Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

91 de premii și mențiuni pentru olimpicii naționali bihoreni

Rezultate parțiale

91 de premii și mențiuni pentru olimpicii naționali bihoreni

Zilele trecute, dl inspector școlar Gheorghe Dărăban avea să ne dea o situație cu rezultatele obținute de olimpicii naționali bihoreni la ediția din acest an, ținând însă să precizeze faptul că acestea nu sunt rezultatele finale, întrucât nu s-au desfășurat toate olimpiadele naționale. Dar, până în prezent, olimpicii naționali bihoreni au adus nu mai puțin de 91 de premii și mențiuni (din care opt premii I, șapte premii II, șapte premii III, 54 de mențiuni și 15 premii speciale …

La limba și literatura română s-au obținut cinci premii speciale și o mențiune; la limba maghiară -  un premiu III, cinci mențiuni și patru premii speciale; la limba engleză - două mențiuni și patru premii speciale; la lb. franceză – o mențiune; la italiană – un premiu întâi; la lb. germană (modernă) – câte un premiu I și II, precum și o mențiune; la fizică – un premiu III, un premiu special și două mențiuni, iar doi elevi s-au calificat pentru lotul național al României; la chimie, suntem primii pe țară, dacă însumăm punctele obținute de toți membrii lotului bihorenilor (un premiu II, două premii III, și opt mențiuni); la informatică – un premiu III, și un membru în lotul național; la matematică, ne situăm pe locul IV pe țară, din punct de vedere al punctajului obținut de cei zece elevi care s-au întors de la etapa națională cu mențiuni și medalii; la istorie – două mențiuni; la biologie – un premiu I și un premiu special; la pedagogie-psihologie – două mențiuni; la discipline tehnice – cinci premii I, cinci premii II, două premii III și 23 de mențiuni; la socio-umane (cultură civică) – o mențiune.

Chimia – locul I pe țară

oți cei 11 olimpici bihoreni care au participat la etapa națională a Olimpiadei de chimie s-au întors laureați. În urma punctajului general obținut, delegația județului Bihor ocupă locul I pe țară, după cum aveam să aflăm de la conducătorul delegației, prof. Maria Dobre.
La actuala ediție, lotul Bihorului a fost compus din zece elevi de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea (toți elevi ai profesoarei Anița Luncan) și un elev de la C.N. „Mihai Eminescu” (elev al profesoarei Maria Dobre).
Gojdista Ioana Moga (din clasa a IX-a) a obținut premiul II, Răzvan Panea (clasa a VIII-a) și Diana Maria Butiri (clasa a IX-a), premiul III, iar ceilalți opt, câte o mențiune (Diana Popovici, Dan Mercea, Anca Florina Copos, Ioana Iancu, Lavinia Patricia Trică, Irina Popa și Marius Chirilă, toți gojdiști, precum și Alina Ștefania Pârv, de la „M. Eminescu”).

Matematica – locul IV pe țară


Dl profesor Viorel Sadoveanu avea să însoțească lotul matematicienilor, alcătuit din 15 membri (nouă gojdiști, doi elevi de la Liceul Teoretic „Ady Endre”, doi de la Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, și câte unul de la școlile gimnaziale „Dacia” și Școala nr. 16 din Oradea).
Zece aveau să obțină mențiuni din partea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, medalii de argint și bronz din partea Societății de Științe Matematice. Privit prin prisma punctajului general, Bihorul ocupă, la matematică, locul IV pe țară, după cum aprecia prof. Gheorghe Tirla, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar al județului Bihor.
Șase au obținut mențiuni MECT și medalii S.S.M. (Nagy Aliz, de la „Ady Endre”, Doris Voina, Raluca David și Mihai Iancu, toți trei gojdiști, precum și  Daniel Drimbe, de la „Emanuel”, mențiuni și medalii de argint, iar gojdista Cătălina Lar, mențiune și medalie de bronz). Patru bihoreni s-au ales doar cu medalii (gojdistul Felix Mance, medalie de argint, iar Lorincz Andras, de la „Ady Endre”, Bogdan Boța, de la Școala „Dacia”, și Robert Irimias, de la Șc. nr. 16 Oradea, medalie de bronz).
Cei zece laureați bihoreni sunt elevi ai profesorilor Body Janos (doi elevi), Viorel Sadoveanu (trei elevi), Corina Nicoară, Marius Cicortaș, Ecaterina Șchiop, Floare Vancea și Gheorghe Sime (câte un elev).
Nu se poate să nu ne încânte asemenea rezultate, drept pentru care, felicităm, deopotrivă, olimpicii naționali și dascălii care îi pregătesc!
Ovi Dan

În foto: cei 11 olimpici naționali la chimie, împreună cu prof. Maria Dobre; profesoara și eleva sa; cei 15 olimpici naționali la matematică, împreună cu prof. Viorel Sadoveanu, respectiv cei zece matematicieni laureați.

Trimite email

luni, 30 ianuarie 2023