Menu

Arhiva

Din:

Pana in:


Management Projects of European Training and Educational Projects

Diseminarea unui proiect

Management Projects of European Training and Educational Projects

Profitând de programul de mobilități individuale Comenius - Învățare pe tot parcursul vieții, dl prof. dr. Răzvan Lucian Vonea, profesor de contabilitate la Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea și director adjunct al acestei instituții, a fost beneficiarul unui astfel de grant, finanțat din fonduri europene.

În esență, este vorba de un program de formare continuă, program de mobilități individuale Comenius. A câștigat un astfel de grant în valoare de 1.965 euro la runda I de selecție a dosarelor care a avut termenul scadent în 15 ianuarie 2010. Detalii privind catalogul cursurilor de formare continuă prin programul Comenius, criterii de eligibilitate, termenele de depunere a cererilor de finanțare le găsiți pe site-ul Agenției Naționale de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, www.anpcdefp.ro. Această agenție este agenția națională care se ocupă cu programele de formare continuă a cadrelor didactice și elevilor/studenților, programe Comenius, Leonardo da Vinci, Grundvig, Erasmus, agenție care gestionează fondurile comunitare în acest domeniu.
 Cursul la care am participat s-a desfășurat în Atena, în perioada 10-14 mai 2010, chiar după protestele populației din Atena. Cursul s-a intitulat „Management Projects of European Training and Educational Projects”, inițiat și organizat de către organizația ISOTIS Atena (www.isotis.org).
Cursul s-a bazat pe o prezentare teoretică și practică a inițierii, implementării și derulării unor proiecte educaționale între țările membre UE. Am fost inițiați în ceea ce privește conținutul teoretico-legal al cadrului privind derularea unor astfel de proiecte educaționale, cursul având ca suport o platformă educațională online www.learn-it-easy.com. Desfășurarea cursului a pus accent și pe pregătirea practică în ceea ce privește managementul unor astfel de proiecte între diferiți parteneri din sfera educației din țările membre UE. Cursul a constat în pregătire teoretică, pregătire practică, sistematizare și fixare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor de scriere a unor astfel de proiecte, cu recapitulare și evaluare la finalul secțiunii de formare.
Participanții la acest curs au fost din România, Cipru, Belgia, Olanda, Spania și Marea Britanie.
Recomand cu căldură înscrierea și participarea cu încredere la aceste cursuri de formare continuă - mobilități individuale Comenius, deoarece activitatea științifică și practică asimilată în cadrul acestora este cu adevărat utilă, actuală, bine structurată și vine în direcția necesităților de colaborare în interiorul spațiului european al școlilor românești. Răzvan VONEA


Trimite email

mari, 24 octombrie 2017

Poza zilei

Misiune îndeplinită!

Grea misiune pentru reporterul de serviciu să-și pozeze colegii cu telefonul mobil la Simularea unui proces penal.
Și totuși, misiunea a fost îndeplinită! Grație talentului și abilităților... Câtă grație!