Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Educația omului de azi pentru lumea de mâine”

Joi, la C.C.D. Bihor, o nouă ediție din volumul

„Educația omului de azi pentru lumea de mâine”

Casa Corpului Didactic Bihor a găzduit, joi, 8 aprilie 2010, lasarea celei de-aVII-a ediții din volumul „Educația omului de azi pentru lumea de mâine”, sub coordonarea prof. univ. dr. Vasile Marcu și Mariana Marinescu.

Virginia Tiurbe – directorul C.C.D. Bihor, în calitate de gazdă, dar și de partener al Departamentului pentru Pregătirea și Perfecționrea Personalului Didactic din cadrul Universității  Oradea, a salutat această nouă apariție. Făcând o sinteză a ediției, s-a referit la toate cele patru secțiuni, punctând câteva teme de maximă actualitate și impact în educația omului de azi.
Perfecționarea... cheia sporirii calității în învățământ
Prof. univ. dr. Vasile Marcu a subliniat dorința cadrelor didactice de a se perfecționa mereu în noul context european.
„Perfecționarea personalului didactic rămâne cheia sporirii calității în învățământ. Trebuie să înțelegem că suntem autorii unor lucrări în lumina pedagogiei europene și că trebuie să ne gândim și la finalitățile învățământului european. Se impune tot mai mult să devenim profesori europeni...”
Referindu-se la cifra 101, înscrisă pe coperta actualei ediții,
 dl profesor a explicat că aceasta ține de volumul la care a ajuns colecția „Educația în Mileniul III”, lansată prin 2000, cu câte 10 apariții în medie pe an. Fără a stărui asupra actualei ediții, a ținut să semnaleze faptul că în colectivul de redacție și-au găsit locul și cadre didactice din alte zone ale țării (Arad, Alba Iulia, Suceava, Iași), ba chiar și din Chișinău (Republica Moldova), lansând astfel o deschidere internațională.
Directorul D.P.P.P.D. a lansat apoi un semnal despre îmbătrânirea populației Europei, făcând cunoscută o nouă carte apărută, recent, intitulată „Activități motrice adaptate la persoanele de vârsta a III-a”.
„Avem o școală bună... încă!”
Într-o mărturisire de credință, doamna Mariana Marinescu a ținut să-și manifeste satisfacția „pentru încă o reușită, care se cheamă actuala ediție a revistei noastre, bucurându-ne de tot ceea ce am înfăptuit împreună, dar și de semnalele care ne vin, de provocările care vin din partea unor colegi din străinătate. Revista este deschisă dumneavoastră, dar și altora, celor care doresc să-și exprime gândurile și frământările didactice, să-și facă cunoscută experiența, simțind nevoia unei educații permanente. Avem o școală bună... încă. Suntem în etapa de punere în practică a tot ceea ce am învățat...”
„Acest manual face trecerea de la o teorie stufoasă spre ceva concret”, practic, ceea ce se înfătuiește zi de zi la clasă, vorba dlui prof. Vasile Marcu.
Provocat într-un fel la discuție, conf. univ. dr. Valentin Cosmin Blândul a vorbit despre starea de spirit pe care au reușit să o creeze cei doi coordonatori ai revistei (Vasile Marcu și Mariana Marinescu), vrednici de admirat pentru muncă, perseverență și dăruire.
Structurată pe patru secțiuni, actuala ediție (a VII-a) cuprinde o parte din comunicările științifice prezente la Sesiunea științifică „Educația omului de azi pentru lumea de mâine”, din 2009, organizată de D.P.P.P.D., din cadrul Universității din Oradea.
În prima secțiune (Abordări interdisciplinare) sunt publicate studii și articole care vorbesc despre locul și rolul universității românești în contextul european,  gândirea pozitivă și educația incluzivă, sistemul educațional informatizat, educația permanentă, calitățile profesorului mentor...
În cea de-a doua secțiune (Noile educații în societatea cunoașterii), sunt abordate: combaterea consumului substanțelor psihoactive, educația tehnologică, argumente pentru o alimentație sănătoasă...
Secțiunea „Elemente de didactică aplicată” cuprinde: tendințe și orientări în didactica modernă, „școala” ortografiei, jocul didactic, precum și trei proiecte de activitate didactică.
Ultima secțiune adună rezultate ale preocupărilor studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: „Educația omului de azi pentru lumea de mâine”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 11 decembrie 2019