Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Rolul activităților extracurriculare în formarea personalității elevilor”

Joi, la Șc. „Octavian Goga” din Oradea, cerc pedagogic

,,Rolul activităților extracurriculare în formarea personalității elevilor”

Joi, 23 aprilie 2009, la Școala cu clasele I-VIII ,,Octavian Goga” Oradea, s-a desfășurat Cercul pedagogic al învățătorilor claselor I și a II-a, având ca temă ,,Rolul activităților extracurriculare în formarea personalității elevilor”.

 Cu acest prilej, cadrele didactice s-au întâlnit în cadrul unei mese rotunde, unde au prezentat diverse materiale atractive, în format electronic, atât în power point, cât și video.
 A fost subliniat rolul deosebit al activităților extracurriculare în formarea personalității elevilor. Activitățile extracurriculare se pot desfășura atât în școală, în afara orelor de curs, cât și în afara școlii. Sunt menite să ofere elevilor oportunități multiple de recreere, să le dezvolte spiritul de competiție, să le valorifice potențialul intelectual și aptitudinile, să le stimuleze imaginația, creativitatea și inițiativa.
 Pornind de la aceste premise, membrii comisiei metodice a claselor I și a II-a au prezentat activități extracurriculare desfășurate cu colectivele de elevi în diverse contexte: inst. Petruța Liana a prezentat în format video o activitate comună desfășurată în colaborare cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 din Oradea, cu titlul ,,Hristos a înviat pentru toți!”, prilej cu care elevii au muncit în echipă și au realizat obiecte decorative pentru Paști.
 Inst. Purtan Monica și inst. Ferician Carla au realizat împreună o activitate extracurriculară cu titlul ,,Elevii de azi, cetățenii europeni de mâine”, prezentată în format power point, inclusă în cadrul proiectului educațional „Spring Day in Europe”. Activitatea a avut drept scop informarea copiilor despre Uniunea Europeană, și promovarea valorilor europene.
 Instit. Șandra Florica și Moga Adelina au prezentat un referat intitulat ,,Activitățile extracurriculare – o necesitate în modelarea personalității copiilor”.
 S-a punctat astfel încă o dată faptul că activitățile extracurriculare sunt absolut indispensabile procesului de educare a tinerilor, complexitatea finalităților educaționale impunând îmbinarea acestor activități cu cele curriculare. (Florina A.)

Trimite email

duminic, 25 august 2019