Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 aprilie 2024

Concurs național pentru profesori, în programul LifeLab.

Premii pentru cadrele didactice care documentează și argumentează folosirea la clasă a fișelor educaționale cu aplicații practice de educație financiară la mai multe discipline
Banca Comercială Română (BCR) anunță extinderea programului LifeLab la nivel național, potrivit comunicatului de presă transmis cu ocazia Zilei Educației Financiare. Proiectul își propune să recompenseze profesorii care integrează noțiuni de educație financiară și discuțiile despre bani și comportamente financiare responsabile în predarea disciplinelor lor, la clasă.
Petiția pentru introducerea educației financiare în materiile predate la școală este deschisă și sunt invitați să o semneze cei care vor să susțină această schimbare.
Se pot înscrie toți profesorii care vor să le ofere elevilor lor abordări interesante, captivante și ancorate în realitate, chiar la disciplinele pe care le predau, indiferent de ciclul de învățământ, din orice școală și grădiniță.
Pentru a se înscrie, trebuie doar să își creeze un cont pe platforma Școala de Bani, să descarce materialele educaționale deja publicate în proiectul LifeLab, potrivite pentru materia pe care o predau și să le aplice la clasă.
Evident, profesorii care se înscriu trebuie să documenteze acest demers didactic prin fotografii sau clipuri video, realizate în timpul implementării fișelor la ore, să urce fișierele pe un link de transfer. Apoi, datele profesorului și o mică descriere despre cum a decurs ora și link-ul de transfer vor trebui completate pe pagina proiectului.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 martie 2024

Regulile pentru gradația de merit a profesorilor se vor modifica „într-un timp relativ scurt”, anunță Ligia Deca: Nu putem să venim cu revoluții acolo
Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat luni, 25 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că metodologia gradației de merit pentru profesori va fi revizuită și „e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt”. Pe 11 martie 2024, Ligia Deca spunea că în Ministerul Educației au loc discuții în prezent cu privire la „regândirea gradației de merit” și „regândirea treptelor de salarizare” a profesorilor.
Amintim că ordinul de ministru cu noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor, programat să apară de Ziua Păcălelii, în acest an, a fost mutat pe 2 aprilie de Ministerul Educație, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial.
Ministrul Educației a spus luni că lucrează cu specialiștii OCDE pentru un cadru de evaluare de performanță potrivit pentru România: „Un alt sfat al lor este ca acest cadru să nu fie implementat brusc. Este nevoie de pilotare, este nevoie de timp de acomodare și este nevoie de predictibilitate pentru cadrele didactice”, a spus Deca.
„Prima discuție pe care o avem în acest sens este cea legată de revizuirea metodologiei gradației de merit, e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt. Și acolo avem prima discuție. Sigur, nu putem să venim cu revoluții acolo, pentru că, practic, e nevoie de un pic de timp să mergem pe recomandările OCDE.
Recomandările OCDE vorbesc și despre corelarea etapelor de promovare în carieră cu standarde profesionale, deci este vorba de o construcție a carierei didactice mai amplă, este vorba de timp pentru a putea avea rezultate obiective, de tipul evaluării standardizate pentru elevi, ca să poți să ai oglinda valorii adăugate la clasă. Și ne propunem, sigur, să venim cu o serie întreagă de propuneri, dar, din nou, aceste schimbări nu se pot întâmpla peste noapte”, a precizat Ligia Deca...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
12 martie 2024

Peste 12.000 de profesori și aproape 170.000 de elevi și studenți, parte din proiectele educaționale ale organizației Școala de Valori, în cei 14 ani de activitate (P)
Într-o lume într-o continuă schimbare, Școala de Valori continuă și ea să își împlinească misiunea de a călăuzi tinerii să învețe să devină creatorii propriilor vieți. Cu o experiență de 14 ani în crearea de proiecte educaționale, Școala de Valori a impactat pozitiv viața celor aproape 170.000 de elevi și studenți, precum și a celor aproximativ 12.000 de profesori.
Școala de Valori este o asociație non-guvernamentală înființată în 2009, care și-a oficializat activitatea în 2010, începând cu proiectul GROW, acum cunoscut sub numele de growedu.ro. Începând cu anul trecut, asociația și-a extins misiunea și în Diasporă. L’école des Valeurs este primul avanpost Școala de Valori în spațiul european, cu scopul de a susține dezvoltarea personală și profesională a românilor care trăiesc în Diasporă: https://lecoledesvaleurs.eu/ .

Școala de Valori rămâne implicată în susținerea educației la nivel european și în implementarea de proiecte Erasmus Plus, cu accent pe integrarea tinerilor pe piața muncii, deoarece învățarea continuă centrată pe valori este cheia cu care tinerii pot să-și atingă sau, de ce nu, să își depășească potențialul maxim.

În decursul celor 14 ani, Școala de Valori a fost alături de elevii din școala primară la cei din liceele tehnologice sau teoretice, i-a susținut în procesul de alegere a traseului educațional și de carieră. Studenții au cunoscut procesul de transformare al proiectelor Școala de Valori și, acum, sunt gata să fie antreprenori sau angajați cu competențe antreprenoriale, care știu că locul lor este într-un domeniu care să fie în armonie cu abilitățile lor personale. Pentru că profesorii sunt cheia dezvoltării elevilor, Școala de Valori se implică în crearea unor experiențe educaționale unice, interactive și inspiraționale, care vizează nu doar formarea inițială dar și pe cea continuă, adresând competențele de care au nevoie pentru a lucra cu elevii contemporani.

Credem cu tărie în puterea oamenilor de autodepășire...

,,Educație ecologică și pentru protecția mediului”

Manualul și caietul elevului pentru clasa a V-a

,,Educație ecologică și pentru protecția mediului”

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor există o preocupare constantă privind educația elevilor pentru formarea unui comportament ecologic responsabil, concretizată în inițiative precum, Concursul Național ,,Bune practici în educația pentru protecția mediului" și elaborarea programei și a materialelor suport pentru o disciplină opțională, dar și în implicarea elevilor în activități de cunoaștere și protecție a mediului organizate în parteneriat cu instituții cu atribuții în acest domeniu.

Pornind de la rolul Curriculumului la decizia școlii în procesul de descentralizare a învățământului, prin oportunitatea conferită unității școlare de a decide asupra unui segment al Curriculumului național și șansa de adecvare la un sistem deschis, cu opțiuni multiple, flexibile, în funcție de așteptările elevilor și prioritățile sistemului educațional, a fost elaborată o nouă programă școlară cu statut de disciplină opțională.
Prin Ordinul Ministerului Educației  nr.3446 din 18.03.2022 a fost aprobată Programa școlară pentru disciplina opțională ,,Educație ecologică și pentru protecția mediului", clasele V-VII (nivel gimnazial) care se va aplica începând cu anul școlar 2022-2023.
Disciplina de tip opțional integrat Educație ecologică și pentru protecția mediului a fost realizată prin raportare la obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea  Durabilă a României 2030 și urmărește formarea și consolidarea unor competențe de viață, utile în devenirea copiilor și tinerilor ca cetățeni activi, responsabili, cu valori comune europene.
Programa contribuie la dezvoltarea competențelor cheie pentru educația pe parcursul întregii vieți în ce privește următoarele domenii: competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, spirit de inițiativă și antreprenoriat și competențe sociale și civice.
Programa școlară are un caracter interdisciplinar, adresându-se elevilor din ciclul gimnazial, cu un buget de timp de o oră/săptămână, pe parcursul a trei ani școlari corespunzând claselor V- VII, cadrul didactic având posibilitatea selectării, adaptării și organizării conținuturilor în unități de învățare, în concordanță cu specificul local și cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.
Profesorii, împreună cu elevii, vor putea cerceta mediul în mijlocul naturii, prin realizarea unor activități de învățare ce presupun organizarea unor excursii/drumeții/vizite în orizontul local, realizate în lungul râului care traversează localitatea, la pădure, pe țărmul mării, la o carieră de piatră, la o fabrică de îngrășăminte chimice, termocentrală sau hidrocentrală etc. Astfel, elevii vor lua contact direct cu realitatea înconjurătoare, vor analiza impactul antropic pozitiv sau negativ asupra mediului din orizontul local, vor identifica principalele surse de poluare și efectele lor pentru calitatea mediului din spațiul observat.
Demersul pentru reactualizarea programei a început în anul 2018, grupul de lucru fiind format din: prof. dr. Dan Steluța - inspector general Ministerul Educației, prof. Naghi Elisabeta Ana-consilier superior Ministerul Educației, prof. dr. Roșu Elisabeta, prof. Citrea Luminița, prof. Biriș Mihaela Simona - inspectori școlari I.S.J. Bihor, prof. dr. Bocoi Liliana și prof. Zbârcea Claudia de la Școala Gimnazială „Oltea Doamna"Oradea și prof. dr. Bîdiliță Florina de la Școala Gimnazială Nr.16 Oradea.
Ca suport, în vederea desfășurării activităților prevăzute în programă, autorii au elaborat Manualul și caietul elevului pentru clasa a V-a, auxiliare didactice avizate prin O.M.E.N. nr.4696/2.08.2019, urmând a fi elaborate materiale pentru clasele a VI-a și a VII-a.

Trimite email
joi, 13 iunie 2024, 06:45:40 Ora de vară a Europei de Est