Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
19 martie 2023

Simulare Evaluarea Națională 2023, proba scrisă la Limba română. Elevii de clasa a VIII-a susțin luni repetiția pentru examenul din iunie – procedură și modele de subiecte
...................................
Luni, 20 martie, încep simulările pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, cu proba la Limba și literatura română. Accesul în sălile de examen se face între 8.00 și 8.30, conform procedurii transmise de Ministerul Educației în țară zilele trecute, iar elevii trebuie să aibă cu ei un document de identitate: certificat de naștere ori carte de identitate, potrivit informațiilor transmise în școli.
Calendarul complet și modele de subiecte, mai jos în articol.
Joi, 16 martie, Ministerul Educației a publicat, pe edu.ro, ghidul simulării pentru examenele naționale. Potrivit acestuia, repartizarea elevilor se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică pe fiecare clasă, astfel încât colectivele să nu fie amestecate. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice, conform documentului. În procedură se arată că „rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor”. Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați, scrie pe edu.ro.

”Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare”, conform informării de la Minister din 8 februarie.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
19 martie

România, țara cu cei mai puțini copii de peste 4 ani care merg la grădiniță, din Uniunea Europeană – raport / Peste 17% nu sunt înscriși în învățământ / Din toamnă, grupa mijlocie devine obligatorie
..........................................

România are cea mai scăzută rată de participare în învățământul preșcolar din UE pentru copiii între 4 ani și vârsta oficială de înscriere în învățământul obligatoriu, potrivit raportului privind starea învățământului pe anul 2021-2022, publicat de Ministerul Educației recent. Practic, peste 17% dintre copiii de peste 4 ani nu sunt înscriși în grădiniță.
În prezent, doar grupa mare de la grădiniță este obligatorie, urmând ca cea mijlocie să devină obligatorie până cel mai târziu în 2023, iar grupa mică până în anul 2030, potrivit legii Educației nr. 1/2011.
Datele care plasează România alături de Bulgaria, ultimele în clasamentul țărilor cu cea mai scăzută rată de participare în învățământul preșcolar – 82,4% – sunt preluate de la Eurostat în raportul Ministerului Educației...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
5 martie 2023

30 de burse de câte 5.000 de lei pe an școlar, acordate elevilor de clasa a VIII-a din mediul rural pentru a merge la liceu. Printre criterii: nota la Evaluarea Națională 2023, performanța școlară și veniturile familiei
.......................................................
30 de elevi de clasa a VIII-a care provin din mediu rural pot fi susținuți prin burse de câte 5.000 de lei în fiecare an de liceu, în funcție de nota de la Evaluarea Națională 2023 și câteva condiții precum notele din gimnaziu, participarea la concursuri și veniturile părinților, potrivit unui comunicat al Fundației Rădăcini Group, primit de EduPedu.ro.
Pentru a fi eligibil, o condiție este ca aplicantul să fie elev în clasa a VIII-a în anul școlar 2022-2023 la o școală gimnazială din mediul rural, în județele din programul fundației organizatoare: Argeș, Buzău, Brăila, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vrancea.
Bursele ,,pot acoperi cheltuieli privind cazarea elevilor, cheltuielile de deplasare, cheltuielile de întreținere: hrană, îmbrăcăminte, rechizite sau parte din taxa școlară în cazul unui liceu privat, pentru toți cei patru ani de liceu. Nu sunt necesare documente justificative pentru modul cum au fost cheltuite sumele de bani primite ca bursă”, scrie în comunicatul de presă primit de EduPedu.

Educatoarele s-au consfătuit, luni, la „Ady Endre”

Consfătuirile cadrelor didactice

Educatoarele s-au consfătuit, luni, la „Ady Endre”

Educatoarele din municipiul Oradea s-au consfătuit, luni (20 septembrie 2010), la sala festivă a Liceului Teoretic „Ady Endre” din Oradea.

Pentru pregătirea și prezentarea materialelor de pe agenda reuniunii, inspectorul de specialitate, prof. Aurelia Bodea, a apelat la directorii a trei grădinițe: Maria Nan (directorul Grădiniței nr. 52), Viorica Indrea (Gr. nr. 42 - „Maria”) și Georgeta Bara (Gr. nr. 47).
În deschidere, dna inspector a prezentat analiza activității pe anul școlar 2009-2010, privită din perspectiva noului curriculum și a realizării dezideratelor acestuia: diversificarea strategiilor de predare, învățare, evaluare (cu accent pe activitățile integrate, învățarea prin descoperire, cooperare, promovarea unei educații incluzive, metode activ-participative și jocul ca acțiune fundamentală a copilului), mediul educațional, rolul familiei și valorizarea domeniilor de dezvoltare globală a copilului. Monitorizând activitatea derulată, au fost identificate punctele tari: *abordarea noului curriculum a fost prioritatea anului școlar *documentele școlare au fost riguros întocmite *grădinițele și-au elaborat CDS-ul în manieră atractivă *unitățile dispun de material curricular (plan de învățământ, ghid, metodici, programe, truse și materiale pentru jocuri), de materiale și mijloace moderne, de auxiliare didactice avizate de MECTS *derularea unor activități curriculare și extracurriculare atractive, variate, cu impact pozitiv în comunitate *participări la proiecte educaționale, concursuri naționale și internaționale, județene și locale *dezvoltarea unor parteneriate eficiente *încadrare cu personal didactic calificat *interes crescut al cadrelor didactice pentru propria formare *personal didactic și nedidactic bine format pentru servicii sociale; punctele slabe: mentalitatea reticentă a unor cadre didactice privind reforma învățământului și aplicarea noului curriculum, slabă preocupare pentru cunoașterea și aplicarea metodelor noi, insuficiente strategii didactice moderne, cu învățare centrată pe copil, inconsecvență în muncă și punctualitate la unele cadre didactice...; oportunități: diversitatea de oferte de la edituri, folosirea auxiliarelor didactice cu mult discernământ, creșterea nivelului de performanță a pregătirii curriculare a copilului, creșterea calității resursei umane angajate în grădiniță, educația timpurie, o nouă alternativă educațională, implementarea metodelor moderne, dezvoltarea unor proiecte internaționale, promovarea grădiniței în comunitate, atragerea și implicarea părinților în activitățile grădiniței, dezvoltarea unor relații de parteneriat care să susțină buna derulare a activității, gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare; amenințări: rutina instalată la unele cadre didactice, dezinteres pentru cursurile de perfecționare datorită taxelor mari, auxiliare didactice scumpe, tendința de migrare a personalului din învățământ spre alte domenii de activitate, mobilitatea copiilor și reducerea frecvenței acestora, datorate crizei economice, resurse financiare reduse pentru stimularea cadrelor didactice care obțin performanțe, scăderea populației preșcolare, lipsa de proiecte în vederea atragerii de resurse extrabugetare; bune practici la nivelul județului: concursuri (Micii campioni, Cupa „Maria”, Fantezie în pași de dans, Fantezii de iarnă, Coșul toamnei, Floare de lotus), festivaluri (La izvor de folclor, Împreună în Europa), simpozion național „Excelența sa, educatoarea”, târgul grădinițelor, sesiuni de comunicări (Educarea inteligenței emoționale și sociale - nov. 2010, Dincolo de curriculum – mai 2010); concluzii: Identificăm multiple preocupări ale educatoarelor pentru stimularea potențialului creativ și cognitiv al copiilor prin utilizarea unei palete largi de metode, mijloace și forme de individualizare a activității; educatoarele din Bihor s-au implicat în elaborarea unor materiale-suport pentru implementarea noului curriculum (Condica educatoarei, Caietul de lucru „Filip și cheia fermecată”, Caiet de educație sanitară „Cinci pași pentru sănătate”...); se observă o bună pregătire și implementare a unor instrumente ale educației multiculturale, incluzive; valorificând experiența acumulată, am realizat o abordare interdisciplinară, atât la nivel teoretic, metodologic, cât și la nivel practic; au fost puse în aplicare strategii alternative în care a primat învățarea de tip integrat...
Consfătuirea națională
În cadrul consfătuirii naționale a inspectorilor școlari de specialitate (desfășurate în 6-8 septembrie 2010, la Bușteni), au fost prezentate: diagnoza procesului educațional pe anul școlar 2009-2010; analiza activității de predare-învățare curriculum aplicate, strategiile didactice și metodele de predare-învățare utilizate, instrumentele de evaluare utilizate și rezultatele preșcolarilor la evaluarea curentă – exemple de bună practică; priorități ale educației pentru anul școlar 2010-2011; toate au fost trecute în revistă de doamna director Maria Nan. Materialul despre activitățile integrate (considerate o prioritate) a fost prezentat (tot în power point) de doamna director Viorica Indrea, iar doamna director Georgeta Bara a abordat problema auxiliarelor didactice în învățământul preșcolar. În cea de-a doua intervenție a sa, dna Aurelia Bodea a făcut precizări pentru anul școlar 2010-2011 (referindu-se la activitatea didactică a educatoarei, caietul de evidență a activității cu copiii, portofoliul personal, portofoliile copiilor, planificarea anuală, evaluarea, mediul educațional: Calendarul naturii și Jurnalul gtrupei, programe și proiecte, noutăți); Editurile prezente în cadrul  expoziției organizate în hol au fost invitate să-și prezinte oferta... (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Educatoarele s-au consfătuit, luni, la „Ady Endre”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

Sunday, 28 May 2023