Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Arii protejate din județul Bihor (XVI)

Serialul nostru

Arii protejate din județul Bihor (XVI)

Săptămâna trecută, am relatat informații referitor la Izvoarele Mezotermale Răbăgani; în această săptămână continuăm explorarea cu Peștera Grueț, situată în comuna Roșia, județul Bihor, atribuită în custodie Clubului de Speologie „Cristal” Oradea.

Peștera Grueț
Peștera Grueț are o dezvoltare de 800 de metri. Este clasificată, în baza ordinului M.M.G.A. nr. 264 din 2004, ca rezervație speologică de clasa B. Peșterile din clasa B pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării științifice sau turismului ecologic pe baza autorizațiilor emise de Academia Română. De asemenea, ele pot face obiectul unor valorificări economice și sociale, precum turismul, captarea apei subterane, speoterapia și alte utilizări similare care nu afectează mediul natural al peșterii.
Intrarea, mascatǎ de o vegetație arborescentǎ, se gǎsește la obârșia unui pârâu, temporar activ, ce debuteazǎ la suprafațǎ cu circa 25 m deasupra albiei Vǎii Pleazelor. Golul subteran este format din douǎ galerii: una principalǎ, temporar activǎ, ce se închide cu un sifon impenetrabil, dezvoltatǎ în lungul unei diaclize, și alta secundarǎ, fosilǎ, situatǎ la un nivel superior, cu desfǎșurare meandratǎ ce se terminǎ cu o salǎ micǎ. În timp ce prima galerie se caracterizeazǎ prin prezența câtorva nivele de eroziune, plaje și trasee aluvionare, arcade și hornuri, cea de-a doua adǎpostește importante cantitǎți de depozite aluvionare, numeroase formațiuni stalagmitice și câteva gururi.
Peștera Grueț a fost generatǎ de apele ce pǎtrund și dreneazǎ Peștera din Hârtopul Bonchii. În timp ce nivelul inferior este traversat de apele ce dispar în extremitatea din aval a peșterii amintite, nivelul superior, sub acțiunea acelorași ape într-o etapǎ anterioarǎ, evolueazǎ sub acțiunea apelor de percolație prin dolinele ce se dezvoltǎ în albia vǎii dolinare care se desfǎșoarǎ pe deasupra Peșterii Gruețului.
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor
Serviciul Implementare politici de mediu –Compartiment Protecția Naturii
ing. Monika  Ciupleu,  șef serviciu,
biolog drd. Dorina Radoveț – consilier principal,
director executiv, ec. Cǎlin MOCAN,
ing. Felicia ENACHE -  consilier principal
 

Trimite email

marţi, 22 octombrie 2019