Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

De la margini, o, apostoli

„Cântarea zilei” – rubrică realizată de Adrian Crăciunaș

De la margini, o, apostoli

De la margini, o, apostoli,
La Ghetsimani v-adunați,
Și-al meu trup, zice Fecioara,
Cu cântări mi-l îngropați.

Fiul meu iubit mă cheamă
Azi la sine-n cerul sfânt,
Vă las binecuvântarea
Și mă-nalț de pe pământ.

Sus în cer se întocmește
Sărbătoare-n jurul meu,
Și cu cinste mă primește,
Fiul meu și Dumnezeu.

O, primește dar, Curată
Umilințele-mi cereri,
Și la noi cu milă cată,
În necazuri și dureri.

Iar noi drept recunoștință,
Îți cinstim icoana Ta,
Totdeauna cu credință
Adormirea-ți vom cânta.

Versetul de aur
„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. (Matei 10,32)
Cuvinte de duh
 „O, suflete al meu! Dumnezeu e întotdeauna cu tine, iar tu trăiești ca și cum El ar fi departe de tine” – Sf. Ioan Gură de Aur

Trimite email

marţi, 10 decembrie 2019