Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Rata de promovare este de 61,71%

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat în Bihor

Rata de promovare este de 61,71%

Ministerul Educației și Cercetării a centralizat rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2020. Rata de promovare în județul Bihor este de 61,71

Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020, este de 61,71. Din sesiunea curentă, rata de promovare este de 71,65, iar din sesiunile anterioare, 23,15
În sesiunea iunie-iulie 2020, au promovat 2.771 de candidați, dintr-un total de 4.490 candidați prezenți. Dintre aceștia, 2.558 de candidați sunt din promoția curentă, iar 213 sunt din promoțiile anterioare. Precizăm că 226 candidați au absentat, iar 7 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.
5 candidați au obținut media 10 (3 candidați de la Colegiul Național ,,Emanuil Gojdu" Oradea, 1 candidat de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu" Oradea și 1 candidat de la Colegiul Național ,,Onisifor Ghibu" Oradea); 30 de candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română; 5 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă; 232 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului; 258 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.
Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.
Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate marți, 30 iunie, la ora 12.00, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.
În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.
Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16.00 - 20.00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8.00 - 12.00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie. (insp. Florin Negruțiu)

Trimite email

duminică, 12 iulie 2020