Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Eliberarea unui duplicat după o diplomă de bacalaureat

Rubrica juridică - realizată de notarul public Cornel Gârba

Eliberarea unui duplicat după o diplomă de bacalaureat

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui duplicat după o diplomă de bacalaureat?

Pentru eliberarea unui duplicat după o diplomă de bacalaureat, sunt necesare următoarele acte:
 *declarația notarială a titularului actului din care să rezulte elementele necesare pentru identificarea actului și împrejurările în care a dispărut actul original
*copie legalizată a certificatului de naștere al titularului
*două fotografii ale titularului, color, format 3x4 cm
*dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a pierderii, distrugerii, deteriorării actului original
*copie după actul pierdut (dacă există) sau copii ale documentelor care conțin înscrieri privind seria și numărul actului dispărut sau deteriorat
*copie simplă a actului de identitate al titularului
*aprobare de la Inspectoratul Școlar Județean pentru eliberarea duplicatului de către unitatea școlară emitentă a actului original.
P.S. Vă așteptăm cu propuneri de subiecte pentru Rubrica juridică!

Trimite email

miercuri, 5 august 2020