Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Activitate dedicată lui Mihai Eminescu. Înțelegerea conceptelor de geniu și genialitate

În parteneriat cu Universitatea din Oradea, invitat special, doamna profesor, univ. dr. Delia Bîrle

Activitate dedicată lui Mihai Eminescu. Înțelegerea conceptelor de geniu și genialitate

Încă din primii ani de școală auzeam despre acest mare geniu al literaturii române, creator de poezie și proză al cărui frumos portret se regăsea în toate manualele și ale cărui versuri le știam aproape pe dinafară. De la ,,Somnoroase păsărele" până la ,,Luceafărul", le citeam, le memoram, le recitam, le puneam sub lupa analizei literare, dar le și simțeam, căci această minte strălucită și suflet profund reușea să creioneze o emoție aparte, specifică, pe care o puteam identifica dintre mii de opere, creația eminesciană.

Cu toate acestea, atunci când admirăm o operă de artă, o lucrare frumoasă care ne absoarbe interesul prin farmecul ei unic, arareori privim artistul din spate care ne pune față în față cu esența frumosului pe care acesta, la rândul lui, l-a suferit prin propriile trăiri.
Vineri, 13 ianuarie 2023, am avut ocazia să pătrundem în universul artistului, sau mai bine zis în mintea sa de geniu printr-o analiză psihologică a fundalului biografic, dar și a complexității naturii scrierilor sale, fie ele filozofice, fie romantice. Un geniu neînțeles, putem spune, ce prefera să se cufunde în umbra neîncrederii, să se retragă în propriul univers în care își așternea cu cerneală propriile gânduri și trăiri la un nivel pe care marii critici abia reușeau să îl atingă. Romantic, melancolic și profund, marele scriitor își împărtășea intimitatea sentimentelor cu un condei, lăsându-se purtat de a sa viziune asupra lumii care azi ne oferă o perspectivă inedită, pe care doar geniul eminescian o poate reliefa.
Un pasaj care mi-a atras atenția, lecturând unicul roman al scriitorului, Geniu pustiu, este următorul: ,,A trece prin lume singur, mărginit în pași, în ochi, să te zvârcolești în strâmtoarea sufletului tău celui rece, să cauți a-l aprofunda și să vezi că e secat și că apele sale se pierd în nisipul secăciunei sociale, să ard de căldura unei societăți de oameni ce trăiesc numai din ura unuia cătră celălalt". Pentru prima oară m-am gândit la cel ce se află în spatele acestor cuvinte, nu la personaj, ci la scriitor, și pot spune că m-au atins pe suflet în profunzime făcând această conexiune. Vorbe la care, undeva într-un ungher al minții mele, m-am gândit și eu la un moment dat în viață, însă numai văzându-le acum, așternute pe hârtie, le-am înțeles sensul profund. Consider că, un atu al geniului este gândirea profundă și dincolo de vitrină pe care acesta o poate formula mai apoi printr-o traducere simplificată a adevăratei esențe a vieții pentru acei care îi caută sensul.
De o întâlnire absolut inedită cu poetul național au avut parte elevii claselor a XI-a A și B ai Liceului Teologic Baptist Emanuel din Oradea, în cadrul unei activități desfășurate în colaborare cu Universitatea din Oradea. Invitatul special al doamnei prof. dr. Alina Burcă a fost doamna prof. univ. dr. Delia Bîrle, un reputat psiholog și invitat al multor conferințe pe teme diverse ale psihologiei. Subiectul activității dedicate lui Mihai Eminescu a fost înțelegerea conceptelor de geniu și genialitate, explicate pe înțelesul elevilor din perspectiva unui specialist. Frumusețea acestor minute de popas meditative la ceas aniversar a fost chiar ,,genialitatea" doamnei psiholog de a-i captiva pe tinerii unei generații mereu în mișcare, în căutare de nou și greu de oprit din iureșul în care sunt prinși. Preț de câteva zeci de minute, toți ochii și toată atenția elevilor s-au focalizat pe materialul bine structurat, ușor de pătruns și extrem de accesibil lor, astfel că, la finalul prezentării, elevii au avut întrebări deosebit de incitante pentru doamna profesor. S-a adeverit încă o dată dictonul: Nu cantitatea, ci calitatea!
Luiza Domocoș, clasa a XI-a A
Prof. dr. Alina Burcă
Vedeți mai multe poze în Galeria foto: Activitate dedicată lui Mihai Eminescu. Înțelegerea conceptelor de geniu și genialitate.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 1 februarie 2023

Poza zilei

Giulia, La mulți ani!

Sărbătoritul zilei de astăzi, 1 februarie 2023, este Kralik Giulia Ștefania.
Giulia-Ștefania împlinește, astăzi, 11 ani, iar colegii ei de clasă (din clasa a IV-a C, de la Colegiul Național ,,Iosif Vulcan") și domnul învățător, prof. Lazăr Cătălin, îi urează un sincer La mulți ani!
La mulți-mulți ani, Giulia, și din partea noastră!