Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Începe examenul de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2007

Luni, 20 septembrie

Începe examenul de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2007

17.08.2007
Elevii care au promovat ultima clasă de liceu, indiferent de forma de învățământ, și care nu au trecut de una sau mai multe probe ale examenului de bacalaureat organizate în sesiunile anterioare, încep luni, 20 august 2007, probele orale.
Pentru sesiunea august - septembrie 2007 s-au înscris 40.852 de elevi, repartizați în 117 centre de examen. Lucrările candidaților la probele scrise vor fi evaluate în 51 de centre regionale.

Examinarea la probele orale/practice se realizează de către doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, în prezența a cel puțin 3 candidați. Fiecare profesor evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în funcție de baremul de evaluare, astfel încât diferența dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depășească 1 punct. Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.
Pentru probele orale, candidații vor extrage un singur bilet, însă aceștia au dreptul la un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10 - 15 minute.
Un candidat se consideră „promovat" la proba orală/practică dacă a obținut minimum nota finală 5 (cinci) la respectiva probă.
Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care va obține o notă sub 5 (cinci) sau nu se va prezenta la o probă orală este declarat „respins", respectiv „neprezentat" și nu mai participă la probele următoare.
Candidații eliminați la o probă nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare. Se consideră că acești candidați nu au promovat examenul de bacalaureat. La probele orale și practice, nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic și armonic, de la profilul artistic - muzică.
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP) a elaborat și publicat pe site-ul http://www.subiecte2007.edu.ro/, variante de subiecte pentru probele orale la următoarele discipline: limba engleză, limba franceză, limba germană modernă, limba și literatura germană maternă, limba și literatura croată, limba și literatura italiană, limba și literatură maghiară, limba și literatura română, limba și literatura slovacă - profil real și uman, limba și literatura spaniolă, limba și literatura turcă maternă - profil teologic si pedagogic, limba și literatura turcă modernă, limba și literatura bulgară - profil uman, limba și literatură sârbă - profil real și uman, limba și literatură ucraineană, limba rusă și limba rusă pentru minorități.
Probele orale vor continua în zilele de 21 august - limba și literatura maternă, respectiv 22 august - limba și literatura modernă. Prima probă scrisă (limba și literatura română) se va desfășura joi, 23 august.  (BIROUL DE PRESĂ)

Trimite email

luni, 30 martie 2020