Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Monitorizare online a magazinelor care comercializează „droguri legale” („etnobotanice”)

Agenția Națională Antidrog (ANA)

Monitorizare online a magazinelor care comercializează „droguri legale” („etnobotanice”)

Având în vedere că activitatea de monitorizare a cererii și ofertei de substanțe noi cu efecte psihoactive, comercializate sub denumirea de „droguri legale” sau „etnobotanice”, s-a concentrat în ultimul timp la nivelul magazinelor cu puncte de desfacere fizice, iar monitorizarea exhaustivă a fenomenului trebuie să aibă în vedere și spațiul online, specialiștii ANA, în colaborare cu experți din zona ONG-urilor, au dezvoltat o serie de indicatori de monitorizare online a evoluției fenomenului.

Astfel, ANA, în parteneriat cu RHRN (Romanian Harm Reduction Network), a elaborat  un proiect de cercetare mai amplu, respectiv, „Evaluarea riscurilor generate de abuzul noilor substanțe psihoactive comercializate sub denumirea de „droguri legale”, finanțat de UNICEF România. În cadrul acestui proiect, care va fi lansat într-o conferință de presă pe data de 19 septembrie a.c., la sediul agenției, s-a realizat o grilă de evaluare a riscurilor generate de „drogurile legale” ce include și dimensiunea online a fenomenului.
Indicatorii de monitorizare specifici mediului online se bazează pe analiza de conținut a diferitelor surse de informații accesibile online. Ele pot fi website-uri care comercializează “etnobotanice”, interogări efectuate pe motoarele de căutare online, forumuri și rețele sociale cu conținut privind noile substanțe psihoactive, care se adresează populației din România (fie ele înregistrate ca entitate online în România sau în alte țări), surse media și publicații științifice accesibile online.
Datele obținute cu ajutorul interogărilor efectuate prin motoare de căutare online și programe de monitorizare a căutărilor au fost analizate și clasificate descriind caracteristicile diferitelor substanțe, încercându-se, totodată, și culegerea datelor privind profilul consumatorilor de droguri noi, riscurile asociate consumului pe diferite categorii de substanțe și comportamentul de consum asociat (dozaj, etc), respectiv efectele percepute de consumatori în urma utilizării diferitelor substanțe. Aceste date empirice au fost confruntate cu informațiile deja disponibile pe baza activităților de evaluare/cercetare a fenomenului la nivel internațional.
Pentru a observa tendințele generate de diferite substanțe noi și variația nivelului de interes pentru acestea, au fost efectuate interogări în mediul online și au fost analizate datele privind „interogările/căutările” efectuate de utilizatorii de internet în cadrul motoarelor de căutare.
Astfel, au fost obținute date în ceea ce privește popularitatea fenomenului “drogurilor legale”. În anul 2008, se observă un interes timid pentru etnobotanice, un vârf de interes fiind înregistrat în prima parte a anului 2010. Tendința de creștere se reface spre toamna anului 2010, iar în ultimele luni ale anului 2010 există o ușoara tendință descrescătoare, urmată iar de o revenire puternică și de o scădere în aprilie 2011.
Cele mai multe căutări sunt din Iași, Cluj și București. Scăderile interesului și revenirile corespund temporal cu anumite măsuri legislative de punere sub control a unor substanțe de tip „droguri legale”, respectiv ale unor intervenții administrative ale comunităților locale și centrale.
Se observă destul de clar interesul manifestat în vederea obținerii unor astfel de substanțe. Un interes crescut există și pentru statutul legal al substanțelor psihoactive, dar și pentru efectele pe care le provoacă.
O altă modalitate de abordare a fenomenului în spațiul online este tehnica de monitorizare „online snapshot”, care presupune o abordare transversală a magazinelor de pe internet, existente la un moment dat.
Observatorul European de Monitorizare a Drogurilor și Adicțiilor evaluează în mod regulat disponibilitatea online a acestor noi substanțe cu proprietăți psihoactive. Pe baza unui studiu de tip “online snapshot”, în anul 2009, au fost identificate magazinele online de comercializare a “drogurilor legale” la nivel european. Pe baza codurilor de țară ale websiteurilor sau a altor indicații geografice, majoritatea acestor magazine se aflau în Marea Britanie (37%), Germania (15%), Olanda (14%) și România (7%).
Conform raportului, România apare între primele țări unde se comercializează astfel de substanțe. În ancheta online desfășurată în 2010, numărul magazinelor online care ofereau produse „spice” a scăzut brusc în comparație cu anul precedent.
De asemenea, în 2010 au fost emise mai multe măsuri legislative de punere sub control a unui număr mare de substanțe psihoactive, comercializate sub denumirea de “droguri legale”. Ca urmare, multe dintre magazinele online folosesc acum mai mult website-uri, care nu conțin codul de țară al României, ci unul internațional de tip „com” sau „net”, iar de multe ori prezentarea este foarte puțin explicită, neincluzând detalii privind prețul, modalitatea de utilizare și eventuale efecte.
O prezentare detaliată a datelor privind riscurile generate de abuzul noilor substanțe psihoactive comercializate sub denumirea de „droguri legale” va fi oferită cu ocazia conferinței de presă din data de 19 septembrie 2011.
Continuare firească a eforturilor științifice de evaluare a fenomenului menționat și ca răspuns imediat pentru contracararea efectelor negative determinate de consumul substanțelor noi cu proprietăți psihoactive, ANA, prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog a dezvoltat o serie de proiecte și campanii de prevenire.
Printre cele mai semnificative, menționăm:
Proiectul național „DEPENDENÞI DE LIBERTATE”, realizat în parteneriat cu Institutul de Prevenire și Psihosociologie și Direcția de Ordine Publică, a urmărit informarea elevilor de gimnaziu și liceu, a familiilor acestora și comunității cu privire la efectele nocive ale noilor substanțe, prin folosirea tuturor canalelor de comunicare, în vederea schimbării percepției false promovate de comercianții acestor categorii de produse. Proiectul, derulat la nivel național, a inclus sesiuni de informare interactive în 95 de școli generale, 157 de licee, transmiterea de scrisori de conștientizare către părinți și promovare în media locală și centrală.
Rezultate:         
•49 029 elevi informați în legătură cu factorii de risc în consumul de droguri, în general și cu riscurile asociate consumului substanțelor noi cu efecte psihoactive, în special;
•29 123 părinți informați în legătură cu aceste riscuri, prin intermediul unor scrisori personalizate;
•66 emisiuni radio-TV de informare/educare/conștientizare a opiniei publice pe această temă; 55 comunicate de presă și 67 articole presă scrisă.
Campania de prevenire „ALTERNATIVE – În comunitatea ta, drogurile nu își au locul”- s-a constituit într-o serie de evenimente publice menite să transmită, la nivel național, publicului larg și în special tinerilor, un mesaj pozitiv fundamentat pe implicare, dezvoltarea de abilități, consolidarea factorilor de protecție împotriva consumului de droguri și oferirea de alternative de viață sănătoasă la consumul de droguri, în special la cel de substanțe noi cu efecte psihoactive. Campania s-a derulat la nivel național, în cele 47 Centre de Prevenire, Consiliere și Antidrog ale Agenției și a urmărit promovarea alternativelor la consumul de droguri, ca modalități sănătoase de  petrecere  a timpului liber, în contextul Zilei Naționale a Tineretului.
La nivel național, Centrele de Prevenire și Evaluare Antidrog au desfășurat activități stradale de informare (7) și sesiuni informative (în 21 de școli, în 63 de unități școlare (licee, grupuri școlare, colegii naționale), 9 universități, 2 penitenciare. În cadrul acestor activități au fost informați despre efectele nocive ale consumului de droguri  8037 de elevi, 1720 de studenți 385 profesori și 254 de părinți.
Au fost organizate 4 seminarii, 4 crosuri, 5 marșuri, 19 spectacole/festivaluri și 3 piese de teatru.
Sub sloganul „Alternative. Implică-te! În sport, drogurile nu își au locul”, s-au desfășurat partide de fotbal, partide de baschet, tenis de masă, șah, judo, karate, ciclism.
Campania „ABSENTUL” (perioadă de implementare 26 iunie - 31 decembrie 2011) are ca scop prevenirea consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive (denumite impropriu “etnobotanice”) în rândul adolescenților și tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, dar și la nivelul populației generale.
Campania de prevenire are la bază rezultatele Studiului în Populația Generală (General Population Survey), realizat de către specialiștii ANA o dată la trei ani (2004, 2007, 2010). Scopul studiului este de a obține informații privind dimensiunea și tendințele consumului diferitelor droguri în populație (15 - 64 ani) prin determinarea prevalenței și stabilirea modelelor de consum, conform standardelor europene.
Campania „DESCHIDE OCHII! FĂRĂ RISCURI ÎN PLUS!”, inițiată de ANA, cu sprijinul tehnic și financiar din partea Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și în parteneriat cu Romanian Harm Reduction Network (RHRN), Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Asociația Integration și Asociația Carusel, ce se desfășoară în perioada 1 august -12 septembrie 2011, în Vama Veche, are și o componentă de prevenire și de reducere a riscurilor asociate consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive („etnobotanice”) și se adresează în primul rând celor care deja au inițiat consumul. Conceptul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri este o abordare de  sănătate publică a consumului de droguri și se concentrează mai mult pe reducerea consecințelor nefavorabile (negative) ale consumului de droguri decât pe eliminarea consumului sau pe abstinență.
Această campanie corespunde primului nivel de asistență din sistemul românesc de asistență medicală, psihologică și socială adresat consumatorilor de droguri, care are ca obiectiv general minimalizarea riscurilor asociate consumului de droguri, accesul fiind direct, la cererea acestora. Rolul acestui nivel este asigurarea identificării, atragerii, motivării și trimiterii consumatorilor de droguri spre serviciile specializate, abordarea nevoilor sociale și medicale de bază ale consumatorilor de droguri și coordonarea necesară cu resursele din nivelul 2 și 3.
Importanța nivelului 1 este subliniată de intrarea în contact și atragerea populației din afara rețelei de tratament, asigurarea vigilenței epidemiologice, reducerea consecințelor negative ale consumului de droguri, diminuarea conflictualității sociale, facilitarea creșterii motivației pentru schimbare în scopul inițierii unui tratament adecvat.
Având în vedere că unele substanțe noi cu proprietăți psihoactive se consumă injectabil și din punctul de vedere al conceptului de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, activitățile desfășurate în această campanie au constat în:
 - Informarea în vederea reducerii riscurilor de transmitere a infecției cu HIV/VHB/VHC;
 - Educația în vederea reducerii riscurilor;
 - Consilierea în vederea reducerii riscurilor;
 - Schimbul de seringi;
 - Distribuirea de prezervative;
 - Referirile către servicii de asistență medicală și socială
 Proiectul FRED GOES NET - „Intervenții timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificați/depistați pentru prima oară”.
Principalele argumente în favoarea acestei intervenții sunt că:
1.facilitează accesul la tinerii supuși riscului de a deveni dependenți de droguri;
2.înlesnește măsuri orientate către schimbarea comportamentului grupului țintă;
3.sunt stabilite legături/rețele între instituțiile care lucrează cu tinerii și cele din domeniul prevenirii și asistenței dependenței de droguri;
4.sporește șansa intervenției timpurii și rapide, evitându-se/diminuându-se astfel riscul urmăririi penale, a discriminării sau marginalizării;
5.responsabilizează mai mulți factori în procesul de corectare a comportamentului de consum, nu doar poliția, ci și școala, angajatorii, familia.
Proiectul are ca grup țintă tinerii consumatori de substanțe noi cu proprietăți psihoactive, care au ajuns în atenția autorităților, dar care nu au devenit încă dependenți. Intervențiile vizează tinerii cu vârsta între 14 - 25 ani.
De asemenea, în municipiul București și la nivelul județelor Iași și Cluj, zone în care s-au înregistrat valori ridicate ale consumului de substanțe noi cu efecte psihoactive, specialiștii ANA au derulat activități specifice acestui domeniu, după cum urmează:
1.În municipiul București și județul Ilfov au fost informați despre efectele nocive ale consumului de droguri  6936 de elevi, 220 de  profesori 100 de părinți, 59 de deținuți precum și 282 de agenți de poliție.
2.La nivelul județului Iași au fost informați despre efectele nocive ale consumului substanțe noi cu efecte psihoactive  6806 de elevi, 1049 de  profesori, 649 de părinți, 50 de preoți, 15 polițiști de frontieră și 30 de deținuți.
3.La nivelul județului Cluj au fost informați despre efectele nocive ale consumului substanțe noi cu efecte psihoactive  525 de elevi și 21 de  profesori.
În calitatea sa de coordonator național al politicilor publice antidrog, ANA realizează sinteza lunară asupra rezultatelor controalelor efectuate de echipele mixte, conform planului de acțiune elaborat de structura teritorială de poliție cu sprijinul instituțiilor implicate în aceste activități, în baza dispozițiilor Ordinului comun pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competențelor legale, în  locurile și / sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanțe și / sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătății, altele decât cele reglementate, ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123/17.02.2011
Astfel, la sfârșitul lunii iulie 2011, pe teritoriul național mai funcționează un număr de 46 de magazine, ceea ce reprezintă o reducere cu aproximativ 70% față de numărul de  astfel de unități care au fost identificate in luna martie a.c.
În ceea ce privește măsurile de ordin legal adoptate de autorități, ca urmare a activității desfășurate de către echipele mixte de control se constată faptul că în perioada februarie – iunie 2011 valoarea totală a amenzilor aplicate a însumat peste 3,98 milioane lei, fiind confiscate peste 30.300 plicuri, 46 capsule si 6 flacoane ce conțineau substanțe psihoactive, confiscări în valoare echivalentă de 687.078 lei.
De asemenea, prin activitatea echipelor mixte de control s-a reușit suspendarea activității unui număr de 97 de magazine de comercializare de astfel de produse, precum și închiderea a 84 de astfel de unități. (Ilinca Ș.)

Trimite email

joi, 13 august 2020