Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Eu și copilul meu

„Școala părinților”, la „Dimitrie Cantemir”

Eu și copilul meu

Din anul 2009, la Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir” din Oradea se desfășoară proiectul RO 0047 „Formare familială în abilități educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri”, finanțat prin Mecanismul Financiar al SEE

Mai multe instituții din țara noastră și-au dat concursul la realizarea acestui program: Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
La nivel de unitate școlară programul este cunoscut sub denumirea „Eu și copilul meu” și este implementat de către profesorul psiholog Ani Radu. Programul se bucură de un real succes și deja și-a câștigat popularitate printre părinți. Obiectivul general vizează creșterea factorilor familiali de protecție și reducerea factorilor familiali de risc față de consumul de tutun, alcool și droguri la preadolescenții cu probleme de comportament și la cei proveniți din familii cu statut socio-economic scăzut.
Beneficiarii acestui proiect se împart în trei categorii: consilieri școlari, părinți și copii. Inițial derularea proiectului a presupus cursuri de formare și sesiuni de supervizare ale consilierului școlar, prin care acesta și-a dezvoltat competențe de formare familială în abilități educative. Etapa următoare a presupus desfășurarea pe parcursul semestrului I al anului 2010 a opt activități cu doisprezece părinți, fiecare părinte fiind recompensat și încurajat pentru participare și implicare la program prin câte un tichet valoric de 50 de lei (ron) la fiecare activitate.
Tematica programului „Eu și copilul meu” face referință la identificarea nevoilor copilului, tipologia părinților și calitatea de a fi un bun părinte, căile de comunicare eficientă cu copiii, controlul conflictelor în familie și stabilirea unor reguli și pedepse, supravegherea anturajului copilului și nu în ultimul rând cum este afectată familia de consumul de tutun, alcool și droguri.
Dincolo de temele dezbătute, care s-au bucurat de un de mare succes, aceste sesiuni de întâlnire au constituit și un bun prilej de socializare pentru părinți, modalități de împărtășire a unor experiențe comune, astfel încât grupul a căpătat treptat o valoare suportivă. Între părinți s-au legat relații de prietenie și și-a declarat dezamăgirea față de terminarea programului. Soluția propusă a fost de a continua aceste activități și cu alte teme de interes pentru educația copiilor. Astfel, chiar dacă se finalizează programul „Eu și copilul meu”, lucrurile nu se vor opri aici, aceasta însemnând continuarea activităților în „Școala părinților”, care, la dorința psihologului Ani Radu și cu sprijinul doamnei director, prof. Teodora Codău, vor fi ținute în semestrul al doilea, an de an, după cum ține să ne asigure doamna director, prof. Teodora Codău.  (Ov. D.)

Trimite email

vineri, 23 august 2019