Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Evaluarea Națională pentru 4.000 de elevi din clasa a IV-a

Între 9 și 11 mai

Evaluarea Națională pentru 4.000 de elevi din clasa a IV-a

08.05.2007
4000 de elevi de clasa a IV-a, din 129 de școli din toate județele, susțin Evaluarea Națională în perioada 9 – 11 mai 2007.
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP), organizează, în perioada 9 - 11 mai 2007, Evaluarea Națională la finalul clasei a IV-a (EN).
4000 elevi aparținând eșantionului reprezentativ de 129 de școli din toate județele vor susține teste la două din următoarele discipline: limba maternă (limba și literatura română sau limba și literatura maghiară), matematică și științe ale naturii.

 

Fiecare elev va susține testul la două discipline diferite, combinațiile fiind aleatorii. Un test are durata de 50 de minute, iar între cele două teste, elevii au o pauză de 10 minute. Pentru EN 2007, MECT a elaborat șase tipuri de broșuri, numerotate de la 1 la 6.
În timpul testării, fiecare învățător de la clasele cuprinse în eșantion va completa un chestionar. Acesta reprezintă un instrument necesar obținerii informațiilor despre resurse umane și resurse materiale capabile să influențeze performanța școlară.
EN măsoară cunoștințe, capacități și deprinderi de bază ale elevilor de clasa a IV-a, la cele trei discipline. Pe baza rezultatelor, experții MECT vor realiza o diagnoză a performanțelor copiilor aflați la finalul învățământului primar, la momentul 2007, pentru identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale curricumului implementat în cazul celor trei discipline.
EN 2007 nu este un instrument de evaluare instituțională, iar rezultatele elevilor nu trebuie să fie folosite pentru ierarhizarea școlilor. Raportul tehnic al ENIV 2007 va urmări obținerea unor estimări corecte și eficiente a cunoștințelor elevilor de-a lungul timpului prin comparații cu rezultatele obținute la evaluările naționale anterioare.
Evaluarea națională la finalul clasei a IV-a a mai fost realizată și în anii 1995, 1998, 2000 și 2005. Reamintim că în cadrul EN 2005, cele trei discipline de studiu din Curriculumul național evaluate au înregistrat calificative diferite. La Matematică un elev din zece a obținut „nesatisfăcător", dar aproape jumătate dintre elevi s-au înscris în categoria "foarte bine". La Științe ale naturii, în categoria calificativelor „nesatisfăcător" se regăsesc cei mai puțin subiecți (trei dintr-o sută), 85% dintre subiecți fiind distribuiți în ponderi aproximativ egale în categoriile "bine" și "foarte bine". La Limba și literatura română, ponderea de 7,5% a subiecților care au primit „nesatisfăcător" se înscrie între ponderile din categoria respectivă la celelalte două discipline, dar în categoria "foarte bine" se regăsește proporția cea mai mare de subiecți, aceasta reprezentând peste jumătate dintre elevii testați.
Comparativ cu Evaluarea Națională din anul 2000, în 2005 s-a înregistrat un progres pentru majoritatea sarcinilor de lucru și, implicit, un progres la nivelul gradului de realizare a obiectivelor de evaluare.
CNCEIP intenționează să continue programul evaluărilor naționale pe eșantion național reprezentativ pentru a putea monitoriza în mod eficient standardele curriculare și pentru a informa factorii de decizie, cât și profesioniștii din domeniu cu privire la evoluția acestora.

BIROUL DE PRESĂ

 

 

Trimite email

luni, 30 martie 2020