Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Ajutor financiar individual de 100 de euro

Peste 233.000 de cadre didactice

Ajutor financiar individual de 100 de euro

16.05.2007
Mai mult de 233.000 de cadre didactice vor primi din partea MECT ajutorul financiar în valoare de 100 de euro, individual.


Mai mult de 233.000 de cadre didactice și/sau suplinitori calificați vor primi din partea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului un ajutor financiar, echivalent a 100 de euro, începând din acest an. În ședința de Guvern de astăzi au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii 315/2006 privind achiziționarea de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic de către cadrele didactice.
Prin acordarea sumei de 100 de euro, MECT dorește să contribuie la îmbunătățirea calității activităților didactice în învățământul preuniversitar.
Pentru anul 2007, valoarea totală estimată a ajutorului financiar este de 82,250 milioane lei. Pentru a beneficia de cei 100 de euro, cadrele didactice trebuie să-și înregistreze cererile până la data de 30 iunie.
Potrivit actului normativ, ajutorul financiar se acordă anual, de fiecare unitate de învățământ preuniversitar, la cererea cadrelor didactice încadrate în unitatea respectivă. Fondurile necesare acordării ajutorului financiar sunt asigurate de către inspectoratele școlare, din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.
Cererile formulate de beneficiari trebuie înregistrate până la data de 1 noiembrie, iar ajutorul este acordat în luna ianuarie a anului următor. În cazul în care cadrul didactic își desfășoară activitatea în mai multe unități de învățământ, ajutorul financiar se acordă de către unitatea de învățământ la care beneficiarul își exercită funcția de bază.
Plata ajutorului financiar se face de către unitățile de învățământ, integral, pe baza documentelor justificative sau în avans, într-o singură tranșă. Justificarea sumelor primite ca avans se face în termen de 15 zile calendaristice.
Unitățile școlare au obligația de a solicita la inspectoratul școlar până la data de 10 a fiecărei luni sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii următoare. La rândul lor, inspectoratele școlare vor solicita până la data de 20 a fiecărei luni, la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna viitoare.
Demersurile pentru acordarea ajutorului financiar revin directorilor instituțiilor de învățământ, inspectorilor școlari generali adjuncți responsabili cu activitatea de inspecție școlară și curriculum la nivelul inspectoratelor școlare județene și al municipiului București și direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.(Biroul de presă)

Trimite email

miercuri, 23 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!