Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Finalizarea a două proiecte Phare la Beiuș

Primarul Beiușului, prof. Adrian Domocoș, anunță

Finalizarea a două proiecte Phare la Beiuș

La conferința de presă organizată, joi, 15 aprilie 2010, în sala mică a Primăriei municipiului Beiuș, primarul urbei, prof. Adrian Domocoș, a anunțat cu satisfacție finalizarea a două proiecte finanțate prin programul PHARE 2006.

Cele două proiecte au fost destinate comunităților de romi din localitățile Beiuș, Dumbrăvița, Remetea, Căbești, Roșia, Răbăgani, Budureasa, Căpâlna, Dobrești, Finiș, Șoimi și Tinca.
Primul proiect „Angajarea și calificarea la locul de muncă – o șansă pentru incluziunea romilor din Þara Beiușului”, solicitat de Consiliul municipal Beiuș a avut ca partener Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar ca asociați Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse și Grupul de Inițiativă al Romilor din Beiuș. În cadrul acestui proiect au fost tipărite 4.000 de pliante, a fost realizat un spot radio, s-au efectuat servicii de consiliere și mediere profesională și au fost calificate și încadrate în muncă 28 de persoane de etnie romă. Bugetul proiectului a fost de 62.930 de euro din care 45.220 finanțare nerambursabilă, 16.170 de euro contribuție proprie aplicant și 1.540 de euro contribuție partener. Echipa managerială a fost compusă din Mircea Boloș, manager proiect, Lucian Budău, Ioana Nicolae, Emil Oaie, Rodica Monenciu și Dan Ispas.
Cel de-al doilea proiect „SASTIPEN – model de dezvoltare comunitară pentru romii din Þara Beiușului” a avut ca manager de proiect pe Ioan Totoi, asistat de Antal Maria, Dr. Monica Teaha, Dorina Costea, Beatrice Șerb, Adrian Șandor, Gelu Hasan, Viorica Popa din Șoimi și Aurica Pantea din Dobrești. Partenerul Consiliului municipal Beiuș în acest proiect a fost Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popoviciu Beiuș și asociați, la fel ca la primul proiect, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse și Grupul de Inițiativă al Romilor din Beiuș. Finalitatea acestui proiect a fost achiziționarea unei autospeciale dotate cu aparatură medicală, efectuarea activităților direct în comunitățile de romi – servicii de asistență socială și servicii medicale. S-au efectuat controale medicale la peste 4.000 de romi.
Bugetul proiectului a fost de 62.871 de euro din care 48.351 valoare grant, 8.470 de euro contribuție proprie și 6.050 de euro contribuție partener. (Simion Suciu)

Trimite email

sâmbătă, 4 aprilie 2020