Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Călătoria minorilor în străinătate

Rubrica juridică - realizată de notar Cornel Gârba

Călătoria minorilor în străinătate

Potrivit prevederilor Legii nr. 248/2005, minorii pot călători în străinătate în următoarele condiții:

*minorul care este însoțit de către ambii părinți poate călători în străinătate fără restricții, în aceleași condiții ca și părinții săi;
*pentru minorul care este însoțit numai de unul dintre părinți, trebuie să se prezinte la frontieră declarația notarială a celuilalt părinte privind acordul acestuia de efectuare a călătoriei respective
*pentru minorul care călătorește în străinătate însoțit de către o terță persoană, la frontieră trebuie să se prezinte declarația notarială a ambilor părinți privind acordul acestora de efectuare a călătoriei
Nu este necesară declarația ambilor părinți în cazul în care se face dovada că minorul a fost încredințat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă numai unuia dintre părinți sau se face dovada decesului celuilalt părinte.
În cazul în care minorul este însoțit de către o terță persoană, aceasta trebuie să prezinte la frontieră cazierul său judiciar.
În declarația notarială privind acordul părinților, se menționează în mod obligatoriu numele, prenumele și celelalte date de indentificare ale însoțitorului.

Trimite email

duminică, 8 decembrie 2019