Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

În ziua persoanelor de vârsta a treia

O toamnă binecuvântată, luni, 1 octombrie

În ziua persoanelor de vârsta a treia

Luni, 1 octombrie, la Casa de Cultură a Municipiului Oradea, a avut loc o manifestare dedicată aniversării persoanelor de vârsta a treia (vârsta senectuții), organizată de Uniunea Femeilor – Bihor, în colaborare cu Partidul Conservator – filiala Bihor, și Fundația „Prietenia”.

Un strop de frumos pentru dragii noștri, dragi părinți!
 „Enigmatici și cuminți, terminându-și rostul lor”, cum spune poetul Adrian Păunescu, părinți și bunici orădeni au răspuns prezent, ieri, la orele amiezii, în sala Casei de Cultură a Municipiului Oradea, la chemarea lansată de conducerea Uniunii Femeilor, care le-a pregătit surprize-surprize, de ziua lor.
Frumosul și surprizele au curs din toate părți, de la vorbitori, poeți, cântăreți și dansatori. Dna prof. Voichița Raț a rostit cuvinte sincere, din inimă la inimă, care i-au sensibilizat până la lacrimi, dna Miorița Săteanu i-a bucurat cu un nou proiect, iar dl Traian Bodea, președintele Partidului Conservator, a depășit stadiul de vorbe-vorbe, oferind bani, prin concursurile organizate. Artiștii, mulți și talentați (Ana Mânz, grupul „Lioara” al Școlii de Arte și Meserii „Ioan Bococi”, din Oradea, prof. Mihaela Șumălan, și maistru prof. Maria Matei – vocile de aur ale grupului, frații Romina și Radu Nemeș, micuța și talentata Carla-Maria Marin – „româncuța ruptă din Soare”, reprezentanta grupului”Vivere”, dansatoarele de la Ars Nova, cu toții au oferit sărbătoriților clipe de reală încântare.
Adevăruri care dor
În replică, persoanele cu tâmplele cărunte au dansat, au recitat versuri proprii, au spus glume și bancuri, răspunzând tinereții cu înțelepciune („Că bogat îi greu/ Și sărac îi rău/ Și la toți ni-i greu” – vorba cântecului). Versurile Leontinei Costruț și ale Ilenei Bodi au răscolit, prin adevărurile spuse verde în față (Dumnezeu la poartă-ți bate, Adună-ți bogății în suflet, Blestemată pensie, Pe când trăia măicuța). La final, însă, glumele și bancurile bune, spuse de Viorica Bratiș, Vasile Gherman și David Voicu, au mai înseninat fețele brăzdate de anii grei care apasă și dor îngrozitor. M-am bucurat nespus, când, printre premianții la longevitate (în doi), în fruntea topului, i-am (re)găsit pe distinșii profesori Hortenzia și Boris Belicciu, modele de apostoli, admirabili, sinceri și modești, înțelepți, cugetați și blajini, care nu pot jigni nici măcar cu privirea. Nici nu știți cât de greu le-a venit acum să iasă în față, în lumina reflectoarelor, când toată viața și-au dus-o în umbră, trăind în liniștea și armonia căminului, în lumina cărților din bibliotecă, mulțumindu-se, adesea, cu satisfacțiile sufletești pe care le oferea apostolatul. Privindu-i cu aceeași admirație, de ani și ani, realizez că în ciuda tâmplelor cărunte, sufletul le-a rămas tânăr și bogat. Mai mult decât atât „au rămas demni în fața trecerii timpului”, vorba dnei profesoare Voichița Raț.
„Anii asemenea petalelor se strâng în floare…”
„Să credem și să dorim, spunea dna profesoară Voichița Raț, că și la vârsta senectuții, când anii asemenea petalelor se strâng în floare apoi încep să se veștejească și să cadă una câte una, să dorim, deci, ca și la vârsta senectuții, pasiunea pentru natură și miracolele ei, pentru culoare și frumos, pentru muzică și dans, toate vor aduce un plus de lumină vieții, atâta cât ne va mai fi dată de Dumnezeu.”
Oameni buni și parlamentari cu inimă, „ajutați-i să-și ducă bătrânețea frumos și mai ales normal!”
Doamnelor profesoare Olimpia Conta, Mihaela Șumălan, Maria Matei, frumoșilor și talentaților artiști, mulțumiri sincere pentru stropul de frumos, lumină și culoare pe care ni l-ați dăruit tuturor la admirabila manifestare de suflet pe care ați pus-o la cale!
Ovidiu DAN  
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: În ziua persoanelor de vârsta a treia.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

sâmbătă, 28 ianuarie 2023