Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Simpozion bihorean la C.D.I. Ștei

În cadrul parteneriatului „Împreună pentru viitor”

Simpozion bihorean la C.D.I. Ștei

În cadrul parteneriatului „Împreună, pentru viitor”, semnat între Școala cu clasele I - VIII Lazuri de Beiuș și Școala cu clasele I - VIII „Miron Pompiliu” Ștei, în etapa a II-a, s-a desfășurat simpozionul bihorean „Perspective educaționale moderne și interdisciplinare”.

Acest eveniment insolit a avut loc, joi, 17 decembrie 2009, la Centrul de documentare și informare al Școlii cu clasele I - VIII „Miron Pompiliu” Ștei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar și Casa Corpului Didactic Bihor. Manifestarea a fost structurată pe mai multe secțiuni: Perspective moderne utilizate în predarea disciplinelor școlare; Interdisciplinaritatea și aplicabilitatea cunoștințelor dobândite în școală; Noile educații și problematica lumii contemporane; Management educațional eficient.
Ca argument important al organizării acestui eveniment a fost, în primul rând, dorința de a realiza un schimb de idei între dascăli aflați în școli situate la distanțe considerabile în vederea promovării unor aspecte pozitive ale activităților educative. La acest argument, adăugăm voința de a diversifica activitatea didactică tradițională prin aplicarea la modalitățile alternative mai flexibile și de ce nu mai atractive prin care să se poată acoperi o arie cât mai largă de obiective generale și specifice ale diverselor obiecte de studiu și prin care să se adâncească aspectul practic, participativ al învățării. Nevoia  de redescoperire a adevăratelor valori estetice și morale este un alt obiectiv  urmărit prin acest gen de activitate. Acțiunea a prilejuit un real și emoționant schimb de idei, cei prezenți demonstrând o largă deschidere spre metodele moderne de predare, spre interdisciplinaritate și spre noile forme de educație.
 La întâlnirea noastră de minte și suflet cu oamenii preocupați de destinul învățământului românesc și mai ales de munca de cercetare, au fost prezenți invitați de marcă ai vieții bihorene; din partea C.C.D. Bihor a participat prof. metodist Rodica Popa; Direcția de Sănătate Publică Bihor a fost reprezentată de distinsa doamnă director adj. Zoia Bitea, iar breasla artiștilor bihoreni a fost configurată prin blândele cuvinte și glasul inconfundabil al minunatei soliste Corina Szatmari. Invitații au răspuns unor întrebări cu tentă culturală, dar și personală.
Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate
Participanții la simpozion s-au prezentat cu lucrări interesante, bine documentate și admirabil susținute în plenul sesiunilor, iar cele mai valoroase și originale lucrări vor fi publicate într-o carte sub egida Editurii Didactica Militans a Casei Corpului Didactic Bihor și prin grija și amabilitatea tipografiei Metropolis din Oradea. 
Pentru reușita manifestării, se cuvine să mulțumim organizatorilor, gazdelor, invitaților și partenerilor, tuturor celor care s-au implicat în derularea evenimentului: director Flori Crețiu, director Geta Mușet, inst. Adriana Colda, prof. Adelina Mangra, educ. Bodin Irina, înv. Bodin Alexandra, prof. Andreea Dumbravă, prof. Lia Creț, prof. Adela Rădac, medic Adriana Baic, inst. Carmen Bercea. (C.F.)

Trimite email

duminic, 21 iulie 2019