Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Actul didactic, optiuni și perspective moderne

De la „Perspective educaționale moderne și interdisciplinare” la

Actul didactic, optiuni și perspective moderne

Luni, 15 februarie 2010 și-a făcut apariția în peisajul publicațiilor bihorene volumul intitulat „Actul didactic, optiuni și perspective moderne”, cuprinzând referatele susținute în cadrul celor patru secțiuni de către cadrele didactice prezente la simpozionul „Perspective educaționale moderne și interdisciplinare”, desfășurat în data de 17 decembrie 2009 la Centrul de documentare și informare al Școlii cu clasele I-VIII „Miron Pompiliu” din Ștei.

Lucrările simpozionului, în etapele sale finale, referatele, comunicările și, în mod deosebit, dezbaterile care au avut loc în cele patru secțiuni tematice, cu participarea unui spectru larg de cadre didactice: profesori, educatoare, învățători, preoți, medici școlari, profesori metodiști, directori, institutoare și profesori universitari, au relevat cu precădere ideea necesității renovării metodelor didactice care trebuie să se bazeze pe principiul învățării active centrate pe elev, latură asupra căreia și-au îndreptat atenția cei mai mulți dintre autorii articolelor. Un alt element esențial, considerat ca premisă a modernizării învățământului românesc, îl constituie renunțarea la autoritarismul unor cadre didactice și trecerea la o abordare mai degajată, văzută ca o manifestare a colaborării și cooperării între profesor și elevi, deopotrivă, ca parteneri cu drepturi și îndatoriri în activitatea educațională. În referatele și comunicările prezentate, în dezbaterile care au avut loc și în concluziile fiecărei secțiuni tematice ale simpozionului au fost menționate orientările metodice moderne și schimbările de perspectivă privind activitatea instructiv-educativă în mileniul III. Articolele selectate pentru publicare au fost, în mod îndreptățit, apreciate prin aportul lor în desfășurarea dezbaterilor de masă pe temele sporirii calitative a actului didactic, interdisciplinarității și aplicabilității cunoștințelor dobândite de elevi în școală, a principiului învățării active, dar și a abordării formative a procesului de învățământ - teme față de care participanții și-au arătat toată deschiderea. Volumul a apărut sub egida editurii Didactica Militans a Casei Corpului Didactic Bihor și a fost tipărit la editura Metropolis.
Doamna prof. Flori Crețiu (directorul școlii și coordonatorul volumului) consideră că această carte nu încheie, ci doar continuă și îmbogățește amplul demers educațional privind perfecționarea continuă a cadrelor didactice din întreaga țară și duce la intensificarea eforturilor legate de creșterea calității activităților de învățare. (C.F.)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Actul didactic, optiuni și perspective moderne.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 21 iulie 2019