Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

O mare și plăcută surpriză!

Călători prin spațiul românesc...

O mare și plăcută surpriză!

Moto: „Când nu mai suntem copii, am murit demult.”

Copilăria, vârsta celor mai îndrăznețe visuri, anotimpul spre care, maturi fiind, ne întoarcem mereu ca spre un liman liniștitor, ca spre un reazem în momente de cumpănă...
Copilăria, anotimpul dăruirii necondiționate, al candorii, al visului, al speranței și al culorilor adevărate, iar copiii sunt asemeni copacilor, dacă de mici cresc strâmbi, când sunt mari, anevoie se mai îndreaptă... poate de aceea trebuie, ca dascăli, să ne adresăm și inimii, nu doar minții și să le umplem sufletul cu tot ce înseamnă clipe de frumos...
Pe aripi de lumină și căldură, încet, încet, ne-nvăluie vara în parfum și culoare. Gândul zburdalnic ne-mbie în clipe de răgaz să „punem cartea-n cui”, să ne luăm rucsăcelul în spinare și să pornim la drum, să colindăm prin locuri binecuvântate ale acestui spațiu mioritic, în care ne-am născut și creștem, pentru a ne cunoaște rădăcinile, pentru a ști de unde venim și cine suntem...
Astfel, vineri, 20 mai 2011, înarmați cu bucurie-n suflet, nerăbdare și dorința de-a cunoaște locuri și oameni noi, elevii ciclului primar ai Școlii cu clasele I-VIII din comuna Avram Iancu, însoțiți de doamnele învățătoare: Goina Ana, Șule Nicoleta, Blaj Doina și Cotro Ana, am plecat la drum. Principalele obiective turistice spre care ne-ndreptam erau Salina de la Turda și Grădina Botanică din Cluj - Napoca.
Drumul spre inima Transilvaniei l-am parcurs într-o stare de voioșie și aduceri aminte a lecțiilor de istorie învățate de-a lungul anului școlar și nu știam spre ce anume să ne oprim privirea, atât de nou era totul pentru noi! Nările ne fremătau sub parfumul verdelui de mai al câmpiilor, casele zâmbeau vesele în dimineața însorită, soarele ne învăluia în căldura blândă a razelor sale, admiram adâncimea codrilor răspândiți pe coline, ascultam susurul izvoarelor, ne-mbătam în parfumul florilor de salcâm și viața fremăta din plin în jurul nostru. Am făcut popas la Piatra Craiului și preț de câteva clipe am avut senzația că suntem una cu natura din jur, am ascultat chemarea Cheilor Turzii ce ne-așteptau asemeni unei cetăți ce se dorea cucerită, ne-am îndreptat gândul cu pioșenie spre Alba Iulia, această adevărată „Meccă” a Ardealului, pământ străbun, ancorat cu rădăcini puternice și adânci într-o străveche și zbuciumată istorie, cu oameni venind de foarte departe...
Intrarea în Salina de la Turda ne-a produs o mare și plăcută surpriză! Pășeam prin tunel spre inima muntelui, și dincolo de înfiorarea provocată de misterul necunoscutului, ne întrebam oare câte povești de viață trecută se ascund aici, câte taine, bucurii sau lacrimi am descoperi dacă muntele ar putea să vorbească!? Când am ajuns la baza minei, ni s-a oprit pentru câteva clipe răsuflarea! Aveam senzația că am ajuns pe un alt tărâm, într-o altă lume, din basmele bunicilor... Dascăli și copii am trăit, preț de multe clipe, sentimente amestecate...
Ne-am desprins cu greu din mirajul adâncurilor, dar trebuia s-o facem pentru că un alt miracol al naturii ne aștepta să-i descoperim tainele și farmecul. Spre deosebire de salină, o lume de piatră, o lume a tăcerii, o lume a adâncurilor, Grădina Botanică ne-a oferit o lume plină de freamăt, parfum și culoare, o lume în care sufletul ni s-a primenit cu frumos, o lume în care am rămas muți de uimire în fața atâtor specii de plante și care ne-a făcut să înțelegem, o dată în plus, rostul nostru în a ocroti natura.
Am pornit spre casă târziu, învăluiți în înserare, cu sufletul plin de farmecul și frumusețea acestei zile în care am descoperit două „lumi”, la fel de binecuvântate de Dumnezeu și n-a mai contat oboseala sau ploaia ce bătea în ferestrele autocarului... (Anna Cotro)

Trimite email

sâmbătă, 28 ianuarie 2023