Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Simpozionul internațional „Iosif Vulcan” - ed. II.

„Rolul proiectelor educative extracurriculare în formarea personalității elevului”

Simpozionul internațional „Iosif Vulcan” - ed. II.

Inspectoratul Școlar al județului Bihor, Casa Corpului Didactic Bihor și Colegiul Național „Iosif Vulcan” din Oradea organizează, cu ocazia împlinirii a 226 de ani de învățământ pedagogic bihorean, cea de-a doua ediție a simpozionului internațional „Iosif Vulcan”, cu tema „Rolul proiectelor educative extracurriculare în formarea personalității elevului”.

Manifestarea va avea loc luni, 17 mai 2010, la Colegiul Național „Iosif Vulcan” din Oradea.
Regulamentul de participare
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar, preuniversitar, educatoare, învățători, institutori, profesori din țară și din străinătate.
Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia proiectul educativ extracurricular on-line pe adresa de e-mail până în data de 10 mai 2010, alături de scanarea chitanței pe care va apărea și numele depunătorului. Adresa de e-mail este:iosif_vulcan@yahoo.com
Taxa de participare este de 20 de ron și se va expedia în contul: RO11RNCB0660046549670002, la BCR Oradea.
Instrucțiuni de redactare
Materialele se vor redacta în format A4, la un rând, cu margini egale de 2 cm, text aliniat „justified”. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 16, Bold). La două rânduri de titlu se vor scrie: numele cadrului didactic, școala (Times New Roman, 14, Bold). La două rânduri de datele de identificare se va scrie conținutul lucrării (Times New Roman, 14, Bold).
 Materialele vor fi însoțite de o prezentare  power point, maximum 10 slide-uri, din care primul va conține titlul proiectului educativ extracurricular, numele și prenumele cadrului didactic și școala de proveniență. Fiecare slide poate conține imagini și text care să reliefeze cât mai concret tema proiectului.
Toate proiectele educative extracurriculate vor fi evaluate și selectate pentru cuprinderea pe CD de un comitet științific. Se vor acorda diplome tuturor participanților la simpozion (acestea se vor expedia în decurs de 14 zile).
 Se admit maximum doi autori pe o lucrare.
 Produsul final va fi un CD cu ISSN care va cuprinde proiectele educative extracurriculare selectate de echipa de coordonatori științifici.
Responsabilitatea asupra conținutului și a redactării materialelor revine exclusiv autorilor acestora.
Resursele proiectului
resurse umane
coordonatori:
director, prof. Martin Simona, Colegiul Național „Iosif Vulcan”
insp.șc., prof. Violeta Taichiș, I.S.J. Bihor
drd. Virginia Tiurbe, director C.C.D. Bihor
prof. Teodora Popa, prof. Tifor Georgeta, prof. Susan Aurelia, prof. Duma Maria, Colegiul Național „Iosif  Vulcan”; 
coordonatori științifici: conf. univ. dr. Corneliu Crăciun, conf. univ. dr. Cecilia Sas, lect. univ. dr. Florin Cioban, lect. univ. drd. Karla Peter Barth, asist. univ.drd. Denisa Boroș;
colaboratori: școli partenere de proiect din Ungaria;
programul simpozionului
9,00 – 9,30  Sosirea participanților și invitaților
10,00 –11,30 Festivitatea de deschidere
11,30 - 12,30 Pauză
12,30 – 15,30 Desfășurarea programului
15,30 - 16,00 Înmânarea diplomelor de participare
16,00 - 17,00 Bilanț, dialoguri interactive, feed-back. (G.T.)

Trimite email

miercuri, 5 august 2020