Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Formarea de priceperi și deprinderi necesare integrării lor în școală și în comunitate

Grădinița „Elim” din Hotar

Formarea de priceperi și deprinderi necesare integrării lor în școală și în comunitate

Grădinița „Elim” din Hotar funcționează ca instituție de învățământ preșcolar din anul 1996, având un partener extern, ca și sponsor: Crișul Trust din Anglia.

 În primii doi ani, am funcționat cu o singură grupă de copii, dar din cauza numărului mai mare de copii dornici să frecventeze grădinița noastră, am ajuns la două grupe combinate: mică- mijlocie și mare-pregătitoare.
De la început, ne-am bucurat de sprijin din partea Bisericii Baptiste și a cetățenilor din Hotar. Mobilierul, materialele didactice și de joc cu care ne-am început activitatea au fost donate de persoane fizice din zonă, chiar de către copii, care au încurajat și sprijinit în acest fel procesul de educare a preșcolarilor.
 În perioada 1998-2006, grădinița a fost filială a fundației Spurgeon România, alături de alte 12 grădinițe din țară și Republica Moldova. Personalul grădiniței a fost format începând din acel moment din două cadre didactice și o îngrijitoare. De-a lungul anilor, au muncit în grădinița noastră: Ramona Drimbea, Olimpia Pop, Mariana Banc - educatoare, Ileana Chirilă - îngrijitoare, precum și voluntari: Ovidiu Drimbea - inginer, Zorica Gheorghiaș, Alexandru Gheorghiaș, Anca Pleș, Miere Crina-profesori de engleză, Pavel Drimbea-șofer.
 De trei ani, activitatea grădiniței noastre este coordonată de Asociația Spurgeon Bihor, timp în care preocuparea noastră de bază a rămas aceeași: echiparea copiilor, formarea de priceperi și deprinderi necesare integrării lor în școală și în comunitate. Beneficiarul direct - copilul, dar și calitatea actului didactic, perfecționarea cadrelor didactice sunt obiectivele pe care le urmărim zi de zi.
În abordarea noii programe pentru învățământul preșcolar, grădinița noastră ia în considerație modalitățile de armonizare a politicii educaționale cu cerințele și nevoile comunității locale.
 Programul respectă legislația în vigoare, Legea Învățământului, Regulamentul de funcționare a învățământului preșcolar, precum și Ordine și Decizii ale forurilor superioare.
Grădinița, ca parte integrantă a învățământului preuniversitar, are scopul de a oferi copiilor aflați la vârstă preșcolară condițiile necesare pentru o dezvoltare normală și deplină. În planul curriculumului educația preșcolarului urmărește:
obiective cognitive de limbaj; obiective psiho-motorii și de educare fizică armonioasă; obiective de educare a afectivității; obiective ale educării esteticului; obiective ale educației pentru societate.
Misiunea noastră
Dorim să satisfacem nevoia fiecărui copil de a fi iubit, apreciat, de a se simți important, folositor.
 Modelarea caracterului, formarea personalității, dobândirea deprinderilor, abilităților și a competențelor specifice educației timpurii, precum și dezvoltarea creativității prin comunicare în sinceritate, dragoste creștină și responsabilă, este misiunea pe care o vom duce la îndeplinire cu responsabilitate și dăruire.
 (instit. Ramona Drimbea)
 Concurs pentru un post de educatoare
Consiliul director al Asociației SPURGEON Bihor, care patronează Grădinița „ELIM” din Hotar, anunță concurs în data de 16 noiembrie 2010 pentru ocuparea unui post vacant de educatoare la Grădinița din Hotar.
Concursul va avea loc marți, 16 noiembrie 2010, la ora 14.00.
Pentru alte detalii, contactați conducerea grădiniței (adresa: sat Hotar, nr. 64, tel. 0745/ 572.157, cod 417 606, județul Bihor).
P.S.Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Formarea de priceperi și deprinderi necesare integrării lor în școală și în comunitate.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

sâmbătă, 4 aprilie 2020