Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre acordarea concediilor fără plată…

Legea Educației Naționale (II)

Despre acordarea concediilor fără plată…

În numărul anterior, ați putut citi despre pensionarea personalului didactic din învățământ.
Astăzi, doamna jurist dr. Ramona Bacter – consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean Bihor – ne spune în ce condiții se vor acorda concediile fără plată...

Începând cu data de 4 februarie 2011, când Legea 1 din 2011 - Legea Educației Naționale - intră în vigoare, acordarea concediilor fără plată, pentru nevoi personale, cele pentru studii și  concediul plătit pentru redactarea tezei de doctorat au suferit unele modificări legislative.

Astfel în conformitate cu art.102 alin. 1, 2 art.103 lit. d, din Legea nr.128 din 1997, aceste concedii erau acordate de către inspectoratele școlare județene. În noua lege, aceste concedii sunt acordate în consiliul de administrație al unității de învățământ de unde provine cadrul didactic care solicită aceste concedii, excepție face concediul fără plată pentru nevoi personale.

În Legea 1 din 2011 - Legea Educației Naționale, concediile fără plată și pentru redactarea tezei de doctorat sunt reglementate de articolele 255 alin. 8, art. 268 alin. 1 și art. 279.

Art. 255 (8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unității de învățământ sau, după caz, a inspectoratului școlar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.

Art. 268. (1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

 Art. 279. Personalul didactic titular care din proprie inițiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are dreptul la concediu fără plată . Durata totală a acestuia nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații sunt de competența unității școlare prin consiliul de administrație, dacă se face dovada activității respective.

De reținut este și faptul că art. 106 din Legea nr. 128 din 1997 care reglementa concediul fără plată pentru creșterea copilului până la 3 ani nu se mai regăsește în noua lege (Art. 106 – 1. Personalul didactic are dreptul la întreruperea activității didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 3 ani. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinți sau susținătorii legali).

Trimite email

sâmbătă, 15 august 2020