Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„La Hotar, cursurile pot începe chiar mâine!”

Un raid pe la școlile și grădinițele din comuna Þețchea

„La Hotar, cursurile pot începe chiar mâine!”

Marți (25 august 2009) după orele amiezii, am pornit spre Þețchea, cu gândul de a vedea cum decurg pregătirile pentru începerea noului an școlar în comună.

 Ajunși la Primăria Þețchea, noul consilier al primarului, Janett Covrig, ține să ne „dezarmeze” din start: „Domnul primar, Florin Bujor Chirilă, e în concediu, iar domnul viceprimar a plecat la Oradea, la o ședință. Să-l sun să vedem cum o rezolvăm”...
 În timp ce Janett, o tânără de 21 de ani, aflată pe scaunul de consilier doar de trei săptămâni, căuta soluții sunâdu-l pe vice și mai apoi pe directorul școlii coordonatoare din Hotar, aflat și dumnealui la muncile câmpului, angajații primăriei veneau la xerox ca la moară, semn că în birouri se lucra intens, chiar dacă onor conducerea lipsea, cetățenii fiind serviți ca la carte, inclusiv cu câte un xerox după actele originale eliberate.
Tot stând degeaba în așteptarea domnului director, Dumitru Simuț, lecturăm „Obiectivele generale și specifice” (în domeniul calității)... să aflăm cum bate ceasul „pe moșia” dlui primar, Florin Bujor Chirilă. „Obiectivele specifice sunt: construirea complexului administrativ-cultural din localitatea Þețchea, până în 2009 (în traducere liberă, aceasta înseamnă construirea unei clădiri care va adăposti la parter un cămin cultural, iar la etaj, birourile primăriei); betonarea străzilor „Gozului” în Hotar, a „Cimitirului” în Þețchea, și a „Americanului” în Telechiu, până în octombrie 2007; asfaltarea drumului DC-180: Þețchea – Subpiatră, pe o distanță de 1,5 km, până în iulie 2008; modernizarea iluminatului public prin montarea unui număr de 60 de lămpi economice în localitatea Telechiu, până în decembrie 2007; alimentarea cu apă a localității Þețchea – proiectare, avizare 2007, execuție 2008.”
Lateral, deasupra xeroxului, scrie, destul de mare pentru a-ți sări în ochi, „Suntem aici în slujba cetățeanului!”
Directorul Simuț ajunge primar, dar demisionează urgent!
Însoțiți de directorul coordonator, Dumitru Simuț, pornim să vizităm școlile și grădinițele comunei. Pe drum, aveam să aflăm cum a ajuns directorul primar (dar nu din dorința de a se lăfăi în fotoliul întâiului gospodar, ci de dragul concurenței, pentru a le oferi cetățenilor o alternativă). Dar, norodul îl alege (mai puțin dascălii care nu doreau să-l piardă) și astfel ajunge în fruntea obștii, însă, după o săptămână, la rugămințile dascălilor și părinților elevilor, își dă demisia din funcția de primar...
Așa se face că prof. Dumitru Simuț este director coordonator de la Revoluție.
La Þețchea, școala gimnazială și grădinița funcționează în aceeași clădire veche, dar alături, se ridică una nouă, aflată în roșu, din 2008, construită din fonduri guvernamentale. Vechea clădire va fi demolată, iar pe spațiul dezafectat și pe cel existent alături, va fi amenajat un teren de sport multifuncțional. La Școala cu clasele I-VIII din Þețchea au învățat anul școlar trecut 111 elevi, iar în grupa mixtă de la grădiniță, 23 de copii. În Þețchea se introduce apa potabilă, iar în apropierea stadionului de fotbal, se construiește o sală modernă de sport cu 150 de locuri în tribune. Noua clădire a primăriei, cu cămin cultural la parter, e în roșu...
Următoarea „escală” am făcut-o la Telechiu. În curtea școlii (cu clasele I-IV) și a grădiniței, am găsit muncitori la lopată și roabă. Unitățile de învățământ au introdusă apa potabilă, iar acum se construiesc grupuri sanitare interioare și se lucrează la introducerea încălzirii centrale (pe bază de combustibil solid). Unitățile sunt renovate din fonduri guvernamentale. „Dacă veneam la grădiniță înainte de masă, o găseam la lucru pe învățătoarea Elisabeta Mateiaș, care, în perioada 3-28 august, are o grupă de 25 de copii, proveniți din familii nevoiașe, la grădinița de vară. La ciclul primar, învață 52 de elevi, la secția română și 10 elevi la secția maghiară, iar la grădinița cu program normal, avem  o grupă mixtă cu 20 de copii. Tot la Telechiu, funcționează, din 2008, o grădiniță cu program prelungit pe lângă Biserica Reformată (păstorită de preot Fazakas Ferencz), cu o grupă mixtă de 21 de copii.”
În Subpiatră, există o grădiniță cu program normal cu 18 copii, renovată în 2008, din fondurile primăriei, cu apă potabilă și grupuri sanitare interioare, cu mobilier nou. De fapt, mobilier nou există peste tot, în toate unitățile de învățământ din comună, după cum a ținut să sublinieze directorul coordonator.
Culmea-culmilor: directorul nu are birou!
Ajungem și la Hotar, la „reședința” domnului director, unde aveam să descoperim un lucru ciudat și neobișnuit: directorul nu are birou, iar secretara și contabila împart același birou, dotat cu calculatoare și cu un xerox performant (în valoare de circa 35 de milioane),  dăruit de un fost elev al școlii, Copil Crăciun (Coandi) din Arad.
Din’90, de când este director coordonator, la toate s-a gândit prof. Dumitru Simuț, și de toate s-a îngrijit, dar nu l-a bătut gândul să-și „făurească” un birou. „Nu țin la funcție și nici la scaun, și nu am considerat nicicând că trebuie să stau separat de colegii mei. Tot timpul sunt între ei. Sunt profesor și sunt mândru de profesia aleasă. Ca director, astăzi ești, mâine, nu ești. Nu am birou și nu țin audiențe...”
Prof. Dumitru Simuț e un dascăl-apostol, foarte popular și îndrăgit, iar „testul” de primar l-a întărit și l-a îndârjit și mai tare într-ale sale. Nu s-a născut director, dar este un manager de succes pe care l-au apreciat și l-au râvnit în timp toate conducerile Inspectoratului Școlar și toate partidele. Este independent și cu capul pe umeri, competent și nu are nevoie să se înroleze într-un partid. Politica sa e școala, profesia și copiii, munca, respectul, demnitatea, disciplina și omenia. Dragostea de copii și de profesie sunt mai puternice decât pasiunea pentru putere. Și-a câștigat stima colegilor, elevilor și sătenilor nu prin funcție, ci prin verticalitate și competență profesională, prin deschidere, sinceritate și modestie. Detestă minciuna și aroganța...
Școala cu clasele I-VIII din Hotar are două clădiri „gemene”, una renovată în 2006 – 2007, din fondurile primăriei, cealaltă, renovată în 2007 – 2008, din fonduri guvernamentale. Una din clădiri e construită în 1882, numai din piatră. Și „e tare ca piatra”, vorba aceea, având grosimea peretelui de 80 de centimetri. Școala are grupuri sanitare interioare și încălzire centrală, două terenuri de sport, cabinet AEL, laborator de fizică-biologie și chimie, cabinete de română, matematică, istorie-geografie și limbi moderne... În săli e ordine și curățenie, încât, directorul e îndreptățit să afirme că „la Hotar, cursurile pot începe chiar mâine!”
Un garaj în construcție, lemne de foc, premii și mențiune
Convorbirea noastră cu domnul director a fost întreruptă în două rânduri. Prima oară, a fost anunțat că a sosit tirul cu bolțari pentru garajul microbuzului școlar, iar a doua oară de domnul viceprimar, Aurel Leho, care s-a arătat în curtea școlii cu ditamai trailerul de lemne pentru centrala termică (circa 15 metri steri). Școala deține un microbuz școlar, cu care sunt transportați elevii ciclului gimnazial din Telechiu la Școala din Þețchea, precum și elevii ciclurilor primar și gimnazial din Subpiatră la Hotar. În timp ce directorul a lipsit câteva momente, ne-am îndreptat privirea și obiectivul aparatului de fotografiat spre diplomele expuse pe coridor. Așa am aflat de cele patru premii județene și o mențiune la etapa națională, obținute de Marius Chirilă (la matematică), Mircea Puie și Radu Popuțe (la cros, la zonală), de echipa feminină de handbal (la Aleșd) și de Gavril Radu Urs (mențiune la națională, la geografie).   
La Hotar, învață 128 de elevi și 17 copii în grupa mixtă de la grădiniță. Pe lângă Biserica Baptistă, funcționează o grădiniță cu 20 de copii, la Centrul Elim. Trebuie să mai spunem că în raidul nostru prin satele comunei, ne-am abătut și pe la troița și Biserica Ortodoxă din Hotar, unde slujește distinsul părinte preot Gheorghe Popa (sfătul Dumitru Ghideu facilitându-ne accesul înăuntru spre a admira o pictură de excepție, parcă fotografiată, nu realizată manual de doi pictori bucureșteni cu mâini aurite, pictură pe care nu am mai descoperit-o în județ, dar nici în Oradea).
  Așadar, nu ne-a scăpat nimic, nici noua clădire a primăriei, nici Căminul Cultural din Hotar, nici săpăturile pentru introducerea apei potabile în Þețchea, dar nici moderna sală de sport de la stadion, realizări pentru care conducerea Primăriei din Þețchea merită toate felicitările! (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze (161 de poze), accesați Galeria foto: „La Hotar, cursurile pot începe chiar mâine!”

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 2 februarie 2023