Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Dascălii orădeni au ieșit din nou în stradă!

Onor guvernații nu vor să priceapă că salariile nu țin pasul cu... reforma!

Dascălii orădeni au ieșit din nou în stradă!

Dascălii orădeni au ieșit, marți (9 martie 2010), în stradă. Educatoarele, învățătorii și profesorii, dar și personalul nedidactic s-au adunat sub steagul desfășurat de S.L.I. Bihor (președinte-Ioan Þenț, prim-vicepreședinte Gheorghe Blaj, și Vasile Sabău), în fața Prefecturii Bihor.

Așa după cum s-a exprimat în petiția de protest, înmânată prefectului Gavrilă Ghilea, „S.L.I. Bihor se declară profund nemulțumit, indignat, costernat de evoluția și aplicarea discriminatorie a legilor și a legislației în vigoare, precum și a hotărîrilor judecătorești definitive privind încadrarea și acordarea drepturilor salariale ale personalului angajat din învățământ. În acest context social și politic cu un precedent fără de măsură, drepturile sociale (sunt încălcate fără pic de rușine – n.n.), în speță cele salariale reglementate de legi în vigoare, contracte colective de muncă încheiate în baza acestor legi considerate și acceptate ca legi ale părților, hotărîri ale comisiilor paritare, drepturi câștigate prin hotărîri ale instanțelor de judecată în baza neaplicării legilor în vigoare, precum și alte interpretări ale legilor în vigoare, ca opinii personale, aceleași opinii ale acelorași personaje care ne-au dat câștig în instanță, „în speță doamna Cornelia Molnar”, care se pretinde a fi mai presus decât legea și decât hotărîrea justiției din România”.
Am citat din petiția-protest înmânată de conducerea S.L.I. Bihor prefectului Gavrilă Ghilea.
Rușine, rușine...  rușine!
Care sunt motivele pentru care au ieșit din nou în stradă dascălii orădeni:
1.Neaplicarea Legii 221 promulgată de președintele României (fost și actual, dl Traian Băsescu), declarată constituțională de Curtea Constituțională, utilizată ca formă de propagandă socială împotriva învățământului românesc prin așa-zisa majorare de 50 %, care este în fapt doar de 33%, conform cu textul legii care prevede o majorare a valorii 1 a coeficientului de multiplicare de la 299,933, conform Legii 220 și a O.G. nr. 15 la o valoare a coeficientului 1 de 400 de lei.
2. Neaplicarea corectă a Legii 330 – legea salarizării unice a bugetarilor, lege inaplicabilă în 2010, recunoscută de guvernanți, completată ca mod de aplicare cu Ord. 1/2010, cu trimiteri la tot felul de ordonanțe guvernamentale emise în 2009 cu scopul precis de diminuare a salariilor, încălcând prevederile așa-zisei Legi 330 și ciopârțind în fel și chip veniturile salariaților din învățământ: fondul de premiere (de 2%) dispare, salariul de merit (de 15%), așijderea, sporul de 10% (de penibilitate) pentru femeile de serviciu, sporul de 15% (de toxicitate) pentru bibliotecari, sporul de 15% pentru titlul de doctor în învățământul preuniversitar dispare și el...
3. Neaplicarea Legii 387, fortă Ord. 40, privind încadrarea pe posturi de profesori pentru învățământul preșcolar și primar a educatoarelor și învățătorilor, cu salarizare corespunzătoare începând de la 1 ianuarie 2010.
4. „Cadoul” sărbătorilor de iarnă oferit de guvernanți este mult „lăudata” O.G.114 de reducere cu 15.000 de posturi din învățământ în 2010.
5. Cea mai necăjită categorie de salariați din învățământ, personalul nedidactic, s-a trezit peste noapte cu toate drepturile tăiate, rămânând doar cu salariul de bază.
6. Pentru ca tacâmul să fie complet, guvernații au hotărît pentru anul 2010 ca bugetele unităților de învățământ să fie calculate ținând cont de costurile/elev, costuri care nici până în prezent nu știm după ce formule aberante au fost calculate, neținând cont de încadrarea cu personal a fiecărei unități...”, se mai spune în petiția-protest.
Dl prefect a asigurat delegația S.L.I. Bihor că petiția va ajunge pe masa Guvernului României, îi înțelege și îi va sprijini cu tot ce se poate, doar că nu prea poate face mare lucru. Totuși, i-a asigurat, într-un fel, că cel de-al 13-lea salariu se va acorda și pentru dascălii orădeni... (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Dascălii orădeni au ieșit din nou în stradă!

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 3 februarie 2023