Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Campanie naționalǎ de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

În 3 noiembrie

Campanie naționalǎ de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

În calitatea sa de integrator pentru capitolul 22 – Mediu, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile acordă o importanță deosebită respectării angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În conformitate cu Planul de implementare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), până la sfârșitul anului 2007, trebuie colectate 3 kg DEEE /cap de locuitor/an. Acest angajament se regăsește inclus în Hotărârea de Guvern nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Pentru îndeplinirea acestei cerințe, conform art.5 alin(1) din același act normativ ‚ „Autoritățile administrației publice locale au obligația de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare”.

Practic autoritǎțile locale sunt responsabile de colectarea acestor tipuri de deșeuri de la gospodǎriile particulare și transportarea lor la punctele de colectare prin operatorii de salubritate. De la  punctele de colectare, producǎtorii, prin organizațiile colective, le vor prelua pentru a fi transportate cǎtre reciclatori.
Pentru stimularea procesului de colectare Ministerul Mediului și Dezvoltǎrii Durabile inițiazǎ o campanie naționalǎ de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în ziua de 3 noiembrie 2007 în toate orașele cu peste 20 000 locuitori  în orașele cu peste 100.000 locuitori și în municipiul București.
În acestǎ campanie vor fi implicate atât primǎriile, cât și producǎtorii, agenții de salubritate, populația, Agenția Naționalǎ pentru Protecția Mediului, Ministerul Mediului și Dezvoltǎrii Durabile și A.P.M-urile din toate județele țǎrii.
Pentru informarea populației despre aceastǎ campanie A.P.M. Bihor va distribui, cǎtre primǎriile din județ, materiale informative (afișe, pliante, fluturași) realizate de A.N.P.M.         
A.P.M. Bihor a transmis adrese informative cǎtre primǎriile din orașe,municipii și agenții de salubritate privind organizarea acestei campanii naționale de colectare a DEEE.           
Aceastǎ  amplǎ acțiune de colectare a DEEE va fi un exemplu pozitiv pentru organizarea acestui proces și în celelalte orașe precum și în mediul rural.          
Vom reveni cu detalii privind organizarea campaniei de colectare a DEEE în județul Bihor.
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor,   
director executiv,
ec. Călin MOCAN
ing. Felicia ENACHE,
consilier principal

Trimite email

luni, 3 august 2020