Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Curãþenia de toamnã la Criºtioru de Jos

Vineri

Curãþenia de toamnã la Criºtioru de Jos

„Natura nu ne cere sã fim geniali, ajunge sã fim raþionali. (Mariana Fulger) Mereu ne plângem de mizeria din jur, de gunoaiele care ne deranjeazã atunci când ieºim la iarbã verde. Ne dorim cu toþii o þarã frumoasã ºi curatã!

 Putem începe prin a curãþa gunoaiele lãsate în urmã de românii necivilizaþi. Tocmai de aceea,  vineri, 24 septembrie 2010, ºcolarii ºi preºcolarii de la ªcoala cu clasele I-IV Criºtioru de Jos, respectiv de la Grãdiniþa din Criºtioru de Jos,  au demonstrat cã zona Vãii Criºtior ºi împrejurimile ºcolii pot fi mai curate cu ajutorul fiecãruia dintre noi. Ei au rãspuns apelului lansat de campania “Let's do it, Romania!” Aceºtia, îndrumaþi de prof. Stretea Lavinia ºi educatoarea Þucra Rodica, au strâns mai mulþi saci cu gunoaie.
De „Ziua naþionalã a curãþeniei” ºi nu numai, toþi cetãþenii trebuie sã fie mai conºtienþi de faptul cã, pãstrând curãþenia oriunde: la locul de muncã, în gospodãrii ºi cartiere de locuinþe, în zone de agrement ºi distracþii, în locuri publice, în mijloacele de transport în comun, la ºcoalã, contribuie la menþinerea unui mediu curat ºi implicit la protejarea sãnãtãþii.
Cu toþii vrem sã trãim într-un mediu curat, dar depinde de fiecare în parte ºi de noi toþi dacã suntem hotãrâþi sã acordãm o ºansã în plus protecþiei mediului înconjurãtor.(Lavinia Stretea)

Trimite email

joi, 22 august 2019