Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Schimbarea numelui (prenumelui) copilului minor

Rubrica juridică- realizată de notar public Cornel Gârba

Schimbarea numelui (prenumelui) copilului minor

În anumite cazuri, părinții ar dori să schimbe numele (sau prenumele) copilului minor. Ce acte sunt necesare pentru aceasta?

- Cerere de schimbare de nume motivată corespunzător - formular tip (pentru minor, cererea se face, după caz, de părinte sau cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore)
- Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei pentru care se solicită schimbarea numelui, prenumelui
- Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care
a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de
schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut
mai mult de un an
- Consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte în cazul în care numai unul dintre părinți a depus cererea
- Copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare
- Chitanța de achitare a taxei de schimbare de nume ( prenume) de la casieria instituției - SPCLEP
- În cazul în care se impune, declarația autentificată a trei persoane din
care să rezulte că minorul este cunoscut cu un anumit nume sau
prenume
- Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru
motivarea cererii sale
Persoana care solicită schimbarea numelui (prenumelui) pe cale
administrativă va depune o cerere la Serviciul Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor în a cărui rază teritorială își are domiciliul.
Potrivit Ordonanței Guvernului nr.41/2003 art.4, sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui/ prenumelui în următoarele cazuri:
a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori
transformat prin traducere sau în alt mod;
b) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din
mai multe cuvinte și se dorește schimbarea acestuia;
c) când persoana în cauză poartă un nume de familie de proveniență
străină și solicită să poarte un nume românesc;
d) când părinții și-au schimbat numele pe cale administrativă și solicită ca și copiii să poarte acest nume de familie
e) când părinții au divorțat, iar pentru copiii încredințați spre creștere și educare unuia dintre părinți, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, se solicită să poarte numele de familie al acestuia;
f) când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii
minori și în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la
numele de familie avut înainte de adopție, dorind ca si copiii minori să poarte acest nume.

Trimite email

joi, 1 octombrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!