Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

La Viflaim colo-n jos

„Cântarea zilei”- rubricã realizatã de Adrian Crãciunaº

La Viflaim colo-n jos

La Viflaim colo-n jos
Cerul arde luminos
Preacurata,
Naºte astãzi pe Hristos

Naºte-n ieslea boilor
Pe-mpãratul tuturor
Preacurata,
Stã ºi plânge-ncetiºor
Versuri Colinde de Craciun feat Emokidu' - La viflaim , colo-n jos
de pe http://www.versuri.ro

N-are scutec de-nfãºat
Nici hãinuþe de-mbrãcat
Preacurata,
Pentru pruncul de-mpãrat

Nu mai plânge, Maica Mea
Scutecele noi þi-om da
Preacurata,
Pruncul Sfânt de-i înfãºa.
 
Vorbe de duh
 „Dacã Dumnezeu îºi amânã pedeapsa atunci tu nu-þi amâna întoarcerea” (Fericitul Augustin)
Versetul de aur
 Nu nãdãjduiþi spre nedreptate ºi spre jefuire nu poftiþi; bogãþia de ar curge nu vã lipiþi inima de ea. (Psalmi 61,10)

Trimite email

miercuri, 11 decembrie 2019