Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Rezultatele la proba orală de limba și literatura maternă

Bacalaureat - 2007

Rezultatele la proba orală de limba și literatura maternă

28.06.2007
Datele furnizate de Inspectoratele Școlare Județene indică o promovabilitate de 99,97% (8.660 admiși). În 15 județe s-au înregistrat procente maxime, iar în județele Mureș și Harghita rata de promovare a fost de 99,91%, respectiv 99,92%. Doi candidați au fost declarați respinși, unul a fost eliminat din examen, iar 120 nu s-au prezentat.

Vineri, 29 iunie, candidații care au promovat probele orale vor susține prima probă scrisă a examenului de Bacalureat - limba și literatura română. La ora 9.00, în cadrul ședinței publice organizate la sediul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, membrii Comisiei Naționale vor extrage o variantă de subiect din cele 100 posibile. După anunțarea variantei extrase prin intermediul postului Radio România Actualități, comisiile de examen vor multiplica subiectele în număr egal cu al candidaților și le vor distribui în săli.
Accesul elevilor în sălile de examen se face pe baza actului de identitate, fără manuale, dicționare, notițe, însemnări, mijloace electronice de calcul sau de comunicare etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu cel mult 30 de minute înainte de începerea probei. Candidații pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
Luni, 2 iulie, elevii care provin de la școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor susține proba de limbă maternă (C).
În zilele următoare, respectiv 3 și 4 iulie, se vor desfășura proba obligatorie a profilului (D) și proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (E) - scrisă sau practică. Ultima probă a examenului de Bacalaureat, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (F), scrisă sau practică, va avea loc miercuri, 5 iulie.
Comisia Națională de examen va organiza în toate zilele în care sunt probe scrise, începând cu ora 8.55, ședințe publice de extragere a variantei de subiect, după aceeași metodologie utilizată și la Testele Naționale.
Prima afișare a rezultatelor va avea loc în data de 7 iulie, până la ora 16.00. În aceeași zi, în intervalul orar 16.00 - 20.00, vor putea fi depuse contestațiile. Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 8 - 9 iulie, iar
afișarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 10 iulie.
Se consideră promovat la examenul de bacalaureat, candidatul care a obținut cel puțin nota 5 sau calificativul „admis" la fiecare probă orală, a obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen și are media generală minimum 6 (șase). În acest caz, candidatul este declarat „reușit". Candidații care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condițiile menționate mai sus sunt declarați „respinși". Pentru candidații care obțin media generală 5,99, media generală se rotunjește la 6,00.
Candidații eliminați de la o probă nu mai pot participa la probele următoare, sunt declarați „eliminați din examen" fără posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare și nu pot promova examenul de Bacalaureat în sesiunea curentă. (Biroul de presă)

Trimite email

luni, 30 martie 2020