis părintele Vasile Sabău.
,,Iată, bibliotecarii pot să fie eroi"
În cuvântul său, doamna Ligia Mirișan, managerul instituției gazde, s-a referit la invitatul special al evenimentului, bibliotecarul-erou Avram Iancu, invitat în prezidiu (iar soția și cele trei fetițe în primul rând).
,,Salutăm prezența colegului nostru Avram Iancu pentru că și el este bibliotecar. Îi mulțumim că a venit la Biblioteca Județeană, că participă la acest minunat eveniment... Îi mulțumim că a făcut din meseria de bibliotecar una de erou. Iată, bibliotecarii pot să fie eroi, și nu orice eroi", a concluzionat doamna director Ligia Mirișan.
Filiala Bihor este a treia înființată, după Târgu Mureș și Cluj
Aruncând o privire prin sală, președintele Filialei Bihor a Uniunii ,,Vatra Românească", domnul profesor Ioan Laza, a remarcat prezența unor domni generali (generalul în retragere Mihai Corneliu Lungu, fostul comandant al Garnizoanei Oradea, generalul  de brigadă cu o stea (r.) Vasile Creț (președinte al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,General Traian Moșoiu", Filiala Bihor), conf. univ. dr. la Universitatea Agora din Oradea - n.n.), alți ofițeri (col. ing. Dan Poinar, președintele A.N.C.E. „Regina Maria"; istoricul militar, colonel (r.) dr. Constantin Moșincat - n.n.), sculptorul Dumitru Paina (sculptorul statuii Regina Maria), elevi de Colegiul Economic ,,Partenie Cosma", Liceul Teoretic ,,Aurel Lazăr" și Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir", precum și mulți prieteni...
,,O organizație patriotică, de atitudine civică. social- culturală"...
Din amplul raport prezentat de președintele filialei, am reținut câteva linii directoare și activități semnificative.
,,La ceas aniversar, putem afirma că în aceste trei decenii, Uniunea ,,Vatra Românească" nu a contenit să fie o organizație patriotică, de atitudine civică, social-culturală, o susținătoare a idealurilor de reîntregire, de unitate și de demnitate națională"; a luat atitudine tranșantă în problemele economice de interes național, față de derapajele păguboase înregistrate în gestionarea economiei țării, față de distrugerea unor platforme economice, împotriva jafului din economie, a privatizărilor contrare interesului național, față de mafia retrocedărilor de proprietate, fie ele imobiliare sau silvice; a apreciat ca fiind antinațională și contrar interesului producătorului autohton liberalizarea vânzării pământului către străini; a sancționat neimplicarea statului în protejarea avuției naționale...; a susținut, a organizat ori s-a implicat în desfășurarea de acțiuni cultural-patriotice (spectacole, concerte, conferințe, gala tinerelor talente); în plan editorial, s-a implicat în realizarea și publicarea de articole și volume, în acțiuni pentru strângere de fonduri destinate ridicării unei statui a voievodului Menumorut sau pentru ajutorarea unor comunități care au suferit de pe urma unor inundații; organizarea pelerinajului ,,Florile recunoștinței", valorizând pentru memoria comunității zestrea de monumente  ale municipiului Oradea; organizarea unor întâlniri memorabile, a unor lansări de carte cu reputați oameni de cultură, istorici, diplomați, academicieni și jurnaliști; participare la toate evenimentele importante ale comunității, de istorie locală și națională: 24 Ianuarie, 1 Decembrie, 9 Mai, 12 Octombrie, 20 Aprilie...; depuneri de coroane cu acest prilej, dar și cu alte ocazii în județ, dar și în afara țării, la monumente ale ostașilor români căzuți în al doilea război mondial pe teritoriul Ungariei și Slovaciei; prezențe constante la manifestări de suflet la Țebea, Alba Iulia, Blaj...; colectare și donare de carte pentru frații noștri din Republica Moldova, Ungaria și Banatul Sârbesc, iar la acest capitol ,,fratele Teodor David și fratele Ioan Chivari sunt campioni și pot povesti câte mii de volume au fost dăruite fraților de peste Prut și câte biblioteci au fost înființate cu cărțile dăruite de orădeni și bihoreni, câte articole s-au publicat și câte cărți s-au tipărit, care ilustrează truda și râvna frățească...
Iar noi vorbim în cunoștință de cauză, fiind martori (fotoreporteri) la nenumărate acțiuni organizate de fratele David și fratele Chivari, împreună cu fratele Dabija, la Livada - Nojorid, la Prefectura Bihor sau la Școala Gimnazială ,,Oltea Doamna"...
Ovidiu Dan
Vedeți mai multe poze în Galeria foto: Treizeci de ani de ,,Vatră Românească” în Bihor!

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 30 ianuarie 2023