Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Școli înmănunchiate și istoria lor seculară”

Miercuri,3 iunie 2009, la Școala „Oltea Doamna” din Oradea

„Școli înmănunchiate și istoria lor seculară”

În cadrul proiectului educațional cu același nume, încheiat între școlile „Oltea Doamna”, „Andrei Mureșanu” și Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” din Oradea, a avut loc cea de a patra întâlnire de proiect, de această dată găzduită de Școala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna”.

 Activitatea a fost susținută de institutor Laura Vonea, învățătoarea clasei a III-a B, iar elevii din școlile partenere au fost însoțiți de institutor Lavinia Sabău și Ioana Abrudan (de la „Andrei Mureșanu”) și învățătoarea Adriana Puie (de la Lic. Ped. „Iosif Vulcan”).
 Pentru început s-a adus în discuție legătura dintre titlul proiectului și numele școlii gazdă, copiii știind că Oltea Doamna a fost mama lui Ștefan cel Mare (ce a domnit între anii 1457-1504).
  Prin materialele prezentate în power point, cei prezenți au aflat că „Ștefan cel Mare este fiul lui Bogdan și al Oltei, descendentă a Basarabilor din Oltenia, pe care Bogdan a cunoscut-o în timpul pribegiei sale.” („Ștefan cel Mare” - Manole Neagoe).
 „La curtea lui Vlad Dracul a cunoscut Bogdan pe Oltea cu care s-a căsătorit.” („Pagini legendare din istoria poporului român” - M. Neagoe).
 „Bogdan se însură luând-o pe Oltea al cărui nume nu e așa de obișnuit în vechime: această Oltea capătă credem, în călugărie, după moartea soțului ei, un alt nume, sub care o pomenește fiul său în1466, când ea nu mai era; Maria Oltea, călugărița Maria, ar fi trăit încă în cea mai nenorocită clipă din viață de lupte și uriașe silinți a fiului său, atunci când Moldova toată era înecată de valurile de turcime biruitoare.” („Istoria lui Ștefan cel Mare” - Nicolae Iorga).
 Oltea Doamna a fost îngropată întâi la Poiana, de unde o mută apoi nepotul Petru Rareș, în apropiata mănăstire a Probotei, ctitoria lui.
 În acest context, cei prezenți își reînnoiesc cunoștințele despre Ștefan cel Mare: despre bătăliile purtate în timpul domniei sale, precum și despre cetățile și mănăstirile ridicate în urma bătăliilor câștigate.
 Copiii și-au amintit de lecțiile studiate în anii precedenți în care apare figura marelui domnitor: „Ștefan cel Mare și Vrâncioaia” și „Muma lui Ștefan cel  Mare”, de Dimitrie Bolintineanu.
 În încheierea activității, în premieră pentru cei mai mulți, a fost audiată piesa „Când a fost să moară Ștefan”, pe versurile poetului Ștefan Octavian Iosif, urmată de „Cântecul lui Ștefan cel Mare”, de Adrian Păunescu. (L.V.)

Trimite email

smbt, 24 august 2019