Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Numai vești îmbucurătoare de la MECT

Astăzi,

Numai vești îmbucurătoare de la MECT

1.Comisia de Dialog Social a MECT a avizat favorabil modul de plată a dascălilor participanți la tezele cu subiect unic.
2.Învățământul postliceal va primi subvenții de la bugetul de stat.
3.Gradațiile de merit se vor aplica pentru 16% din personalul didactic (și nu doar pentru 10% ca până acum).

1.Comisia de Dialog Social a MECT a avizat favorabil modul de plată a dascălilor participanți la tezele cu subiect unic.

 
09.05.2007
Reprezentanții Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (MECT) au stabilit în cadrul Comisiei de Dialog Social din data de 9 mai a.c., împreună cu partenerii sociali, modul de plată pentru cadrele didactice care participă la organizarea și desfășurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a.
Astfel, în comisiile din unitățile de învățământ, unde se desfășoară aceste evaluări, vor fi plătiți după cum urmează: președintele - 120 lei; membrii - 60 de lei/ persoană; asistenții - 30 de lei/ persoană. În cadrul comisiilor din centrele de evaluare, președintele este remunerat cu 200 lei, membrii cu 120 de lei/ persoană și profesorii evaluatori cu 2,25 lei/lucrare evaluată. Aceste sume vor fi aprobate prin ordin de ministru, ele fiind rezultatul negocierilor dintre reprezentanții MECT și cei ai federațiilor sindicale reprezentative din învățământ - FSI „Spiru Haret", Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Educației Naționale (FEN) și „Alma Mater".
În urma dialogului constructiv dintre partenerii sindicali, patronali și guvernamentali, au mai fost avizate și proiectul de hotărâre pentru modificarea HG-ului privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, precum și proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării și dezvoltării, semnat la București la 13 martie 2007.
La solicitarea sindicatelor privind contractul colectiv de muncă pe ramura învățământ, s-a convenit ca părțile semnatare, respectiv MECT și federațiile sindicale reprezentative din domeniul educației, să înainteze acordul comun de reînregistrare a contractului colectiv de muncă existent către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
Comisia de Dialog Social din cadrul MECT se întrunește bilunar, în vederea consultării partenerilor sociali cu privire la inițiativele legislative cu caracter economico-social și a informării permanente a acestora asupra aspectelor din domeniul educației. Următoarea ședința va avea loc pe 23 mai a.c. (Biroul de presă)

 
2.Învățământul postliceal va primi subvenții de la bugetul de stat.
09.05.2007
Astăzi, în ședința de Guvern, a fost adoptată prin Ordonanță de Urgență inițiativa Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (MECT) prin care învățământul postliceal poate fi subvenționat de la bugetul de stat, prin bugetul consiliilor locale. Actul normativ modifică articolele 51 și 52, alineatul 3, din Legea Învățământului nr. 84/1995.
Potrivit modificărilor adoptate, MECT organizează învățământul postliceal și stabilește nomenclatorul domeniilor și calificărilor. Cifra de școlarizare corespunzătoare calificărilor finanțate de la bugetul de stat este stabilită anual prin HG, la propunerea MECT.
Învățământul postliceal are o durată de la 1 la 3 ani, în funcție de complexitatea calificării și de nivelul de pregătire anterior al elevilor. Documentul specifică faptul că școlile de maiștri sunt încadrate în școli postliceale. Standardele pentru pregătirea învățământului postliceal sunt stabilite de Ministerul Educației. Toate măsurile prevăzute în document vor fi luate numai în urma consultării MECT cu partenerii sociali, comitetele de validare și alți factori interesați.
„Subvenționarea învățământului postliceal din bugetul de stat și crearea unui cadru mai bun de profesionalizare va regla dezechilibrul actual de pe piața forței de muncă din România, unde cerere pentru forța de muncă din zona calificărilor postliceale este majoră, iar oferta aproape inexistentă", afirmă ministrul Cristian Adomniței. (
Biroul de presă)
 
 
3.Gradațiile de merit se vor aplica pentru 16% din personalul didactic (și nu doar pentru 10% ca până acum)

 
09.05.2007
Conducerea Ministerului Educației a emis o notă prin care a informat toate inspectoratele școlare județene în legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 108/2007, privind modificarea Statutului personalului didactic. Potrivit legii, de la 1 iulie, 16% din personalul didactic va primi gradație de merit și nu doar 10%, ca până acum.
Ministerul a precizat inspectoratelor școlare județene că au obligația de a face liste suplimentare cu personalul didactic care urmează să primească gradația. Propunerile vor fi validate în Consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare, iar până la 18 mai vor fi transmise MECT. În conformitate cu Legea 108/ 2007, din data de 1 mai, beneficiarilor li se vor aloca 25% din salariu, cu 5 procente mai mult ca până acum.
BIROUL DE PRESĂ

 
 
 
 


 

 
 
 

Trimite email

luni, 30 martie 2020