Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Apel de proiecte pentru dotarea cu echipamente și mobilier a școlilor

În cadrul videoconferinței lunare cu primarii bihoreni,

Apel de proiecte pentru dotarea cu echipamente și mobilier a școlilor

Prefectul Dumitru Țiplea a prezentat miercuri, 18 ianuarie 2023, în cadrul videoconferinței lunare cu primarii bihoreni, un apel de proiecte pentru dotarea cu echipamente și mobilier a școlilor de la nivelul județului Bihor. Alături de edilii bihoreni, la ședință au participat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Horea Abrudan, precum și directorii de școli de la nivelul județului.

Apelul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" a fost lansat de către Ministerul Educației și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
La nivel național apelul vizează două obiective:
1. Digitalizarea școlilor prin: dotarea laboratoarelor de informatică cu noi resurse tehnologice digitale, asigurarea sălilor de clasă cu echipamente și resurse tehnologice digitale
dotarea cu laboratoare informatice și cu ateliere de practică digitale specifice domeniului de calificare (simulatoare etc.) a unităților de învățământ profesional și tehnic, a unităților de învățământ profesional și tehnic (cu excepția celor cu profil agricol).
2. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin: dotarea cu mobilier a sălilor de clasă  pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, a spațiilor sportive din palatele copiilor și cluburi, cluburi sportive, dotarea cu materiale și echipamente didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, echiparea cu ateliere de practică în funcție de specializare și de nevoile concrete a unităților de învățământ profesional și tehnic.
Bugetul alocat la nivel național este de cca 1 miliard de euro.
Prefectul a prezentat o radiografie a nevoilor unităților de învățământ din Bihor, din care reiese faptul la nivelul județului pot beneficia de acest proiect 3.253 de săli de clasă care în ultimii 5 ani nu au fost modernizate, precum și 57 de laboratoare de fizică, 52 de laboratoare de chimie, 61 de laboratoare de biologie și 240 de cabinete școlare care în ultimii 10 ani nu au primit dotări și echipamente moderne.
,,În primul rând, doresc să felicit directorii unităților de învățământ pentru că gestionează cel mai important patrimoniu pe care îl avem, copiii noștri. Astăzi avem o mare oportunitate, aceea de a schimba împreună infrastructura sistemului de învățământ din Bihor. Putem atinge acest obiectiv prin buna comunicare între primării și școli, pentru absorbția masivă a fondurilor, județul Bihor având deja tradiție în acest sens. Mă voi asigura că toate instituțiile cu atribuții vă vor oferi sprijin și voi interveni oriunde apar blocaje pentru a avansa în acest demers", a declarat prefectul Dumitru Țiplea.   
Inspectorul școlar general Horea Abrudan a solicitat celor prezenți implicare maximă în atragerea fondurilor și a adresat mulțumiri prefectului Dumitru Țiplea pentru sprijinul constant oferit Inspectoratului Școlar Județean.  
Solicitanți eligibili în cadrul prezentului apel sunt:
- toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii și județe);
- instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar;
- statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.
Beneficiari reali ai fondurilor sunt:
- unități de învățământ preuniversitar publice acreditate;
- unități conexe: palate ale copiilor, cluburi școlare, cluburi sportive, centre județene de asistență psihopedagogică.
Depunerea proiectelor se realizează exclusiv on-line până la data limită 19.03.2023, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/  
Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail: consultare.pnrr@edu.gov.ro.
Cancelaria Prefectului
Județul Bihor

Trimite email

miercuri, 1 februarie 2023

Poza zilei

Giulia, La mulți ani!

Sărbătoritul zilei de astăzi, 1 februarie 2023, este Kralik Giulia Ștefania.
Giulia-Ștefania împlinește, astăzi, 11 ani, iar colegii ei de clasă (din clasa a IV-a C, de la Colegiul Național ,,Iosif Vulcan") și domnul învățător, prof. Lazăr Cătălin, îi urează un sincer La mulți ani!
La mulți-mulți ani, Giulia, și din partea noastră!