Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Precizări referitoare la admiterea în învățământul superior, sesiunea septembrie 2010

De la M.E.C.T.S.

Precizări referitoare la admiterea în învățământul superior, sesiunea septembrie 2010

Marți, 10 august 2010.
Biroul de presă al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este împuternicit să facă următoarele precizări legate de admiterea în învățământul superior, sesiunea septembrie 2010:

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin deciziile legate de calendarul examenului de bacalaureat, permite tuturor absolvenților de liceu care promovează examenul, atât în sesiunea iunie-iulie, cât și în sesiunea august-septembrie, să se înscrie pentru admiterea în facultăți.
Modalitatea de desfășurare și organizare a examenului de bacalaureat a fost decisă prin OUG nr. 97/9.09.2009 și OMECI nr. 5.203/ 23.09.2009. Ulterior, ca urmare a semnalelor venite din partea elevilor și a profesorilor privind desfășurarea probelor de competențe (digitale, lingvistice, comunicare în limba română), conducerea ministerului a decis, prin OMECI nr. 5507/06.10.2009, modificarea calendarului, cu efecte strict asupra probelor mai sus menționate.
Ordinul de ministru nr. 3.855/17.05.2010 privind criteriile generale de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență stipulează, la articolul 3, alineatul 2, că „perioadele celor două sesiuni de admitere, formele și probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie și se fac publice conform prevederilor legale în vigoare”. Mai mult, același ordin stabilește ca termen limită pentru concursul de admitere, începerea anului universitar, respectiv 1 octombrie 2010.
În concluzie,  luând în considerare ordinea firească, cronologică, a deciziilor cu privire la examenul de bacalaureat și la admiterea la facultate, universităților le revine responsabilitatea corelării calendarului propriilor sesiuni de admitere cu desfășurarea examenului de bacalaureat, prima și a doua sesiune. Ministerul Educației a creat toate premisele necesare pentru ca absolvenții de liceu care au promovat bacalaureatul să se poate înscrie la studii superioare. În virtutea autonomiei universitare, senatele universităților sunt singurele care pot decide asupra calendarului înscrierii la propriile facultăți. (B. P.)

Trimite email

luni, 30 martie 2020