Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
3 noiembrie 2022
Naveta profesorilor să poată fi decontată și prin biletele de transport, nu numai pe bază de abonament – solicitarea sindicatelor către ministrul Educației
...................................
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) solicită ministrului Educației, Ligia Deca, să modifice Hotărârea de guvern nr. 569/2015 privind decontarea navetei profesorilor astfel încât sumele plătite de aceștia, ca sa ajungă la școală, să poată fi decontate și pe bază de bilete de transport, nu doar cu abonamente lunare, potrivit unei adrese obținute de EduPedu.ro joi seara.
Federația sindicală a profesorilor susține că ,,Am fost sesizați de către organizațiile sindicale afiliate că numeroși operatori de transport auto nu emit abonamente pe anumite distanțe, ceea ce conduce la imposibilitatea personalului didactic – care se deplasează la și de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală, cu respectarea art. 7 alin. (6) din Norme – de a beneficia de decontarea acestor cheltuieli“.

,,S-a ajuns în această situație deoarece, în lipsa abonamentelor pe ruta respectivă/rute similare, emise de operatorii de transport, nu se poate stabili care este cuantumul sumei pentru care se pot depune bonurile de achiziție a carburantului, în vederea decontării și, deci, nu se decontează aceste cheltuieli”, potrivit adresei FSLI.

Cu alte cuvinte, conform normelor în vigoare, dacă pe ruta pe care profesorul vine și pleacă de la școală cu mașina personală, transportatorii publici nu emit abonamente, atunci profesorului nu i se pot deconta banii pe benzină/ motorină, pentru că nu se știe cât ar costa un abonament la autobuz pe distanța pe care o parcurge...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
1 noiembrie 2022

14 ani de digitalizare a educației în România
Unde suntem, ce e de făcut? (P)

Digitalizarea înseamnă, pentru profesorii și managerii școlilor, deschiderea de a învăța, de a accepta lucrurile noi și de a integra tehnologia în educație. Iar asta le poate aduce tuturor beneficii reale. Pentru noi, totul a început în 2008, în Iași. Adservio iniția la Liceul ,,Vasile Alecsandri” un proiect de digitalizare care anunța o mare transformare în educația din România. Deși tehnologia era revoluționară pentru țara noastră și nu numai, lucrurile au mers greu. Poate tocmai pentru că noutatea era prea mare.
Cu toate că beneficiile erau substanțiale în privința ușurării lucrului profesorilor, a debirocratizării, nouă ani mai târziu, doar 35 de școli adoptaseră digitalizarea. Abia pandemia a adus o schimbare serioasă. De voie, de nevoie, multe unități de învățământ au căutat în grabă o soluție digitală și lucrurile au avansat.
Cu toate acestea, în prezent, doar 10-15% din școlile românești au o soluție de digitalizare a activității lor, cu catalog electronic, statistici, rapoarte, comunicare integrată și celelalte instrumente avansate. De ce doar atât? Subfinanțare, neasumare a unei viziuni clare la nivel de minister, teamă de nou.

Accelerăm digitalizarea sau mai așteptăm?

România are șansa de a recupera mult din timpul pierdut. Prin promovarea intensivă, tot de către Adservio, a nevoii de digitalizare, Ministerul Educației a extins programul-pilot privind folosirea exclusivă a catalogului electronic. În consecință, 742 de școli elimină acum catalogul clasic, de carton...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 octombrie 2022
Programul Masa caldă
450 de școli ar putea organiza programul Masa caldă în acest an școlar, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență discutat astăzi (28 oct. 2022) în Guvern. Nu este acordat un buget suplimentar pentru 2022, ci doar pentru 2023 / Lista celor 350 de școli beneficiare încă nu este cunoscută.
………………………………
450 de școli ar putea să organizeze programul „Masa cadă” în anul școlar 2022-2023, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Până acum, a fost publicată în Monitorul Oficial doar lista celor 300 de școli și grădinițe beneficiare, deși autoritățile au anunțat de ceva vreme că vor fi incluse în program încă 50 de școli pe lângă cele 300. Proiectul citat modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022.
„(1) În anul şcolar 2022 – 2023, pe perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”, prevede proiectul menționat anterior.
În descrierea situației actuale se arată că „deoarece sumele aprobate în anul 2022 pot asigura suportul alimentar pentru încă 100 de unități de învățământ preuniversitar, ceea ce ar corespunde unei măsuri suplimentare de sprijin pentru preșcolarii și elevii aflați în situația riscului de abandon școlar, este necesară majorarea numărului de unități de învățământ beneficiare de la 350 la 450 de unități”.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență - Runda I Bihor

Întâlnire de lucru cu beneficiarii

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență - Runda I Bihor

Marti, 22 noiembrie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a organizat la Colegiul Economic ,,Partenie Cosma" Oradea, o întâlnire de lucru la care au fost invitați să participe directorii și contabilii celor 66 de unități de învățământ care implementează programul la nivelul județului Bihor.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată", cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro - componenta PNRR nerambursabilă. Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar.
În prima rundă de finanțare a schemei de granturi PNRAS au fost prioritizate 1.726 de unități de învățământ care au îndeplinit cumulativ următoarele criterii și care pot depune cerere de finanțare în cadrul acestui apel:
 Unități de învățământ de stat care:
*au fost identificate cu prioritate de intervenție mare sau medie în 2018/2019 și în 2020/2021;
*au personalitate juridică și învățământ de masă; au un număr de cel puțin 40 de elevi înmatriculați în ciclul gimnazial;
*și-au exprimat intenția de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS prin Declarația de intenție.
Pentru sesiunea 2022, la nivelul județului Bihor, au fost eligibile 73 de unități de învățământ. Au depus cereri de finanțare 66 unități de învățământ, iar în urma evaluării cererilor, toate aceste unități au fost declarate câștigătoare.
La sfârșitul lunii septembrie au fost încheiate contractele de finanțare între Inspectoratul Școlar Județean Bihor și cele 66 de unități de învățământ.
Granturile din cadrul programului se încadrează în trei categorii: mic - 70 000 de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 40 și 75); mediu - 140 000 euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 76 și 150); mare - 153 000 de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este peste 150);
În cadrul acestui program se implementează o tipologie diversificată de activități printre care:
*Activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală, inclusiv acțiuni de combatere a violenței, acțiuni anti-bullying, măsuri pentru prevenirea consumului de droguri și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, măsuri pentru combaterea segregării școlare
*Activități pentru reducerea absenteismului la clasă prin utilizarea unor tehnici de învățare activă și incluzivă cu scopul de a crește motivația elevilor și dezvoltarea personală, facilitarea învățării, înțelegerii și gândirii critice, mentorat și sprijin colegial între elevi, sprijinirea colaborării cu părinții sau tutorii legali etc.
*Activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie
*Activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la cursuri de remediere 1/1 sau în grup (lb. română/ lb. maternă, matematică/ științe, TIC), testare cunoștințe, evaluare dificultăți de învățare, consiliere și orientare școlară, mediere, educație parentală, consiliere psihologică etc.
*Extinderea zilei de școală la program prelungit și acordarea unei mese.
*Activități de tip Școală după școală inclusiv acordarea de hrană. 
*Activități extracurriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități non-formale, activități culturale comunitare, sportive, participare la concursuri școlare, participare la cercuri școlare, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, terapie prin artă etc.
*Activități de sprijin și stimulare pentru elevii aflați la risc de abandon școlar/ PTȘ pentru asigurarea tranziției din învățământul secundar inferior către învățământul secundar superior în vederea finalizării învățământului obligatoriu (de exemplu, acordarea de subvenții/ stimulente condiționate de prezența la școală) etc.
*Activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ (de ex. îmbunătățirea practicilor de predare, crearea unui climat școlar favorabil, orientarea în realizarea activităților pedagogice prevăzute în proiect).
*Activități de reintegrare școlară, fie în învățământul de masă sau în Programe de tipul a doua șansă, în cursuri de calificare desfășurate de furnizori de formare la nivel local sau în programe de învățare/ recuperare accelerată, inclusiv achiziție de mobilier pentru vârsta corespunzătoare etc.
*Activități de dezvoltare/ îmbunătățire a competențelor etc.  
*Activități de îndrumare (coaching) și consiliere profesională
*Activități de sprijin și stimulare pentru copiii și tinerii care au părăsit școala
*Dotarea cu clase inteligente* pentru predare - învățare 
*Diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor
*Activități de predare - învățare - evaluare: proiectarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.
În cadrul întâlnirii din data de 22 noiembrie 2022, s-au prezentat aspecte practice cu privire la implementarea proiectelor, fluxurile financiare, modalitatea de raportare. De asemenea a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri referitoare la modul de organizare a activităților, de gestionare a documentelor, de derulare a achizițiilor, respectiv legislația națională și europeană care reglementează întregul program.
Întâlnirea s-a dovedit a fi una utilă și necesară, chiar dinamică din perspectiva numărului mare de întrebări formulate, dar și a exemplelor de bune practici exprimate, constituindu-se într-un schimb de idei și subliniindu-se principalele etape care trebuie parcurse conform calendarului în perioada următoare.
Inspector școlar Florin Negruțiu

Trimite email

sâmbătă, 3 decembrie 2022