Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
19 martie 2023

Simulare Evaluarea Națională 2023, proba scrisă la Limba română. Elevii de clasa a VIII-a susțin luni repetiția pentru examenul din iunie – procedură și modele de subiecte
...................................
Luni, 20 martie, încep simulările pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, cu proba la Limba și literatura română. Accesul în sălile de examen se face între 8.00 și 8.30, conform procedurii transmise de Ministerul Educației în țară zilele trecute, iar elevii trebuie să aibă cu ei un document de identitate: certificat de naștere ori carte de identitate, potrivit informațiilor transmise în școli.
Calendarul complet și modele de subiecte, mai jos în articol.
Joi, 16 martie, Ministerul Educației a publicat, pe edu.ro, ghidul simulării pentru examenele naționale. Potrivit acestuia, repartizarea elevilor se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică pe fiecare clasă, astfel încât colectivele să nu fie amestecate. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice, conform documentului. În procedură se arată că „rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor”. Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați, scrie pe edu.ro.

”Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare”, conform informării de la Minister din 8 februarie.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
19 martie

România, țara cu cei mai puțini copii de peste 4 ani care merg la grădiniță, din Uniunea Europeană – raport / Peste 17% nu sunt înscriși în învățământ / Din toamnă, grupa mijlocie devine obligatorie
..........................................

România are cea mai scăzută rată de participare în învățământul preșcolar din UE pentru copiii între 4 ani și vârsta oficială de înscriere în învățământul obligatoriu, potrivit raportului privind starea învățământului pe anul 2021-2022, publicat de Ministerul Educației recent. Practic, peste 17% dintre copiii de peste 4 ani nu sunt înscriși în grădiniță.
În prezent, doar grupa mare de la grădiniță este obligatorie, urmând ca cea mijlocie să devină obligatorie până cel mai târziu în 2023, iar grupa mică până în anul 2030, potrivit legii Educației nr. 1/2011.
Datele care plasează România alături de Bulgaria, ultimele în clasamentul țărilor cu cea mai scăzută rată de participare în învățământul preșcolar – 82,4% – sunt preluate de la Eurostat în raportul Ministerului Educației...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
5 martie 2023

30 de burse de câte 5.000 de lei pe an școlar, acordate elevilor de clasa a VIII-a din mediul rural pentru a merge la liceu. Printre criterii: nota la Evaluarea Națională 2023, performanța școlară și veniturile familiei
.......................................................
30 de elevi de clasa a VIII-a care provin din mediu rural pot fi susținuți prin burse de câte 5.000 de lei în fiecare an de liceu, în funcție de nota de la Evaluarea Națională 2023 și câteva condiții precum notele din gimnaziu, participarea la concursuri și veniturile părinților, potrivit unui comunicat al Fundației Rădăcini Group, primit de EduPedu.ro.
Pentru a fi eligibil, o condiție este ca aplicantul să fie elev în clasa a VIII-a în anul școlar 2022-2023 la o școală gimnazială din mediul rural, în județele din programul fundației organizatoare: Argeș, Buzău, Brăila, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vrancea.
Bursele ,,pot acoperi cheltuieli privind cazarea elevilor, cheltuielile de deplasare, cheltuielile de întreținere: hrană, îmbrăcăminte, rechizite sau parte din taxa școlară în cazul unui liceu privat, pentru toți cei patru ani de liceu. Nu sunt necesare documente justificative pentru modul cum au fost cheltuite sumele de bani primite ca bursă”, scrie în comunicatul de presă primit de EduPedu.

,,Educație pentru viitor”, ediţia a III-a

Simpozionul național cu participare internațională

,,Educație pentru viitor”, ediţia a III-a

Simpozionul național cu participare internațională ,,Educație pentru viitor" 2023 este organizat în cadrul proiectului județean cu același titlu, aflat în acest an la cea de-a treia ediție.

Inițiatorii parteneriatului sunt Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad,  Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea ,,Aurel Vlaicu" Arad, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, Casa Corpului Didactic ,,Alexandru Gavra" Arad, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, Institutul de Cercetări Politice și Evaluare în Educație și Asociația Profesorilor și Dascălilor de Pretudindeni (România).
Simpozionul se adresează cu predilecție cadrelor didactice din învățământul preuniversitar special, dar și cadrelor didactice din învățământul de masă și constituie un bun prilej pentru diseminarea unor metode, procedee, strategii diverse utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare, cât și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici. Dintre obiectivele vizate amintim: Promovarea, valorificarea şi împărtășirea unor modele de bune practici creative, inovative şi eficiente utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare cu accent pe activitățile desfășurate în mediul online; cultivarea şi valorificarea potențialului creator al cadrelor didactice; diseminarea proiectelor și programelor educaționale
Activitățile simpozionului s-au desfășurat în format fizic și on-line pe parcursul a două zile (18-19 mai 2023) pe următoarele secțiuni: în format fizic: deschiderea simpozionului, prezentarea instituțiilor partenere, prezentare lucrări în plen; în format online: secțiune destinată diseminării proiectelor și parteneriatelor educaționale în limba română, secțiune dedicată profesorilor psihopedagogi, profesorilor logopezi și consilierilor școlari, secțiune destinată diseminării proiectelor și parteneriatelor educaționale în limba engleză, secțiune dedicată profesorilor care își desfășoară activitatea la nivel preșcolar-primar, secțiune dedicată profesorilor care își desfășoară activitatea la nivel gimnazial/liceal și profesorilor-educatori.
În deschiderea simpozionului și în cadrul secțiunii lucrări în plen și-au adus contribuția nenumărate cadre didactice: d-na prof. inspector Mitran Duțu Liana Maria, șef serviciu în cadrul Ministerului Educației, d-na prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației,  d-na profesor Antonia Nica, viceprimar al municipiului Oradea, d-l inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, prof. dr. Horea Abrudan, d-l inspector școlar general și d-l inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad, prof. Marius Sorin Göndör și d-l prof. Daniel Tocoianu, prof. univ. dr. Alina Roman, decanul Facultății de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială de la Universitatea ,,Aurel Vlaicu" Arad, d-l conf. univ dr. Ovidiu Florin Toderici, director al CJRAE Arad, d-l director al Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, prof. dr. Alin Ștefănuț, asistent univ. dr. Coșarbă Editha-Margareta, Universitatea ,,Aurel Vlaicu", Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială Arad, conf. univ. dr. Chirimbu Sebastian Cristian, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP (Romȃnia) prof. asociat Universitatea Pedagogicӑ de Stat ,,Ion Creangӑ" din Chișinӑu (R. Moldova), asistent univ. drd. Hossu Rucsandra, Universitatea ,,Aurel Vlaicu", Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială Arad, d-na Gavrilă Roxana Maria, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir", decan al Facultății de Științe ale Educației, director Catedra UNESCO, prof. Svetlana Zagorka Milencovici, inspector școlar pentru învățământ special ISJ Arad și prof. Erdeli Elena, inspector școlar pentru învățământ special, ISJ Bihor.
La ediția din acest an s-au înscris la lucrările simpozionului un număr de 214 persoane pentru secțiunile în limba română din 21 de județe și municipiul București și participanți din 10 țări: Grecia, Turcia, Italia, Irlanda, Polonia, Croația, Estonia, Spania, Bulgaria, Marea Britanie pentru secțiunea destinată proiectelor și parteneriatelor în limba engleză.
Tematica orientativă abordată în acest an la activitățile simpozionului a vizat: *Abordări teoretice în domeniul educației, educației incluzive, educației copiilor cu CES (lucrări științifice, cercetări fundamentale, analize de politici educaționale, cercetări comparative, cercetări empirice, modele de intervenție, studii de caz și modele de bune practici) *Logopedie și consiliere școlară- modele de bună practică *Strategii de diferențiere și individualizare utilizate în procesul instructiv-educativ *Modalități și strategii de lucru și evaluare utilizate la clasă *Resurse educaționale deschise; elaborarea și implementarea acestora în activitatea didactică *Diseminarea unor proiecte și parteneriate educaționale - secțiunea în limba română *Diseminarea unor proiecte și parteneriate educaționale - secțiunea în limba engleză, desfășurată cu sprijinul și implicarea partenerilor din străinătate.
Dintre rezultatele activităților organizate în cadrul simpozionului amintim valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice prin realizarea volumului cu ISSN al simpozionului care va cuprinde rezumatele lucrărilor prezentate (publicația va fi în format electronic).
În pagina de EDUCAŢIE Facebook OviDan, puteţi urmări secvenţa video cuprinzând intervenţia doamnei viceprimar, prof. Antonia Nica, la deschiderea lucrărilor simpozionului...
 Erdeli Elena & Ovidiu Dan

Trimite email

Tuesday, 6 June 2023