Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Distincții

Legea Educației Naționale (XVII)

Distincții

Astăzi, doamna jurist dr. Ramona Bacter – consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean Bihor – ne vorbește despre distincții.

În conformitate cu art. 264 alin 1 din Legea Educației Naționale nr.1 din 2011, personalul didactic din învățământul preuniversitar beneficiază de gradație de merit. Această gradație de merit se acordă prin concurs organizat în fiecare an școlar și se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și reprezintă 25% din salariu pe o perioada de 5 ani. Bine-nțeles, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va elabora metodologia și criteriile de acordare ale gradației de merit.
De asemenea, personalul didactic cu rezultate excelente în activitate didactică, educativă și științifică poate primi decorații, ordine, medalii, titluri potrivit legislației în vigoare.
În afară de aceste ordine, medalii, titluri, personalul didactic din învățământul preuniversitar poate beneficia de adresă de mulțumire publică, diplomă „Gheorghe Lazăr” - clasele I, a II-a sau a III-a și diplomă de excelență, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ.
Aceste distincții se acordă tot printr-un regulament elaborat de minister, iar fondurile pentru acordarea lor vin tot de la minister.
Art. 264
(1) Personalul didactic din învățământul preuniversitar beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și reprezintă 25% din salariul de bază. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învățământ.
Art. 265
(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă și științifică poate primi decorații, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2) Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler și Ofițer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ.
(3) În afara distincțiilor prevăzute la alin. (2), ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este autorizat să acorde personalului didactic din învățământul preuniversitar următoarele distincții:
a) adresă de mulțumire publică;
b) diplomă „Gheorghe Lazăr” - clasele I, a II-a și a III-a;
c) diplomă de excelență, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ.
(4) Diploma „Gheorghe Lazăr” clasele I, a II-a și a III-a este însoțită de un premiu de 20%, 15% și, respectiv, 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelență este însoțită de un premiu de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.
(5) Distincțiile și premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita unui procent de 1% din numărul total al posturilor didactice din fiecare județ/sector al municipiului București. (6) Fondurile pentru acordarea distincțiilor prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Trimite email

sâmbătă, 8 august 2020