Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 aprilie 2024

Concurs național pentru profesori, în programul LifeLab.

Premii pentru cadrele didactice care documentează și argumentează folosirea la clasă a fișelor educaționale cu aplicații practice de educație financiară la mai multe discipline
Banca Comercială Română (BCR) anunță extinderea programului LifeLab la nivel național, potrivit comunicatului de presă transmis cu ocazia Zilei Educației Financiare. Proiectul își propune să recompenseze profesorii care integrează noțiuni de educație financiară și discuțiile despre bani și comportamente financiare responsabile în predarea disciplinelor lor, la clasă.
Petiția pentru introducerea educației financiare în materiile predate la școală este deschisă și sunt invitați să o semneze cei care vor să susțină această schimbare.
Se pot înscrie toți profesorii care vor să le ofere elevilor lor abordări interesante, captivante și ancorate în realitate, chiar la disciplinele pe care le predau, indiferent de ciclul de învățământ, din orice școală și grădiniță.
Pentru a se înscrie, trebuie doar să își creeze un cont pe platforma Școala de Bani, să descarce materialele educaționale deja publicate în proiectul LifeLab, potrivite pentru materia pe care o predau și să le aplice la clasă.
Evident, profesorii care se înscriu trebuie să documenteze acest demers didactic prin fotografii sau clipuri video, realizate în timpul implementării fișelor la ore, să urce fișierele pe un link de transfer. Apoi, datele profesorului și o mică descriere despre cum a decurs ora și link-ul de transfer vor trebui completate pe pagina proiectului.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 martie 2024

Regulile pentru gradația de merit a profesorilor se vor modifica „într-un timp relativ scurt”, anunță Ligia Deca: Nu putem să venim cu revoluții acolo
Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat luni, 25 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că metodologia gradației de merit pentru profesori va fi revizuită și „e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt”. Pe 11 martie 2024, Ligia Deca spunea că în Ministerul Educației au loc discuții în prezent cu privire la „regândirea gradației de merit” și „regândirea treptelor de salarizare” a profesorilor.
Amintim că ordinul de ministru cu noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor, programat să apară de Ziua Păcălelii, în acest an, a fost mutat pe 2 aprilie de Ministerul Educație, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial.
Ministrul Educației a spus luni că lucrează cu specialiștii OCDE pentru un cadru de evaluare de performanță potrivit pentru România: „Un alt sfat al lor este ca acest cadru să nu fie implementat brusc. Este nevoie de pilotare, este nevoie de timp de acomodare și este nevoie de predictibilitate pentru cadrele didactice”, a spus Deca.
„Prima discuție pe care o avem în acest sens este cea legată de revizuirea metodologiei gradației de merit, e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt. Și acolo avem prima discuție. Sigur, nu putem să venim cu revoluții acolo, pentru că, practic, e nevoie de un pic de timp să mergem pe recomandările OCDE.
Recomandările OCDE vorbesc și despre corelarea etapelor de promovare în carieră cu standarde profesionale, deci este vorba de o construcție a carierei didactice mai amplă, este vorba de timp pentru a putea avea rezultate obiective, de tipul evaluării standardizate pentru elevi, ca să poți să ai oglinda valorii adăugate la clasă. Și ne propunem, sigur, să venim cu o serie întreagă de propuneri, dar, din nou, aceste schimbări nu se pot întâmpla peste noapte”, a precizat Ligia Deca...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
12 martie 2024

Peste 12.000 de profesori și aproape 170.000 de elevi și studenți, parte din proiectele educaționale ale organizației Școala de Valori, în cei 14 ani de activitate (P)
Într-o lume într-o continuă schimbare, Școala de Valori continuă și ea să își împlinească misiunea de a călăuzi tinerii să învețe să devină creatorii propriilor vieți. Cu o experiență de 14 ani în crearea de proiecte educaționale, Școala de Valori a impactat pozitiv viața celor aproape 170.000 de elevi și studenți, precum și a celor aproximativ 12.000 de profesori.
Școala de Valori este o asociație non-guvernamentală înființată în 2009, care și-a oficializat activitatea în 2010, începând cu proiectul GROW, acum cunoscut sub numele de growedu.ro. Începând cu anul trecut, asociația și-a extins misiunea și în Diasporă. L’école des Valeurs este primul avanpost Școala de Valori în spațiul european, cu scopul de a susține dezvoltarea personală și profesională a românilor care trăiesc în Diasporă: https://lecoledesvaleurs.eu/ .

Școala de Valori rămâne implicată în susținerea educației la nivel european și în implementarea de proiecte Erasmus Plus, cu accent pe integrarea tinerilor pe piața muncii, deoarece învățarea continuă centrată pe valori este cheia cu care tinerii pot să-și atingă sau, de ce nu, să își depășească potențialul maxim.

În decursul celor 14 ani, Școala de Valori a fost alături de elevii din școala primară la cei din liceele tehnologice sau teoretice, i-a susținut în procesul de alegere a traseului educațional și de carieră. Studenții au cunoscut procesul de transformare al proiectelor Școala de Valori și, acum, sunt gata să fie antreprenori sau angajați cu competențe antreprenoriale, care știu că locul lor este într-un domeniu care să fie în armonie cu abilitățile lor personale. Pentru că profesorii sunt cheia dezvoltării elevilor, Școala de Valori se implică în crearea unor experiențe educaționale unice, interactive și inspiraționale, care vizează nu doar formarea inițială dar și pe cea continuă, adresând competențele de care au nevoie pentru a lucra cu elevii contemporani.

Credem cu tărie în puterea oamenilor de autodepășire...

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență - Runda I Bihor

Întâlnire de lucru cu beneficiarii

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență - Runda I Bihor

Marti, 22 noiembrie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a organizat la Colegiul Economic ,,Partenie Cosma" Oradea, o întâlnire de lucru la care au fost invitați să participe directorii și contabilii celor 66 de unități de învățământ care implementează programul la nivelul județului Bihor.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată", cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro - componenta PNRR nerambursabilă. Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar.
În prima rundă de finanțare a schemei de granturi PNRAS au fost prioritizate 1.726 de unități de învățământ care au îndeplinit cumulativ următoarele criterii și care pot depune cerere de finanțare în cadrul acestui apel:
 Unități de învățământ de stat care:
*au fost identificate cu prioritate de intervenție mare sau medie în 2018/2019 și în 2020/2021;
*au personalitate juridică și învățământ de masă; au un număr de cel puțin 40 de elevi înmatriculați în ciclul gimnazial;
*și-au exprimat intenția de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS prin Declarația de intenție.
Pentru sesiunea 2022, la nivelul județului Bihor, au fost eligibile 73 de unități de învățământ. Au depus cereri de finanțare 66 unități de învățământ, iar în urma evaluării cererilor, toate aceste unități au fost declarate câștigătoare.
La sfârșitul lunii septembrie au fost încheiate contractele de finanțare între Inspectoratul Școlar Județean Bihor și cele 66 de unități de învățământ.
Granturile din cadrul programului se încadrează în trei categorii: mic - 70 000 de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 40 și 75); mediu - 140 000 euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 76 și 150); mare - 153 000 de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este peste 150);
În cadrul acestui program se implementează o tipologie diversificată de activități printre care:
*Activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală, inclusiv acțiuni de combatere a violenței, acțiuni anti-bullying, măsuri pentru prevenirea consumului de droguri și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, măsuri pentru combaterea segregării școlare
*Activități pentru reducerea absenteismului la clasă prin utilizarea unor tehnici de învățare activă și incluzivă cu scopul de a crește motivația elevilor și dezvoltarea personală, facilitarea învățării, înțelegerii și gândirii critice, mentorat și sprijin colegial între elevi, sprijinirea colaborării cu părinții sau tutorii legali etc.
*Activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie
*Activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la cursuri de remediere 1/1 sau în grup (lb. română/ lb. maternă, matematică/ științe, TIC), testare cunoștințe, evaluare dificultăți de învățare, consiliere și orientare școlară, mediere, educație parentală, consiliere psihologică etc.
*Extinderea zilei de școală la program prelungit și acordarea unei mese.
*Activități de tip Școală după școală inclusiv acordarea de hrană. 
*Activități extracurriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități non-formale, activități culturale comunitare, sportive, participare la concursuri școlare, participare la cercuri școlare, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, terapie prin artă etc.
*Activități de sprijin și stimulare pentru elevii aflați la risc de abandon școlar/ PTȘ pentru asigurarea tranziției din învățământul secundar inferior către învățământul secundar superior în vederea finalizării învățământului obligatoriu (de exemplu, acordarea de subvenții/ stimulente condiționate de prezența la școală) etc.
*Activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ (de ex. îmbunătățirea practicilor de predare, crearea unui climat școlar favorabil, orientarea în realizarea activităților pedagogice prevăzute în proiect).
*Activități de reintegrare școlară, fie în învățământul de masă sau în Programe de tipul a doua șansă, în cursuri de calificare desfășurate de furnizori de formare la nivel local sau în programe de învățare/ recuperare accelerată, inclusiv achiziție de mobilier pentru vârsta corespunzătoare etc.
*Activități de dezvoltare/ îmbunătățire a competențelor etc.  
*Activități de îndrumare (coaching) și consiliere profesională
*Activități de sprijin și stimulare pentru copiii și tinerii care au părăsit școala
*Dotarea cu clase inteligente* pentru predare - învățare 
*Diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor
*Activități de predare - învățare - evaluare: proiectarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.
În cadrul întâlnirii din data de 22 noiembrie 2022, s-au prezentat aspecte practice cu privire la implementarea proiectelor, fluxurile financiare, modalitatea de raportare. De asemenea a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri referitoare la modul de organizare a activităților, de gestionare a documentelor, de derulare a achizițiilor, respectiv legislația națională și europeană care reglementează întregul program.
Întâlnirea s-a dovedit a fi una utilă și necesară, chiar dinamică din perspectiva numărului mare de întrebări formulate, dar și a exemplelor de bune practici exprimate, constituindu-se într-un schimb de idei și subliniindu-se principalele etape care trebuie parcurse conform calendarului în perioada următoare.
Inspector școlar Florin Negruțiu

Trimite email
joi, 13 iunie 2024, 08:02:22 Ora de vară a Europei de Est