Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
4 februarie 2024

Statul plătește suplimentar 56 de universități de stat și particulare, în acest an, ca să formeze peste 32 de mii de viitori profesori. Cea mai mare creștere față de anul universitar precedent e la Universitatea din Oradea – 700 de locuri în plus

În anul universitar 2023-2024, statul vrea să formeze peste 32.200 de studenți care ar putea să devină profesori, potrivit datelor din ordinul ministrului Educației nr. 6.234/2023. Este vorba despre ordinul prin care a fost aprobată lista universităților cu programe de formare psihopedagogică. Numărul locurilor a crescut cu aproape 20% față de anul trecut, cu mențiunea că anul trecut în listă nu figura numărul de locuri pentru o serie de universități, iar o universitate particulară este nouă pe această listă – Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, care primește 100 de locuri.
Amintim că 56 de universități vor organiza programe de formare psihopedagogică pentru profesori, în anul universitar 2023-2024. Acest lucru înseamnă că pot fi școlarizați 32.250 de studenți care vor să devină profesori.

În anul universitar 2023-2024, la fel ca în fiecare an, universitățile cu cei mai mulți studenți care pot fi școlarizați sunt următoarele:

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – 3.500;
Universitatea din București – 3.000;
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 2.400;
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – 1.600;
Universitatea din Craiova – 1.500;
Universitatea din Oradea – 1.500;
Universitatea de Vest din Timișoara – 1.500;
Universitatea „Transilvania” din Brașov – 1.100;
Academia de Studii Economice din București – 1.000;
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 1.000;
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – 1.000;
În anul universitar 2022-2023, numărul maxim de studenți care au putut fi școlarizați a fost de 26.880. Creșterea cu 5.370 de studenți este influențată de faptul că pe lista de anul trecut în dreptul a 6 universități era afișat „N/A”. Dacă aceste 6 universități și-a menținut cifra de școlarizare pentru modulul psihopedagogic, atunci noutățile ar fi doar în dreptul Universității Tehnice de Construcți București, care primește 50 de locuri în plus, la Univeristatea din Oradea, care are o creștere de 700 de locuri și la Universitatea din Petroșani – 30 de locuri în plus.

Regulile de finanțare pentru universități prevăd că pentru un student la licență, care urmează modulul de pregătire pedagogică, instituția de învățământ primește cu 16% din alocația pentru finanțarea de bază pe student echivalent unitar mai mult decât pentru un student care nu urmează acest modul. Pentru un student la master, care urmează de regula modului II pedagogic, finanțarea este cu 32% peste alocația pentru finanțarea de bază pe student echivalent unitar.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
30 ianuarie 2024

Peste 40 de concursuri școlare naționale au fost eliminate…

Peste 40 de concursuri școlare naționale au fost eliminate de o comisie a Ministerului Educației din listele și calendarele competiționale pentru anul școlar 2023-2024, față de anul școlar trecut, potrivit unei analize Edupedu.ro pe baza listelor și calendarelor publicate de Ministerul Educației luni, 29 ianuarie. Și la activitățile naționale și internaționale (CAEN) au dispărut peste 30 de concursuri finanțate sau nu de Ministerul Educației.
Este vorba, printre altele, de concursul de chimie „Raluca Rîpan” considerat de profesori și elevi olimpiada de profil pentru elevii de clasa a VII-a, pentru că în gimnaziu nu există olimpiada națională de chimie decât pentru clasa a VIII-a; concursurile de meserii pentru elevii de la tehnologic, concursuri dedicate elevilor care aparțin minorităților.
Potrivit surselor Edupedu.ro, decizia de înființare a comisiei de tăiat concursuri a fost dată în luna martie a anului 2023. Fac parte din comisie 21 de membri, dintre care 8 din Ministerul Educației, 5 din universități și restul din școli, inspectorate școlare și asociații.
Calendarele și listele olimpiadelor și concursurilor școlare naționale 2024 au fost publicate luni după-amiază, 29 ianuarie. Edupedu.ro a scris că ar urma ca și la competițiile sportive să existe tăieri, mai exact să nu continue toate cu etapele naționale.
După ce am prezentat că elevii de gimnaziu ar fi fost excluși de la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (OLAV) 2024 în varianta în lucru a calendarului Ministerului Educației, în contextul în care ar fi avut loc discuții despre renunțarea la olimpiadă, aceștia au fost reintroduși de Ministerul Educației în planificări.
Revenind la concursuri, dacă în 2023 erau 161 de concursuri școlare naționale organizate fără finanțare de Ministerul Educației, anul acesta sunt puțin peste 130.
Dacă în anul școlar 2022-2023 erau 70 de concursuri organizate cu finanțare de Ministerul Educației, anul acesta sunt puțin peste 50, conform calendarelor și listelor publicate de Ministerul Educației.

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante

Astăzi, C.N.U. de titularizare - alt concurs, cu altă pălărie

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante

Conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se desfășoară astăzi, 14 iulie 2010 (de la ora 10.00).

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 și cel mai târziu la ora 9.00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce nu poate fi depășit.
Pentru organizarea și desfășurarea concursului în toate județele și municipiul București s-au organizat 93 de centre de concurs. La data de 4 iunie 2010, s-au publicat 5.278 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 49.229 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. Cele mai căutate discipline sunt institutori/învățători, consiliere psihopedagogică, economic, administrație, poștă, mecanică, limba și literatura română, psihopedagogie specială, agricultură-horticultură, maiștri instructori, educație fizică și sport. 
Spre deosebire de anul trecut, subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Pentru evaluarea lucrărilor scrise s-au constituit 11 centre zonale de evaluare pe discipline în care funcționează, prin decizia inspectorului școlar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise. Securizarea lucrărilor, în vederea corectării acestora, se face prin cod de bare specific fiecărui candidat.
Rezultatele concursului se afișează la sediul unității/instituției de învățământ unde s-a desfășurat concursul, în data de 16 iulie. Înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestațiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor) are loc în intervalul 16 - 18 iulie, iar afișarea rezultatelor finale obținute de candidați are ca termen data de 20 iulie. Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte), pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se realizează în perioada 21-22 iulie 2010. (Biroul de presă)
În Bihor, sunt 188 de posturi titularizabile și 580 netitularizabile și 2.355 de candidați înscriși
Pe listele Inspectoratului Școlar Județean Bihor au fost scoase la concurs 188 de posturi titularizabile și 580 de posturi netitularizabile, precum și 618 fracțiuni de norme didactice, în total 1.386.
La actuala ediție a concursului s-au înscris 2.355 de candidați, după cum aveam să aflăm de la cosilierul juridic al I.S.J. Bihor, jr. dr. Ramona Bacter.
Candidații vor susține proba scrisă în trei centre de concurs: 443 la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, 662 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și 1.250 la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.
Cei mai mulți candidați s-au înscris la educatoare (400) și învățători (225), la limba română (158), iar la matematică (157)...
Repartizarea pe centre
La centrul nr. 1 (de la C.N. „M. Eminescu”), vor susține concurs învățătorii (lb. română, maghiară, slovacă, romani...) și profesorii de limbi (engleză, franceză, germană, greacă veche, italiană, latină, spaniolă, maghiară..., de limba și literatura română).
La centrul nr. 2 (de la Lic. T. „O. Ghibu”): artele (acompaniament, ansamblu folcloric, canto, arhitectură, cenaclu literar, ceramică, dans modern, dans popular..., desen, design, educație muzicală, plastică, vizuală, muzică ușoară, instrumentală..., pictură, sculptură, teatru), biologie, chimie, cultură civică, educație fizică și sport, tenis judo, kinetoterapie, educatoarele (secția română, maghiară, germană, slovacă), filosofie, fizică, geografie, informatică, istorie, matematică, pedagogie, psihologie, profesor documentarist, sociologie și  tehnologia informației.
La centrul nr. 3 (de la C.T. „M. Viteazul”): agricultură, hoticultură, alimentație publică și turism, construcții și lucrări publice, disciplinele teologice de specialitate (teologie ortodoxă, penticostală), religiile (baptistă, evanghelică, greco-catolică, ortodoxă, penticostală, reformată, romano-catolică), silvicultură, textile, economic-administrativ, economie aplicată, educație tehnologică, educatoare/educator, electromecanică, electronică, electrotehnică, energetică, estetică, îngrijirea corpului omenesc, industrie alimentară, învățător-educator, învățător itinerant/de sprijin, mecanică, pregătire-instruire practică, prelucrarea lemnului, profesor-educator, profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, profesor itinerant/de sprijin, prof. logoped, prof. psihopedagog, protecția mediului, psihopedagogie specială...
Baftă! (Ovi DAN)

Trimite email
duminică, 3 martie 2024, 14:31:13 Ora standard a Europei de Est