Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Burse de 350 de lei/lunã pentru 25 de elevi

Burse ºcolare „Guvernul României”

Burse de 350 de lei/lunã pentru 25 de elevi

Guvernul României a aprobat în ºedinþa de miercuri, 15 aprilie, cuantumul bursei ºcolare „Guvernul României" care se va acorda absolvenþilor clasei a IV-a capabili de performanþã, proveniþi din mediul rural.

 Suma care se acorda începând din acest an este 350 de lei/lunã pentru un numãr de 25 elevi/judeþ, respectiv 1.025 elevi la nivel naþional, ale cãror familii au venituri pe membru de familie sub o treime din salariul de bazã minim brut pe þarã garantat în platã, conform prevederilor Legii Învãþãmântului. Bursa acoperã cheltuielile de  cazare, masã ºi a celor ºcolare.
 Ministrul Educaþiei Cercetãrii ºi Inovãrii, doamna Ecaterina Andronescu, a specificat cã prin aceastã mãsurã se doreºte ridicarea performanþei ºcolare pentru elevii din mediul rural. „Fiecare inspectorat ºcolar din fiecare judeþ selecþioneazã o clasã  de 25 de elevi care urmeazã cursurile gimnaziale ºi liceale într-una dintre cele mai performante ºcoli ale judeþului, aºa cum decide fiecare inspectorat ºcolar", a declarat ministrul Educaþiei.
 Sumele necesare vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii. (Biroul de presã)

Trimite email

marţi, 31 martie 2020