Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
4 februarie 2024

Statul plătește suplimentar 56 de universități de stat și particulare, în acest an, ca să formeze peste 32 de mii de viitori profesori. Cea mai mare creștere față de anul universitar precedent e la Universitatea din Oradea – 700 de locuri în plus

În anul universitar 2023-2024, statul vrea să formeze peste 32.200 de studenți care ar putea să devină profesori, potrivit datelor din ordinul ministrului Educației nr. 6.234/2023. Este vorba despre ordinul prin care a fost aprobată lista universităților cu programe de formare psihopedagogică. Numărul locurilor a crescut cu aproape 20% față de anul trecut, cu mențiunea că anul trecut în listă nu figura numărul de locuri pentru o serie de universități, iar o universitate particulară este nouă pe această listă – Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, care primește 100 de locuri.
Amintim că 56 de universități vor organiza programe de formare psihopedagogică pentru profesori, în anul universitar 2023-2024. Acest lucru înseamnă că pot fi școlarizați 32.250 de studenți care vor să devină profesori.

În anul universitar 2023-2024, la fel ca în fiecare an, universitățile cu cei mai mulți studenți care pot fi școlarizați sunt următoarele:

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – 3.500;
Universitatea din București – 3.000;
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 2.400;
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – 1.600;
Universitatea din Craiova – 1.500;
Universitatea din Oradea – 1.500;
Universitatea de Vest din Timișoara – 1.500;
Universitatea „Transilvania” din Brașov – 1.100;
Academia de Studii Economice din București – 1.000;
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 1.000;
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – 1.000;
În anul universitar 2022-2023, numărul maxim de studenți care au putut fi școlarizați a fost de 26.880. Creșterea cu 5.370 de studenți este influențată de faptul că pe lista de anul trecut în dreptul a 6 universități era afișat „N/A”. Dacă aceste 6 universități și-a menținut cifra de școlarizare pentru modulul psihopedagogic, atunci noutățile ar fi doar în dreptul Universității Tehnice de Construcți București, care primește 50 de locuri în plus, la Univeristatea din Oradea, care are o creștere de 700 de locuri și la Universitatea din Petroșani – 30 de locuri în plus.

Regulile de finanțare pentru universități prevăd că pentru un student la licență, care urmează modulul de pregătire pedagogică, instituția de învățământ primește cu 16% din alocația pentru finanțarea de bază pe student echivalent unitar mai mult decât pentru un student care nu urmează acest modul. Pentru un student la master, care urmează de regula modului II pedagogic, finanțarea este cu 32% peste alocația pentru finanțarea de bază pe student echivalent unitar.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
30 ianuarie 2024

Peste 40 de concursuri școlare naționale au fost eliminate…

Peste 40 de concursuri școlare naționale au fost eliminate de o comisie a Ministerului Educației din listele și calendarele competiționale pentru anul școlar 2023-2024, față de anul școlar trecut, potrivit unei analize Edupedu.ro pe baza listelor și calendarelor publicate de Ministerul Educației luni, 29 ianuarie. Și la activitățile naționale și internaționale (CAEN) au dispărut peste 30 de concursuri finanțate sau nu de Ministerul Educației.
Este vorba, printre altele, de concursul de chimie „Raluca Rîpan” considerat de profesori și elevi olimpiada de profil pentru elevii de clasa a VII-a, pentru că în gimnaziu nu există olimpiada națională de chimie decât pentru clasa a VIII-a; concursurile de meserii pentru elevii de la tehnologic, concursuri dedicate elevilor care aparțin minorităților.
Potrivit surselor Edupedu.ro, decizia de înființare a comisiei de tăiat concursuri a fost dată în luna martie a anului 2023. Fac parte din comisie 21 de membri, dintre care 8 din Ministerul Educației, 5 din universități și restul din școli, inspectorate școlare și asociații.
Calendarele și listele olimpiadelor și concursurilor școlare naționale 2024 au fost publicate luni după-amiază, 29 ianuarie. Edupedu.ro a scris că ar urma ca și la competițiile sportive să existe tăieri, mai exact să nu continue toate cu etapele naționale.
După ce am prezentat că elevii de gimnaziu ar fi fost excluși de la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (OLAV) 2024 în varianta în lucru a calendarului Ministerului Educației, în contextul în care ar fi avut loc discuții despre renunțarea la olimpiadă, aceștia au fost reintroduși de Ministerul Educației în planificări.
Revenind la concursuri, dacă în 2023 erau 161 de concursuri școlare naționale organizate fără finanțare de Ministerul Educației, anul acesta sunt puțin peste 130.
Dacă în anul școlar 2022-2023 erau 70 de concursuri organizate cu finanțare de Ministerul Educației, anul acesta sunt puțin peste 50, conform calendarelor și listelor publicate de Ministerul Educației.

Școala și valorile profesionale în formarea și dezvoltarea personalității elevului. Abordări interdisciplinare

De la Cercul pedagogic desfășurat la Liceul Tehnologic Special Nr. 1

Școala și valorile profesionale în formarea și dezvoltarea personalității elevului. Abordări interdisciplinare

Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea (director, prof. Vese Alina, director adjunct, prof. Micula Alexandra) a găzduit, luni, 27 noiembrie 2023, Cercul pedagogic, la secțiunea profesori ingineri și maiștri instructori, învățământ special.

          Tema cercului a vizat ,,Școala și valorile profesionale în formarea și dezvoltarea personalității elevului. Abordări interdisciplinare în demersul instructiv-educativ".
          Activitatea de cerc a fost coordonată de d-na prof. ing. dr. Ileana Varga, în calitate de responsabil de cerc. În cuvântul de deschidere, doamna profesor a făcut o scurtă prezentare a ceea ce reprezintă Sistemul de integrare a tinerilor în societate şi în viaţa activă, precum şi folosirea optimă a potenţialului lor, ca elemente esenţiale pentru reducerea riscului excluziunii sociale şi pentru atingerea obiectivului de creştere durabilă a oricărei societăţi, fiind necesară o evaluare a  nevoilor de suport ale tinerilor protejaţi în unităţi rezidenţiale, în termeni de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, educaţie, orientare profesională, incluziune şi implicare socială.
          La dezbateri, am fost onorați cu prezența de doamna inspector școlar de specialitate, prof. Erdeli Maria Elena și de directorul AJOFM Bihor, domnul dr. Békési Csaba, care au avut cuvinte de apreciere la adresa colectivului liceului nostru, prin prisma activităților ce se desfășoară în școala noastră, cu referire la munca prestată în laboratoarele de specialitate unde se pregătesc elevii noștri să se integreze pe piața muncii.
          Deosebit de interesantă a fost tema abordată de directorul AJOFM Bihor, domnul dr. Békési Csaba, intitulată „Orientarea în carieră, o soluție pe piața forței de muncă", o temă cu impact asupra demersului de integrare a elevilor absolvenți pe piața forței de muncă și care ne-a captat atenția prin soluțiile oferite și sprijin de colaborare în acest demers.
            În cadrul materialelor prezentate de profesorii ingineri și maiștrii instructori participanți, au fost abordate subiecte de interes care să aducă plusvaloare în actul instructiv-educativ, respectând particularitățile de învățare ale fiecărui elev.
             Iar în discuțiile ce au urmat, am avut prilejul de a împărtăși din experiența profesională, de a populariza exemple de bune practici și de a face cunoscute metode și procedee noi folosite la lecții pentru eficientizarea actului educațional și aplicarea tehnologiilor moderne din dotare.
Expoziție cu lucrările realizate în atelierele de instruire practică...
Cu ocazia cercului pedagogic, a fost organizată și o expoziție cu lucrări realizate în atelierele de instruire practică, în atelierele de creație de la disciplinele de cultură generală (gimnaziu), ba chiar și din internatul școlii, sub îndrumarea specialiștilor: prof. Serte  Marilena, Todică Marcela, Dobai Valentina, Gâzdac Marcela, Balaj Lucia, Praja Dorina, Petrila Otilia, Costan Nicolae, Manea Florentina, Cotca Viorica, Pupoieș Gavril, Niculescu Otilia, Spin Leontin și Luncan Rodica; la cercul de matematică distractivă (coordonat de prof. Hoffman Bronț Viorica și Danciu Adelina) sau la cercul de creație al internatului (condus de pedagogii: Moț Monica, Cătană Florica și Ciont Sorina).

Trimite email
vineri, 1 martie 2024, 04:03:18 Ora standard a Europei de Est

Poza zilei

Felicitări, domnule președinte!

Apropo de recepția lucrărilor la Campusul de învățământ dual, înfăptuită ieri, 28 februarie 2024.
Așa ceva nu mai există în Bihor, dar poate că nu greșim afirmând că nici în țară nu s-a mai văzut o asemenea realizare deosebită în învățământ!