Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Înscrierile la creșe, anul acesta, doar on-line

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea

Înscrierile la creșe, anul acesta, doar on-line

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea vă aduce la cunoştinţă că în perioada 2.06.2020 - 30.06.2020, organizează sesiunea de înscriere a copiilor la creşă, pentru anul şcolar 2020 - 2021.

Cererea de înscriere la creșă pentru fiecare copil și  actele necesare, se transmit fotocopiate, pe adresa de e-mail: sps.dasoradea@gmail.com
Actele anexate cererii de înscriere la creșă (fotocopiate) sunt: certificatul de naştere al copilului; actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali; certificatele de naştere ale fraţilor minori;
dacă este cazul, hotărârea/sentinţa de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii; adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă; adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa, dacă este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă; fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate; adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă, la forma de zi (dacă este cazul); sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) - dacă este cazul; declarația pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale; alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul.
Detalii referitoare la actele necesare și cererea de înscriere la creșă le regăsiți aici: http://www.daso-oradea.ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare
Criteriile de departajare a dosarelor pentru admiterea copiilor în creşe le găsiţi accesând acest link: http://www.daso-oradea.ro/pagina/inscrierea-copiilor#pagina/inscrierea-copiilor
Informaţii detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359 / 411 925  - Serviciul Programe Sociale.

Trimite email

joi, 24 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!