Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Cartea de identitate, la 14 ani

Rubrica juridică – realizată de notarul public Cornel Gârba

Cartea de identitate, la 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorului i se eliberează cartea de identitate. Ce acte sunt necesare pentru aceasta?

- Cererea tip pentru eliberarea cărții de identitate
- Certificat de naștere – original și copie
- Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal
- Actul cu care se face dovada proprietății spațiului de locuit – original și copie
- Certificatul de căsătorie al părinților – original și copie
- După caz, hotărârea judecătoreasă de încredințare a copilului (în cazul divorțului părinților) – original și copie
- Taxa de eliberare a cărții de identitate, care se achită la unitatea SPCLEP emitentă
- Timbru fiscal de 1 RON de la Poșta Română
- Minorul va fi însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul său legal. În cazul în care părinții minorului au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul.
- Pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte , se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord cu eliberarea actului de identitate.

Trimite email

luni, 16 decembrie 2019