Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Alocãrile bugetare pentru învãþãmânt se fac în funcþie de culoarea politicã

FEN „decreteazã”

Alocãrile bugetare pentru învãþãmânt se fac în funcþie de culoarea politicã

Federaþia Educaþiei Naþionale protesteazã împotriva modului în care Executivul alocã fondurile necesare reparãrii ºi igienizãrii ºcolilor în teritoriu. FEN considerã cã alocãrile bugetare în funcþie de carnetul de partid al primarilor dãuneazã grav sutelor de mii de elevi care învaþã în aceste unitãþi.

„Chiar dacã existã nenumãrate legi care spun cã în ºcoalã nu se face politicã, acest guvern, prin instituþiile descentralizate, alocã fonduri doar primarilor din anumite partide. Considerãm cã o astfel de abordare duce la o politizare excesivã a ºcolii româneºti. În aceste condiþii în care metehnele unor politicieni de doi bani afecteazã învãþãmântul, nu cred cã mai putem sã vorbim despre descentralizare. Putem sã facem zeci de legi însã acestea nu au cum sã se aplice în condiþiile actuale.” a declarat Cãtãlin CROITORU, preºedintele FEN.
FEN, ca organizaþie care apãrã interesele economice, sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul educaþional, militeazã pentru un învãþãmânt bazat pe calitate ºi performanþã, susþinut financiar corespunzãtor importanþei sale strategice ºi recunoaºterii importanþei sociale a meseriei de dascãl.
director, Dragoº Constantin Neacºu
În urma solicitãrii Federaþiei Educaþiei Naþionale, Guvernul se angajeazã sã investeascã în resursa umanã din învãþãmânt
În urma demersurilor Federaþiei Educaþiei Naþionale, Guvernul ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului doresc sã înceapã discuþiile cu privire la problemele salariale din învãþãmânt înainte de fundamentarea bugetului pe anul 2008.Din rãspunsul primit rezultã disponibilitatea Guvernului ºi pentru discutarea discriminãrilor create prin majorarea salarialã suplimentarã cu 10% începând cu 1 octombrie 2007 doar pentru cadrele didactice cu gradul didactic I precum ºi anularea Legii de modificare a Statutului personalului didactic care stabilea norma didacticã de predare de 18 ore pentru educatoare, învãþãtori ºi institutori.
„Investiþiile din anii 2006 ºi 2007 creazã un nou început pentru învãþãmântul românesc. Totuºi investiþia în resursa umanã nu s-a ridicat, pânã în acest moment, la nivelul necesar unui învãþãmânt de calitate. În acest moment starea de tensiune în sistem a crescut la cote alarmante ºi sperãm ca actualul Guvern sã înþeleagã cã fãrã resursã umanã motivatã nu se poate ajunge la învãþãmântul de calitate dorit de toþi. Doar rezolvarea convenabilã a solicitãrilor FEN poate detensiona situaþia actualã din sistemul de învãþãmânt în vederea creãrii premiselor vaforabile negocierii pachetului legislativ ºi demarãrii unei reforme autentice.” a declarat Cãtãlin Croitoru, preºedintele FEN.Menþionãm cã FEN este singura organizaþie sindicalã din învãþãmânt care a solicitat începerea de urgenþã a negocierilor pentru a nu se ajunge în situaþia din anii trecuþi când începutul anului ºcolar a coincis cu demararea acþiunilor sindicale. Nu dorim ca ºi în acest an festivitãþile prilejuite de începerea cursurilor sã fie umbritã de pasivitatea executivului.FEN, ca organizaþie care apãrã interesele economice, sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul educaþional, militeazã pentru un învãþãmânt bazat pe calitate ºi performanþã, susþinut financiar corespunzãtor importanþei sale strategice ºi recunoaºterii importanþei sociale a meseriei de dascãl.
director, Dragoº Constantin Neacºu

Trimite email

vineri, 13 decembrie 2019