Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante

Astăzi, C.N.U. de titularizare - alt concurs, cu altă pălărie

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante

Conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se desfășoară astăzi, 14 iulie 2010 (de la ora 10.00).

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 și cel mai târziu la ora 9.00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce nu poate fi depășit.
Pentru organizarea și desfășurarea concursului în toate județele și municipiul București s-au organizat 93 de centre de concurs. La data de 4 iunie 2010, s-au publicat 5.278 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 49.229 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. Cele mai căutate discipline sunt institutori/învățători, consiliere psihopedagogică, economic, administrație, poștă, mecanică, limba și literatura română, psihopedagogie specială, agricultură-horticultură, maiștri instructori, educație fizică și sport. 
Spre deosebire de anul trecut, subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Pentru evaluarea lucrărilor scrise s-au constituit 11 centre zonale de evaluare pe discipline în care funcționează, prin decizia inspectorului școlar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise. Securizarea lucrărilor, în vederea corectării acestora, se face prin cod de bare specific fiecărui candidat.
Rezultatele concursului se afișează la sediul unității/instituției de învățământ unde s-a desfășurat concursul, în data de 16 iulie. Înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestațiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor) are loc în intervalul 16 - 18 iulie, iar afișarea rezultatelor finale obținute de candidați are ca termen data de 20 iulie. Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte), pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se realizează în perioada 21-22 iulie 2010. (Biroul de presă)
În Bihor, sunt 188 de posturi titularizabile și 580 netitularizabile și 2.355 de candidați înscriși
Pe listele Inspectoratului Școlar Județean Bihor au fost scoase la concurs 188 de posturi titularizabile și 580 de posturi netitularizabile, precum și 618 fracțiuni de norme didactice, în total 1.386.
La actuala ediție a concursului s-au înscris 2.355 de candidați, după cum aveam să aflăm de la cosilierul juridic al I.S.J. Bihor, jr. dr. Ramona Bacter.
Candidații vor susține proba scrisă în trei centre de concurs: 443 la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, 662 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și 1.250 la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.
Cei mai mulți candidați s-au înscris la educatoare (400) și învățători (225), la limba română (158), iar la matematică (157)...
Repartizarea pe centre
La centrul nr. 1 (de la C.N. „M. Eminescu”), vor susține concurs învățătorii (lb. română, maghiară, slovacă, romani...) și profesorii de limbi (engleză, franceză, germană, greacă veche, italiană, latină, spaniolă, maghiară..., de limba și literatura română).
La centrul nr. 2 (de la Lic. T. „O. Ghibu”): artele (acompaniament, ansamblu folcloric, canto, arhitectură, cenaclu literar, ceramică, dans modern, dans popular..., desen, design, educație muzicală, plastică, vizuală, muzică ușoară, instrumentală..., pictură, sculptură, teatru), biologie, chimie, cultură civică, educație fizică și sport, tenis judo, kinetoterapie, educatoarele (secția română, maghiară, germană, slovacă), filosofie, fizică, geografie, informatică, istorie, matematică, pedagogie, psihologie, profesor documentarist, sociologie și  tehnologia informației.
La centrul nr. 3 (de la C.T. „M. Viteazul”): agricultură, hoticultură, alimentație publică și turism, construcții și lucrări publice, disciplinele teologice de specialitate (teologie ortodoxă, penticostală), religiile (baptistă, evanghelică, greco-catolică, ortodoxă, penticostală, reformată, romano-catolică), silvicultură, textile, economic-administrativ, economie aplicată, educație tehnologică, educatoare/educator, electromecanică, electronică, electrotehnică, energetică, estetică, îngrijirea corpului omenesc, industrie alimentară, învățător-educator, învățător itinerant/de sprijin, mecanică, pregătire-instruire practică, prelucrarea lemnului, profesor-educator, profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, profesor itinerant/de sprijin, prof. logoped, prof. psihopedagog, protecția mediului, psihopedagogie specială...
Baftă! (Ovi DAN)

Trimite email

luni, 16 decembrie 2019