Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat

A fost publicată pe www.edu.ro

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat

02.09.2007
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a finalizat și publicat pe site-ul http://www.edu.ro/, vineri, 31 august, Metodologia de organizare și desfășurare și calendarul examenului național de bacalaureat 2008. Examenul urmărește evaluarea cunoștințelor, a competențelor, a nivelului de cultură generală și de specializare, atins de absolvenții de liceu și se organizează în fiecare an școlar, în două sesiuni (iunie - iulie) și (august - septembrie).

Recent aprobata metodologie stabilește reperele esențiale pentru organizarea și desfășurarea celor două sesiuni, dar conține și câteva elemente de noutate.
Cea mai importantă este aceea că subiectele elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din Învățământul Preuniversitar, inclusiv traducerea lor pentru elevii aparținând minorităților naționale, vor fi postate pe Internet în data de 1 martie 2008.
Alt element de noutate îl reprezintă faptul că atribuțiile persoanelor care compun comisiile de bacalaureat din centrele de examen, centrele zonale de evaluare și centrele județene/regionale de contestații au fost clar stabilite și delimitate.
Astfel, fiecare component (președinte, vicepreședinte, secretar, profesor examinator la probele orale și la probele practice, profesor evaluator, asistent, membru) are atribuții specifice, practic
o „fișă a postului" pe care trebuie să o respecte.
Precizăm că potrivit Legii Învățământului nr. 84/1995, examenul național de bacalaureat constă în susținerea a două, respectiv, trei probe comune (cazul minorităților) și a trei probe diferențiate, în funcție de filieră și profil. Prima sesiune a examenului de bacalaureat din anul 2008 este programată între 23 iunie și 9 iulie, iar a doua, între 18 august și 1 septembrie. (Biroul de presă)

Trimite email

luni, 3 august 2020