Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Educația primește 6% din PIB pentru 2008

Chiar o să fie adevărat?

Educația primește 6% din PIB pentru 2008

Bugetul alocat educației pentru 2008 este de 6% din PIB, ceea ce reprezintă o creștere cu 27% față de bugetul alocat învățământului în anul 2007.

Principalele proiecte ale MECT derulate în anul 2007, care vor continua și în anul 2008 sunt:
-
Acordarea de rechizite școlare:
2007: 20.145 mii lei; 829.300 beneficiari;
2008: 27.458 mii lei; 945.780 beneficiari;
-
Program pentru calitate și evaluarea calității în educație, facilitarea accesului la educație și activități extrașcolare:
2007: 96.846 mii lei;
2008: 113.063 mii lei;
-
Acordarea de ajutor financiar pentru elevi și studenți în vederea stimulării achiziționării de calculatoare:
2007: 25.440 mii lei; 38.466 beneficiari;
2008: 26.960 mii lei; 41.098 beneficiari;
-
Ameliorarea activităților de învățământ prin crearea de facilități pentru transportul elevilor din mediul rural defavorizat:
86.429 mii lei pentru achiziționarea a 800 microbuze școlare ce servesc pentru transportul a 12.800 beneficiari;
150.000 mii lei pentru achiziționarea a 1.000 microbuze școlare ce servesc pentru transportul a 18.080 beneficiari;
-
Granturi pe educație - programul vizează încurajarea unităților de învățământ și a comunităților locale să identifice împreună problemele cu care confruntă, să formuleze și să implementeze propriile soluții pentru rezolvarea acestora:
2007: 18.100 mii lei;
2008: 18.824 mii lei;
-
Program pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu mobilier școlar:
2007: 78.000 mii lei; pentru dotarea cu mobilier școlar a 1796 de școli și a 5.175 grădinițe; numărul beneficiarilor fiind 134.700 elevi și 284.625 preșcolari;
2008: 100.000 mii lei; pentru dotarea cu mobilier școlar a 4.886 de școli și a 3.244 grădinițe; numărul beneficiarilor fiind 879.480 elevi și 194.640 preșcolari;
-
Campusuri școlare:
2007: 151.206 mii lei; pentru 84 de campusuri (noi, reabilitate și extinse); beneficiari 65.700 elevi;
2008: 450.000 mii lei; pentru 168 de campusuri (noi, reabilitate și extinse); beneficiari 116.000 elevi;
-
Bani de liceu; programul vizează acordarea unui sprijin financiar elevilor proveniți din familii cu venituri reduse:
2007: 228.582 mii lei; beneficiari 126.990 elevi;
2008: 236.811 mii lei; beneficiari 131.562 elevi;
-
Dotarea laboratoarelor școlare din învățământul preuniversitar și dotarea școlilor cu echipament sportiv:
2007: 144.243 mii lei; pentru dotarea a 7.124 unități școlare;
2008: 150.117 mii lei; pentru dotarea a 7.420 unități școlare;
-
Continuarea procesului de informatizarea a unităților de învățământ și cercetare:
2007: 123.279 mii lei; beneficiari 656.873 elevi;
2008: 177.500 mii lei; beneficiari 945.780 elevi;
-
Crearea unor școli de arte și meserii pilot:
2007: 157.162 mii lei; crearea a 96 de unități pentru un număr de 72.400 beneficiari;
2008: 450.000 mii lei; crearea a 138 de unități pentru un număr de 100.800 beneficiari;
-
Asigurarea de utilități sanitare pentru unitățile școlare din mediul rural:
2007: 160.684 mii lei pentru dotarea a 1.533 unități;
2008: 370.000 mii lei pentru dotarea a 2.911 unități;
-
Reforma educației timpurii, construiri și reabilitări grădinițe;
2007: 285.464 mii lei pentru 1.191 unități;
2008: 450.000 mii lei pentru 1.726 unități;
Biroul de presă

Trimite email

miercuri, 8 aprilie 2020